Hooibeekhoeve investeert in tractoren én in precisielandbouw

De medewerkers van de  Hooibeekhoeve samen met de specialisten van New Holland en dealer Luyckx bij de overhandiging van de nieuwe tractoren.
De medewerkers van de Hooibeekhoeve samen met de specialisten van New Holland en dealer Luyckx bij de overhandiging van de nieuwe tractoren.

De Hooibeekhoeve in Geel is het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen. De medewerkers hadden er nood aan nieuwe tractoren dus investeerde de provincie Antwerpen via een leasingformule in twee New Holland trekkers die ze via dealer Luyckx uit Brecht geleverd kregen. Het gaat om twee viercilinders: een T6.140 en T6.175. Beide modellen zijn voorzien van een variabele Auto-command transmissie. Hiermee komt een stukje Antwerps vakmanschap terug binnen de provincie aan het werk. De aandrijflijnen van deze tractoren zijn immers in de CNH fabriek in Antwerpen gemaakt alvorens ze naar het Engelse Basildon gingen om geassembleerd te worden in de tractorenfabriek.

Naast voornoemde transmissie zijn de trekkers uitgerust met een zeer nauwkeurig RTK-GPS-systeem en superflexibele banden. Het grootste model is bovendien uitgerust met een compressor wat toelaat om de bandenspanning te laten variëren, de bedoeling is om er later nog een luchtdrukwisselsysteem op te bouwen. Deze tractor kan verder voorzien worden van smalle of dubbelluchtbanden. Beide tractors zullen een meerwaarde zijn voor het onderzoek rond voedergewassen en precisielandbouw. Zo kunnen de medewerkers van de Hooibeekhoeve onder meer het onderzoek naar bodembewerkingen intensiveren en klassieke veldbewerkingen optimaliseren. Die resultaten kunnen ze dan doortrekken naar arbeidsefficiëntie en kostenmanagement. Op deze manier blijft Hooibeekhoeve zoeken naar technieken die een win-win kunnen betekenen voor landbouwer én milieu.

Ruime ervaring

Tijdens het persmoment dat gepaard ging met de sleuteloverhandiging van de nieuwe tractoren, werd ingegaan op de GPS-techniek en precisielandbouwtechnologie. New Holland geeft aan dat dit eigenlijk niets nieuws is voor hen: ze hebben er vlot twintig jaar ervaring mee. Het startte voor hen met het in kaart brengen van de veldopbrengst. Dit maakte het nog beter mogelijk om het landbouwbedrijf te managen volgens de oogstopbrengst.

Midden jaren 2000 ging de ‘precisielandbouwbal’ pas echt goed aan het rollen met het ter beschikking komen van GPS-stuurautomaten die een precisie konden bieden van 30 cm en minder. Sinds 2008 is het mogelijk om bij de fabrikant een volledig automatisch geïntegreerde GPS-sturing af fabriek te krijgen. Gezien het succes van deze technologie bracht New Holland dit aanbod bij de afdeling ‘PLM’ oftewel Precision Land Management onder.

Als voordeel van PLM wordt o.a. een lagere werkdruk genoemd, maar bovenal het hogere werkgemak en -comfort. Hiernaast is er een optimaal gebruik van de beschikbare werkbreedte en kan er sneller gewerkt worden, ook bij een slechtere zichtbaarheid. Dit alles leidt tot een tijdswinst doordat er o.a. sneller gedraaid wordt op de kopakker en het uitzetten van sproeisporen wordt bespaard. Uiteindelijk is er een besparing op inputmiddelen zoals brandstof, zaad, meststoffen, ... waardoor de operationele kosten verlagen bij een verhoging van het werkcomfort en toename van de concentratie op het werk.

Door sattellietdrift, reflectie van signalen op bomen en gebouwen, storingen in de atmosfeer kan de precisie van het GPS-systeem vlot tot tien meter afwijken. Voor landbouwtoepassingen is dit onvoldoende nauwkeurig. Daarom is er nood aan een correctiesignaal dat afhankelijk van het type systeem en signaal een nauwkeurigheid heeft van 30, 15, 5 of 2 cm. Dit correctiesignaal bekomen we door een basis- of referentiestation in de nabijheid van de tractor. RTK-techniek of real-time kinematic maakt een precisie tot 2cm mogelijk. Hierdoor kan ook de herhaalbaarheid van werkgangen op het veld terug opgeroepen worden. New Holland geeft aan dat wanneer het RTK-correctiesignaal wegvalt hun ‘PLM’-producten terugvallen op de Xfill-technologie die het mogelijk maakt om twintig minuten te blijven verder werken op de hoogst mogelijke precisie. Op de dag van vandaag worden de RTK correcties niet meer via radio ontvangen, echter via een modem die via een SIM kaart de (mobiel netwerk) de correcties binnen haalt. Aan deze techniek zitten verschillende voordelen, zo ben je niet meer afhankelijk van één basisstation. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker slechts één aanspreekpunt meer heeft, heeft de fabrikant ervoor gekozen om een eigen RTK PRS netwerk op te starten.

