Startpagina Biolandbouw

Vlaams en Europees bio-areaal stijgt, maar met grote verschillen tussen lidstaten

Ondertussen is het doel van Europa omtrent biologische landbouw wel bekend. Van al de landbouwgrond moet 25% bestemd zijn voor biologische landbouw, en dat tegen 2030. Sommige landen doen het iets beter dan andere. Oostenrijk staat met kop voorop. Acht lidstaten bengelen onderaan, waaronder Nederland en Luxemburg, onder de 5%-grens.

Leestijd : 2 min

De Green Deal bevat de strategie om de EU klimaatneutraal te maken tegen 2050. Hierbinnen wordt de ‘Van boer tot bord’-strategie, of de ‘Farm to Fork’ strategie opgenomen, en die heeft tot doel om het voedselsysteem te verduurzamen. Een van die concrete streefdoelen om het voedselsysteem in de EU te transformeren in 2030, is dat 25 % van de landbouwgrond wordt gebruikt voor biologische landbouw. In maart 2021 stelde de Europese Commissie het EU-bio-actieplan voor, met 23 acties. Daarbij wil men de vraag stimuleren, de omschakeling stimuleren, en de bijdrage van de biologische landbouw aan duurzaamheid vergroten.

9.823 ha aan bio-areaal

Ook België, en dus Vlaanderen, moet daaraan meedoen. Volgens het Strategisch plan bio (departement Landbouw en Visserij, Brussel) was in 2021 het aandeel van het areaal biologische landbouw in Vlaanderen 1,6%, wat gelijk staat aan 9.823 ha. Een kwart hiervan is in omschakeling. 36% bestaat uit grasland en bossen, 26% uit voedergewassen en groenbedekkers en 16% uit akkerbouwteelten. Aardappelen, groenten en kruiden nemen 12% van de bio-oppervlakte in, 9% wordt gebruikt voor fruitteelt.

Dat is een groot verschil met Wallonië, waar biologische landbouw 12,4% van het totale landbouwareaal beslaat, wat goed is voor 92.008 ha. Wallonië telt ook 1.969 biologische landbouwers.

Over de afgelopen 5 jaar was er al sprake van een stijging in het biologische areaal in Vlaanderen, in 2017 bedroeg de oppervlakte minder dan 8.000 ha. Qua aantal biologische landbouwbedrijven stond de teller eind 2021 op 621, dat is een stijging van gemiddeld bijna 8%. Twee derde produceert uitsluitend biologisch.

Vlaanderen wil naar een verdrievoudiging van het biologisch landbouw-areaal. Het Vlaams GLB-strategisch plan wil tegen 2027 5% van het totale landbouwareaal als biologische landbouw ondersteunen.

Verschillen tussen lidstaten

In Europa besloeg volgens hetzelfde rapport het biologisch areaal in 2020 ruim 14,7 miljoen ha, dat overeenkomt met 9,1% van de totale Europese landbouwoppervlakte. Sommige lidstaten staan wel aanzienlijk verder dan andere. Oostenrijk, Estland en Zweden lopen op kop. Meer dan 20% van het landbouwareaal wordt gespendeerd aan biologische productie. Deze 3 landen stonden qua areaal biologische landbouw ook aan in de top in 2012. Estland en Oostenrijk gingen met meer dan 7% vooruit, Zweden met iets minder 5%.

Het aandeel (%) van het areaal onder biologische productie inclusief omschakeling ten opzichte van het totaal landbouwareaal in elke EU-lidstaat en Vlaanderen in jaar 2020.
Het aandeel (%) van het areaal onder biologische productie inclusief omschakeling ten opzichte van het totaal landbouwareaal in elke EU-lidstaat en Vlaanderen in jaar 2020. - Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Eurostat

Acht lidstaten, waaronder Luxemburg en Nederland, hebben minder dan 5% biologisch areaal. België doet het niet veel beter, met ongeveer 7,5% van het landbouwareaal dat bestemd is voor biologische productie. Ten opzichte van 2012 is er sprake van een stijging van 3%.

Marlies Vleugels

Lees ook in Biolandbouw

Durf hulp vragen bij omschakeling naar bio

Actueel Boerenbond organiseert 2 projecten samen met Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en BioForum die de boer moeten ondersteunen bij de omschakeling naar bio: ‘Bio zoekt Boer’ en ‘Bio zoekt Keten’.
Meer artikelen bekijken