Startpagina Pluimvee

Nederland vaccineert kippen tegen vogelgriep

In Nederland krijgen 1.800 eendagskuikens in een veldproef een vaccinatie tegen hoogpathogene vogelgriep.

Leestijd : 2 min

De veldproef wordt georganiseerd in opdracht van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het is een belangrijke stap richting het op grote schaal vaccineren van pluimvee tegen het vogelgriepvirus.

Veldproef

Uit eerder onderzoek in het laboratorium bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is gebleken dat 2 vectorvaccins tegen hoogpathogene vogelgriep effectief zijn tegen de verspreiding van het virus. Het ministerie laat nu Wageningen University & Research (WUR), Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) en de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht onderzoeken of deze 2 vaccins ook effectief zijn in de praktijk.

Bij de start van de veldproef worden de kuikens ingedeeld in verschillende groepen. Op gezette tijden worden met een aantal kippen uit de veldproef een proef gedaan in het laboratorium om de effectiviteit tegen infectie te onderzoeken. Gedurende de proef worden de kippen intensief gemonitord en gecontroleerd, in lijn met de nieuwe Europese verordening. Deze veldproef is een wetenschappelijk onderzoek en de producten van de gevaccineerde kippen worden niet op de markt gebracht.

Resultaten

De proef op de 2 bedrijven duurt tot in het derde kwartaal van 2025. De eerste resultaten worden in het tweede kwartaal van 2024 verwacht. Onder praktijkomstandigheden kan de effectiviteit van een vaccin anders zijn dan onder gecontroleerde omstandigheden in een laboratorium. In een pluimveestal zijn bijvoorbeeld de huisvesting en het stalklimaat anders, worden de dieren tegen meer ziekten gevaccineerd en zijn er andere kiemen in de stal aanwezig die de effectiviteit van een vaccin zouden kunnen beïnvloeden. Belangrijk is dat de vaccins niet alleen bescherming geven tegen ziekteverschijnselen, maar dat ze vooral de verspreiding van het vogelgriepvirus tegengaan.

Vaccinatietraject

Het kabinet in Nederland wil vaccinatie tegen vogelgriep op verantwoorde wijze mogelijk maken, met het oog op de dier- en volksgezondheid en op dierenwelzijn. Daarom is voor een stapsgewijze benadering gekozen. Naast de veldproef zal ook een pilot worden uitgevoerd om een groter aantal pluimveebedrijven in Nederland te vaccineren. De pilot zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 plaatsvinden op verschillende pluimveebedrijven. De voorwaarde is dat het vaccin dan Europese goedkeuring heeft en dat de resultaten van de eerste laboratoriumproef bekend zijn.

Bij de Nederlandse pilot zal er ook veel aandacht zijn voor de effecten van vaccinatie op de handel in pluimveeproducten en voor het opzetten van een surveillanceprogramma. Dat surveillanceprogramma wordt ingevoerd om een eventuele besmetting op een gevaccineerd bedrijf – iets wat ondanks vaccinatie toch zou kunnen gebeuren – zo snel mogelijk op te sporen.

FVDL

Lees ook in Pluimvee

SALV vraagt om te wachten met Vlaamse normen voor kalkoenenhouderij

Pluimvee Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse regering met een nieuw besluit een normenkader voor het dierenwelzijn in de professionele kalkoenenhouderij wil invoeren. Tegelijk is het belangrijk om het gelijke speelveld in voldoende mate te waarborgen. Daarom vraagt de SALV aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om de invoering uit te stellen tot er Europees beleid terzake is.
Meer artikelen bekijken