Geïntegreerde oplossing

Om de tractor automatisch te laten sturen is enkel een RTK-GPS signaal onvoldoende, de tractor heeft hiervoor nood aan nog meerdere componenten.

Eén voornaam onderdeel is de NAV III controller, een klein grijs ogend kastje dat de calibraties van het systeem opslaat, instaat voor de terreincompensatie (in de drie richtingen) en de communicatie verzorgt tussen antenne, display en het hydraulisch ventiel. Tevens is er input van de antenne en AutoSense stuurhoeksensor (om te weten in welke richting de wielen zich bevinden). Op deze manier kan het systeem sneller reageren. Output wordt gegeven naar het hydraulisch ventiel (orbitrol) zodat er automatisch gestuurd kan worden.

Een ander belangrijk onderdeel is de modem. Deze ontvangt via een SIM-kaart het RTK PRS correctiesignaal. Deze modem kan ook gegevens vanaf de tractor sturen naar een kantoorcomputer. Er is dus geen eenrichtingsverkeer. De antenne op het dak ontvangt de signalen van de satellieten en geeft dit door aan de NAV controller en het bedieningsdisplay. Dit laatste is de terminal van de gebruiker waarin hij zijn GPS-toepassingen en trekkerinstellingen beheert. Tevens is het een koppeling richting Isobusfuncties van de werktuigen, waardoor o.a. sectieschakeling mogelijk wordt.

Naast de componenten op de tractor zelf wijst de fabrikant ook naar ‘PLM mapping’. Dit is een softwarepakket voor op de computer van de gebruiker. Hiermee kan hij verzamelde data via GPS-apparatuur importeren en exporteren van het systeem dat op de tractor aanwezig is. New Holland onderstreept dat dit merkonafhankelijk werkt. Met dit softwarepakket wordt het mogelijk om opbrengstkaarten te analyseren op kantoor of nog om hier op voorhand taakkaarten aan te maken en ijklijnen (werkgangen) uit te zetten.

Drone

Als we verder naar de toekomst van precisielandbouw kijken, wijst New Holland richting zijn autonoom rijdende tractor. Deze is gebaseerd op een T8-trekker en kan autonoom werken: gemonitord en aangestuurd van op afstand via een tablet of desktopcomputer. Dat er nog een cabine aanwezig is op het tractorconcept geeft extra flexibiliteit voor toepassingen die nog niet autonoom kunnen uitgevoerd worden zoals rijden op de weg, voorladerwerk, enz...

Hiernaast wijst New Holland naar de samenwerking met de Canadese firma ‘Precision Hawk’. Zij hebben een drone (vliegtuigvorm) met een visuele en multispectrale camera en datamapper-software. Tevens is er een samenwerking tussen de Canadezen en Universiteiten over de hele wereld. De vluchten die deze drone kan doen geeft ons meer inzicht over de aanwezige biomassa op het veld, over de activiteit of stress van het gewas,plantaantal, ... De aanschaf van deze drone is momenteel nog te duur voor praktijkinzet op landbouwbedrijven. Toch gelooft New Holland sterk in deze toekomst en schaften ze er alvast zelf eentje aan om demonstratief in te zetten. Zo kan ook deze technologie de Hooibeekhoeve ten goede komen.

T.D.

Onderzoeksprojecten

Hooibeekhoeve gaat de nieuwe tractoren en precisielandbouwtechnologie inzetten niet alleen voor de dagelijkse bedrijfsvoering maar o.a. ook binnen volgende onderzoeksprojecten.

Smart-bodem

Vandaag de dag kan de variatie in bodemeigenschappen binnen een perceel in beeld worden gebracht. Door het bodembeheer hierop af te stemmen kunnen er significante winsten worden geboekt, zowel op economisch als op ecologisch gebied. Deze nieuwe mogelijkheden binnen de precisielandbouw worden echter nog maar in beperkte mate in de praktijk toegepast omdat deze technieken nog weinig gekend zijn. Dit project wil de landbouwers kennis laten maken met de mogelijkheden van precisielandbouw door de bodem te Scannen, bodemeigenschappen te Meten, plaatsspecifieke Adviezen op te stellen, deze om te zetten naar Taakkaarten voor een optimaal en duurzaam Resultaat qua bodemkwaliteit en gewasopbrengst.

Smart-Crops

Doel van dit project is de demonstratie van innovatieve precisielandbouwtechnieken die vandaag reeds worden geïmplementeerd op pioniersbedrijven in Vlaanderen. Naast deze demonstraties zal in het project ook aandacht zijn voor het economische aspect van precisielandbouw. De focus van het demoproject ligt op het gebruik van innovatieve precisielandbouw technieken die de plantaardige productie trachten te optimaliseren. Hierbij wordt gedemonstreerd hoe het productiesysteem in verschillende fasen van de teelt kan verbeterd worden, namelijk op moment van planten/zaaien, tijdens het groeiseizoen met gewassensing en bij het meten van opbrengsten.

Meest recent

Meest recent