Startpagina Actueel

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen mee rond tafel met landbouwsector

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu willen ook deelnemen aan het nieuwe overleg met de landbouwsector.

Leestijd : 2 min

Natuurpunt wil ook deelnemen aan het nieuwe overleg met de landbouwsector. Na een bijeenkomst werd vrijdag beslist dat de Vlaamse regering en landbouworganisaties de komende dagen een overleg opstarten over het strategische belang van de landbouw. Dat mag niet ten koste gaan van milieu en natuur, stelt de natuurorganisatie in een persbericht.

Tijdens het overleg zal onder meer gesproken worden over de betere bescherming van landbouwgrond, een vermindering van de administratieve lasten en een eerlijke prijs voor de boeren. “De landbouwer heeft recht op zekerheid bij vergunningen, maar de Vlaming heeft recht op gezonde lucht, gezond water en een gezonde bodem”, klinkt het.

“Als de landbouw niet betutteld wil worden, moeten ze daarvoor met eigen plannen komen.” De organisatie zegt al 30 jaar te wachten op 10.000 hectare bijkomend bos en ‘natuurverwevingsgebieden’ die verbindingen moeten vormen. In de strijd tegen de klimaatopwarming is er ondertussen ook nood aan ruimte voor water, merkt Natuurpunt op.

“Aan deze legitieme eisen voor gezonde natuur, water, lucht en bodem kan niet worden toegegeven”, stelt de organisatie. “Dat is in het belang van iedereen, ook de landbouwers.” Natuurpunt ‘sprong al in de bres’ en koopt zelf gronden aan ‘voor natuur’.

Bond Beter Leefmilieu eist ook plaats op

Ook de Bond Beter Leefmilieu, die verschillende natuur- en milieuorganisaties verenigt, eist een plek aan tafel ‘om een landbouwvisie te ontwikkelen die ook milieu en gezondheid beschermt’. “De beloftes van de Vlaamse regering aan de boeren om prompt te snoeien in de regels rond milieu en natuur kunnen absoluut niet door de beugel”, stelt de milieuorganisatie in een persbericht.

“Enkel een landbouwmodel dat rekening houdt met de draagkracht van de omgeving is toekomstbestendig. De doelstellingen van onder meer de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn niet onderhandelbaar”, zegt Bond Beter Leefmilieu verder. De organisatie vraagt de Vlaamse regering om de afgesproken milieudoelen te garanderen. “Dit betekent onder meer 100% propere waterlopen, een gunstige staat van al onze habitats, en een reductie van minstens 55% van de klimaatemissies.”

Voor de Bond moet de Vlaamse regering bepaalde milieudoelstellingen, zoals ‘een ambitieus mestactieplan en methaanemissies van de veehouderij recuderen’, integreren in hun landbouwbeleid. “Enkel zo beperken we de negatieve impact van de Vlaamse landbouwsector op het milieu en onze volksgezondheid”, besluit Bond Beter Leefmilieu. “Zo maken we ook werk van een beleid dat perspectief kan geven aan de landbouwsector op de lange termijn.”

Belga/ThD

Lees ook in Actueel

Welke groenten nu al zaaien in volle grond en in perspotjes?

Groenvoorziening We zijn het niet meer gewoon, maar de tweede week van april viel er zowaar enkele dagen op rij geen regen. De aangename temperatuur en het lentezonnetje deden ons tuiniershart sneller slaan. Helaas is het in vele tuintjes nog te nat om nu al aan de slag te gaan. Afgelopen 6 maanden waren dan ook natter dan gemiddeld en het weerbericht voorspelt dat ook de komende week wisselvallig en fris wordt met de nodige aprilse grillen.
Meer artikelen bekijken