Startpagina Wetgeving

Nieuwe niet-productieve investeringen in de bestaande lijst

Landbouwers kunnen ervoor kiezen om investeringen te doen die niet direct inkomsten genereren, maar wel bijdragen aan de biodiversiteit, aan het landschap en aan bodem- of waterbeheer. De lijst werd recent geüpdatet. Hier kan je de nieuwe lijst met investeringen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 raadplegen.

Leestijd : 2 min

De lijst betreffende steun aan niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen is sinds 21 april dit jaar officieel uitgebreid. De vorige lijst was geldig van 2015 tot 2022. In de nieuwe lijst staan 10 extra investeringen. De NP-biodiversiteit ‘Behoud van solitaire bijen, kleine bijenkast - bijenhotel’ werd uitgesplitst in 3 verschillende NPI’s. De NP-landschap rond dak- en gevelbegroening gaat van 100% naar 75% steun. De NPI rond ‘Waterinfiltrerende erfverharding’ is uit de lijst geschrapt.

17-3393-Niet-productieve-01--WEB

17-3393-Niet-productieve-02--web

Aanvraag vanaf juni

Vanaf begin juni 2023 kunnen de NPI aangevraagd worden via het e-loket. De NP-biodiversiteit ‘kuddebeschermingshond’ zal nog niet direct aanvraagbaar zijn, want hiervoor moeten nog verschillende juridische zaken uitgeklaard worden.

De bestaande aanvraagprocedure en de voorwaarden blijven grotendeels behouden. Als instapvoorwaarde werken we voor NPI met de definitie ‘actieve landbouwer of groepen van landbouwers’.

Eenheidskosten

In plaats van normbedragen zal er in de toekomst zoveel mogelijk met eenheidskosten gewerkt worden. Dit zijn de gemiddelde marktconforme kosten van een investering per meest geschikte technische of gebruikseenheid. Er wordt dus een vaste bedrag per technische eenheid van stuk/meter/volume toegekend. De dossierbehandeling voor zowel landbouwer als administratie zal dan eenvoudiger verlopen. Dit heeft tot gevolg dat de lijst met investeringen gedetailleerder zal zijn en dat er bijvoorbeeld verschillende types mechanische onkruidbestrijdingsmachines worden aangeboden, waarvoor dan ook nog een werkbreedte dient opgegeven te worden. Voor enkele investeringen, waarvoor het niet mogelijk was om een eenheidskost te bepalen, zal gewerkt worden met offertes.

Marlies Vleugels

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken