Startpagina Veeteelt

Frankrijk komt zijn veetelers tegemoet

De Franse ministers van Economie en Landbouw hebben een pakket maatregelen aangekondigd om de voedselsoevereiniteit van het land te verbeteren en om de transitie naar een duurzame veeteelt te begeleiden. Zo hopen de Franse ministers meer jonge starters in de veeteelt te krijgen.

Leestijd : 3 min

In Frankrijk gaat binnen 10 jaar een derde van alle landbouwers met pensioen en dat bedreigt de voedselonafhankelijkheid van ons buurland.

De Franse regering trekt 3 miljoen euro uit voor de hele keten van de veeteelt. Dat budget gaat onder meer naar communicatiecampagnes die de vele troeven van de sector in de verf zetten. Er komt voorts een platform dat de regels die in Frankrijk gelden voor de veeteelt zal vergelijken met die in het buitenland, om zo de voorsprong van de Franse veeteelt ten opzichte van het buitenland te benadrukken. Een campagne moet de beroepen in de veeteelt aantrekkelijker maken bij de Franse jeugd.

150 euro extra per dier

De Franse regering wil ook rechtstreeks ingrijpen op het inkomen van veetelers. Als het beleid meer veehouders wil, moet daar immers ook een goed inkomen tegenover staan. Voor de rundveehouders wordt daarom de fiscaliteit aangepast, zodat de veehouders tot 150 euro extra per dier zullen verdienen. Dat bedrag wordt geplafonneerd tot 15.000 euro per bedrijf. Frankrijk zal voorts strenger toezien op het correct toepassen van contracten en prijzen.

De Franse regering wil samen met de vleesketen bekijken waar en hoeveel slachtcapaciteit er nodig is. Voor slachthuizen op strategische plaatsen is er een garantiefonds van 50 miljoen euro.

Enkel Frans vlees in overheidskeukens

In Franse restaurants en andere eetgelegenheden zal de herkomst van het opgediende vlees vermeld moeten worden. Grootkeukens (restauration collective) moeten minstens 60% vlees aanbieden met een kwaliteits- en oorsprongslabel (bio, Label Rouge…). Voor grootkeukens die afhangen van de overheid wordt dat percentage opgetrokken tot 100%. Hiervoor zullen controles worden uitgevoerd.

De Franse regering wil bovendien inzetten op de export van Frans vlees door exportverboden aan te pakken en de ‘wederkerigheid’ van normen in te roepen, zodat de producten van Franse veetelers niet aan strengere normen moeten voldoen dan geïmporteerde producten.

Veehouders moeten op reis kunnen gaan

Om het beroep van veehouder nog interessanter te maken voor jongeren wordt het makkelijker om tijdelijke krachten in te schakelen, zodat de veehouder op reis kan gaan of bijscholing kan volgen. Jonge Franse landbouwers die een bedrijf willen overnemen of willen investeren in vernieuwende systemen, kunnen binnenkort een beroep doen op leningen met overheidsgaranties voor een totaalbedrag van 400 miljoen euro.

Ten slotte bekijkt Frankrijk of er administratieve procedures kunnen vereenvoudigd worden voor de veeteelt.

Emissies terugdringen

Frankrijk wil voorts inzetten op onderzoek naar aanpassingen in de veeteelt ten opzichte van het veranderende klimaat. Tegelijk zal er in het Franse onderzoek nog meer aandacht gaan naar het terugdringen van emissies in de veeteelt. Het budget daarvoor bedraagt zowat 30 miljoen euro. Nog eens 20 miljoen euro gaat naar een hogere weerbaarheid tegen besmettelijke ziektes die de Franse veeteelt bedreigen.

Voor Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie, is de veeteelt van doorslaggevend belang voor de voedselonafhankelijkheid van het land. “Veehouder zijn is meer dan een beroep. Het is een passie en die passie heeft Frankrijk nodig om te leven. Op korte termijn willen we het inkomen van de Franse veehouders beschermen tegen de inflatie. Op lange termijn willen we het concurrentievermogen van alle veehouderijen verbeteren.

Eerder oplossing dan probleem

Marc Fesneau, de Franse minister van Landbouw en van Voedselonafhankelijkheid, gelooft er sterk in dat de veeteelt in Frankrijk toekomst heeft. “We moeten trots zijn op onze veehouders. In tegenstelling tot wat we soms horen, hebben zij een deel van de oplossing in handen voor de grote uitdagingen waar we voor staan. We moeten het blazoen van de veehouders oppoetsen, onze voedselonafhankelijkheid terugwinnen en de nodige verduurzaming uitrollen.”

Filip Van der Linden

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken