Startpagina Melkvee

EMB-melkboeren trekken aan alarmbel bij Europese Commissie

EMB eist dat er in het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een mechanisme opgenomen wordt waarmee de sector het hoofd kan bieden aan de chronische crisis waarmee ze te maken heeft. Een nieuwe studie toont donderdag nog maar eens aan dat de melkprijs slechts ten dele de productiekosten dekt die de boeren maken.

Leestijd : 2 min

Het huidige GLB loopt tot 2020. Na de laatste hervorming die in 2015 is ingegaan, is er alweer heel wat veranderd. Zo zijn de landbouwprijzen fors gedaald en staan macro-economische factoren en geopolitieke spanningen een langetermijnplanning in de weg. Daarom wordt nagedacht over een nieuwe hervorming.

Melkveehoudersvakbond European Milk Board, in België vertegenwoordigd door MIG, grijpt die oefening aan om haar eisen kracht bij te zetten. Een delegatie van de European Milk Board (EMB) werd donderdag ontvangen door de Europese Commissie, terwijl EMB-leden uit verschillende Europese lidstaten voor de deuren van de Commissie een symbolische actie hielden.

De melkboeren vragen de Commissie om zich niet te laten verblinden door de hogere marktprijzen voor boter. De sector zit nog steeds in slechte papieren. “De aanhoudende crisis heeft niet alleen duizenden melkveehouderijen op de fles doen gaan, de bedrijven die overblijven zijn ernstig gedestabiliseerd”, luidt het.

Om hun gelijk te bewijzen, legden de EMB-vertegenwoordigers de Commissie een studie voor die bewijst dat de melkprijs de kosten niet compenseert, laat staan dat de melkboeren winst kunnen maken. Eerder werd al bekendgemaakt dat in België de productie van een kilogram melk in 2016 gemiddeld 41,37 cent kostte, terwijl de prijs die de boeren ervoor kregen 26,70 cent was. Daarmee werd nog geen 65 procent van de kosten gedekt.

De boeren verwachten geen Europese subsidies, maar de introductie van een permanent mechanisme dat in crisistijden vrijwillige productiebeperkingen toelaat. Volgens de EMB kan het Europese melkproductieprogramma, waar tussen oktober 2016 en januari 2017 48.000 boeren op intekenden, inspiratie bieden. Het zorgde ervoor dat de melkprijs in een jaar tijd met 21 procent steeg naar bijna 33 cent/kg, maar dat was een eenmalige en geen structurele maatregel.

Naar: Belga

Lees ook in Melkvee

Methaanemissie verminderen via pensvertering

Melkvee Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 sectororganisaties zich om de enterische methaanemissies sterk te verminderen. Hoever staan we en wat zijn de mogelijkheden? In dit eerste artikel belichten we de aanpak via veevoeding.
Meer artikelen bekijken