Startpagina Actueel

Niet iedereen is gelukkig met nationale parken

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering voorziet in 4 nationale parken. Dat zijn natuurgebieden met een internationale uitstraling en met een bijzondere natuur. Maar niet iedereen is gelukkig met die plannen. Landbouwers en tuinders zijn niet happig op eventuele restricties voor de stikstofuitstoot. Ze vrezen dat die opnieuw gaan doorwegen op hun activiteiten.

Leestijd : 3 min

Ook heel wat gemeentebesturen lopen niet echt meer warm voor de nationale parken. Minister Zuhal Demir (N-VA) beweert echter dat bijna 80% van de Vlamingen positief staat tegenover een nationaal park. Zeven op de tien zou zelfs blij zijn indien er binnen een straal van 20 km van hun woonplaats een landschapspark of nationaal park zou komen. Demir concludeert daaruit dat “het beleid ruime steun krijgt omdat een overgrote meerderheid inziet dat meer natuur ook meer gezondheid en economische vooruitgang betekent. Ondanks tegencampagnes.”

13 projecten

Vlaanderen startte einde 2021 de zoektocht naar kandidaten voor 3 landschapsparken en 4 nationale parken. Er kwamen 11 projecten op een shortlist terecht. Vijf van hen dingen mee naar een erkenning als nationaal park en 6 als landschapspark. De geselecteerde kandidaten voor de titel Nationaal Park van Vlaanderen zijn Bosland, Brabantse Wouden, Hoge Kempen, Scheldevallei en Taxandria.

Voor de titel Landschapspark komen Grenzeloos Bocagelandschap, Hart van Haspengouw, Kempen-Broek, RivierPark Maasvallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek in aanmerking.

In het Vlaamse parlement ligt momenteel het decreet voor dat de parken juridisch vorm geeft. In de tekst wordt onder meer vastgelegd wie zich kandidaat kan stellen, hoe een park er moet uitzien en wie er in het bestuur kan zitten. Het parkendecreet is op 31 mei definitief goedgekeurd in de Commissie Leefmilieu van het Vlaamse Parlement.

Eén van de bepalingen is dat 7 % van de oppervlakte moet worden omgezet in natuurreservaat. cd&v maakt zich daar zorgen over. Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) liet al weten dat het park Taxandria in het Turnhouts Vennegebied er wat hem betreft niet kan komen, omdat er momenteel al genoeg stikstofinspanningen worden gevraagd van de regio.

Toekomst voor platteland

Maar Tinne Rombouts (cd&v) ziet nog veel meer problemen in het decreet. Zo biedt het volgens haar geen enkele garantie dat belangengroepen, eigenaars en ondernemers worden betrokken bij de totstandkoming van een park. Zelfs de gemeenten hebben onvoldoende garanties, hekelde ze. "Rond onder meer infrastructuur en mobiliteit kunnen maatregelen worden genomen zonder dat er een betrokkenheid van de gemeente wordt georganiseerd", zei ze.

Rombouts gaf aan dat het decreet al is bijgestuurd in de goede richting, maar niet voldoende. "Dit is voor mij onvoldoende om het platteland een positieve toekomst te garanderen waar iedereen die er werkt en woont wordt gerespecteerd."

Daarom stemde ze tegen de artikels van het decreet.

Begrafenisstemming

"Ik ben redelijk gechoqueerd over de begrafenisstemming waarmee de meerderheid hier een decreet komt toelichten", reageerde Mieke Schauvliege (Groen.) Zij onthield zich bij de stemming, omdat de tekst volgens haar niet ver genoeg gaat. "Voor ons mag het meer zijn dan een groene strik rond al bestaande gebieden", zei ze.

Ook Bruno Tobback (Vooruit) zat op die lijn. "We hadden gehoopt dat het iets meer zou worden dan een reeks borden langs de snelweg", zei hij. "Als instrument is dit niet veel meer dan een lege doos, waarrond de leden van de meerderheid nu een gigantische symbolenstrijd aan het voeren zijn. Als er al iets van die parken zal komen, is de mogelijke positieve sfeer nu met jaren achteruit geschoven."

Vooruit onthield zich. Vlaams Belang stemde tegen.

FoJ/Belga

Lees ook in Actueel

Ben Muyshondt is de nieuwe voorzitter van Belgapom

Aardappelen Het bestuur van Belgapom heeft eenparig Ben Muyshondt, CEO van Pomuni, aangesteld als voorzitter van Belgapom voor de periode 2023-2026. Ben Muyshondt volgt Marc van Herreweghe op die sinds 2018 de organisatie leidde. Hij wordt bijgestaan door 2 ondervoorzitters: Hannelore Raes van Agristo en Bart Nemegheer van Aardappelhoeve.
Meer artikelen bekijken