Startpagina Wetgeving

Wetsvoorstellen voor betere landbouwprijzen halen eindmeet niet

Verschillende wetsvoorstellen vanuit de meerderheid en de oppositie met als doel de prijssamenstelling van landbouwproducten te herzien, geraken deze legislatuur niet meer gestemd.

Leestijd : 2 min

Omdat er alweer onvoldoende leden uit de meerderheid aanwezig waren, moest de commissie Economie woensdag 17 april voor de tweede dag op rij geschrapt worden. Daarbij werd vooral gewezen in de richting van de MR - de partij van minister van Landbouw David Clarinval.

Extreem betreurenswaardig

Op tafel lagen voorstellen van PS, Ecolo-Groen en Les Engagés. “Extreem betreurenswaardig”, noemde Vanessa Matz (Les Engagés) de situatie. Er is volgens haar geen enkel excuus voor de afwezigheden. “Ik dacht dat we met een tekst zouden kunnen landen die niet in het vaarwater van de task force komt, waarvan we moeten vaststellen dat die nog niet veel grote hervormingen heeft opgeleverd”, vulde Patrick Prévot (PS) aan.

Die task force werd door minister Clarinval in het leven geroepen om maatregelen voor de boeren te nemen. Prévot liet verstaan dat de tekst deze legislatuur niet meer kan passeren. “Daar word ik droevig van. We komen nog terug”, beloofde hij. “De boeren verdienen beter”, vulde Barbara Creemers (Groen) aan. “De medewerkers hebben dag en nacht aan amendementen gewerkt en we kunnen zelfs niet debatteren. Ik hoop dat we de volgende legislatuur kunnen voortwerken.”

Overleg tussen meerderheidsfracties

Maandag 15 april vond er een overleg plaats tussen de meerderheidsfracties, maar daar kon geen consensus worden bereikt. In de omgeving van minister Clarinval verwijst men naar een akkoord dat dinsdag 16 april op kabinettenniveau werd bereikt over de aanpak van deloyale handelspraktijken en de invoering van een ‘prijzentunnel’. Beide punten passeren normaal gezien binnenkort langs de ministerraad.

Het kabinet-Clarinval spreekt van “een middenweg tussen een ultraliberale logica en een strenge omkadering van de prijzen”.

Over het tweede punt is er tot nog toe wel enkel een overeenstemming over het principe, en niet over het budgettaire luik. Beide principes passeren normaal gezien binnenkort in de vorm van koninkljike besluiten langs de ministerraad.

Belga

Lees ook in Wetgeving

Welke juridische acties tegen het stikstofbeleid?

Recht In het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2024 verscheen het decreet over de programmatische aanpak stikstof (PAS). Dit zogenaamde stikstofdecreet trad in werking op de dag die volgde op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. In de pers werd al vanuit verschillende hoeken aangekondigd dat juridische acties zullen volgen. Wij bekijken wat deze juist kunnen inhouden.
Meer artikelen bekijken