Startpagina Melkvee

Blijf alert voor IBR: uitbreiding verhoogd risico in West-Vlaanderen

Op de 2 bedrijven die eerder door Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) gedefinieerd werden als verdacht, werd insleep van infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) bevestigd. Op basis van deze sanitaire bevindingen breidt DGZ de eerder gecommuniceerde regio van verhoogd risico in West-Vlaanderen uit.

Leestijd : 2 min

DGZ vraagt de hele rundveesector zeer alert te blijven, voornamelijk in het kader van aankopen, handel en bioveiligheid bij erfbetreders.

Uitbreiding gebied ‘verhoogd risico’

Zoals gemeld in een eerder nieuwsbericht is er een toename van het aantal bedrijven met een verhoogd risico. Samen met de veehouders en bedrijfsdierenartsen spoorde DGZ enkele nieuwe gevallen in een vroeg stadium op, en werden er preventieve acties genomen.

Door helaas 2 nieuwe gevallen in aanpalende regio’s in de afgelopen week breiden we de eerder gecommuniceerde regio uit met de gemeenten Nieuwpoort, Diksmuide, Kortemark, Middelkerke, Gistel en Oudenburg (zie kaartje). Wij vragen om overal alert te zijn.

Het kaartje geeft een overzicht van de nieuwe regio ‘verhoogd risico’ voor IBR in West-Vlaanderen op 1 februari 2024.
Het kaartje geeft een overzicht van de nieuwe regio ‘verhoogd risico’ voor IBR in West-Vlaanderen op 1 februari 2024. - Bron: DGZ

Vroege detectie werkt!

Eerder werd reeds op 2 bedrijven IBR gedetecteerd door autopsie bij DGZ, waar na virologisch onderzoek een haard werd bevestigd.

De laatste 2 maanden werden ook een 250-tal rundveebedrijven aangeduid als bedrijf met verhoogd risico op basis van epidemiologisch onderzoek. Deze bedrijven worden op individuele basis gecontacteerd door DGZ en krijgen de opdracht een (gerichte) steekproef en/of tankmelkonderzoek uit te voeren. Op 3 van de 250 bedrijven is zo IBR opgespoord in een vroege fase, waardoor de impact beperkt bleef. Dit toont aan hoe belangrijk vroege detectie is.

Oorzaken van IBR-besmetting

Sinds midden september 2023 werd er op 13 bedrijven IBR-circulatie aangetoond waarvan 11 in de provincie West-Vlaanderen. De vermoedelijke bron van insleep is op 5 bedrijven handel en aankopen. Op 4 à 5 bedrijven is er mogelijk sprake van verspreiding door erfbetreders. Op 3 bedrijven is de oorzaak tot op vandaag onbekend.

Blijf samen alert!

We leggen de nadruk op samenwerking tussen alle partijen. In deze periode van verhoogd risico en bestrijding van IBR, komt dit neer op: alerte veehouders en dierenartsen die samen verdachte symptomen opmerken en snel de nodige stalen nemen, en daarnaast dat iedereen in de sector de bioveiligheidsmaatregels strikt opvolgt (lees: Bioveiligheid in het kader van verhoogde waakzaamheid IBR: ieders verantwoordelijkheid).

Vaccinatie is nog steeds toegelaten maar voorkomt niet alle insleep. Een goede bioveiligheid, alert handelen en een snelle diagnostiek zijn echter cruciaal.

Wij blijven de boodschap herhalen om zeer voorzichtig te zijn in het kader van aankopen. Koop je toch aan? Koppel dit dan altijd aan isolatie gepaard met aankooponderzoeken.

DGZ

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken