Startpagina Varkens

Financiering testwerking eindberen van start

Eind 2017 hebben varkens(vlees)gerelateerde organisaties een akkoord gesloten over de onafhankelijke testwerking voor Belgische eindberen. De varkenshouders financieren vanaf dit jaar deze testwerking die voor hen is opgezet.

Leestijd : 3 min

Momenteel stellen twee fokkerij-organisaties, namelijk de Vlaamse Piétrain Fokkerij (VPF) en Ra-Se Genetics, eindberen ter beschikking. Ook de andere fokkerij-organisaties die actief zijn in Vlaanderen zijn uitgenodigd om eindberen aan te leveren om af te testen. Het uiteindelijk doel is om de genetische verschillen bij eindberen van alle fokkerijorganisatie op een objectieve manier bloot te leggen. Vandaar dat de coördinatie van de testwerking bij de Vlaamse overheid (hier het ILVO) terechtkomt).

Objectieve evaluatie

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de Boerenbond (BB), de Federatie Belgisch Vlees (FEBEV) en de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.) ondertekenden een interprofessioneel akkoord waarbij ILVO opdracht krijgt om de testwerking voortaan te coördineren.

Het doel van de 4 partners is dat dat zeugen- en vleesvarkenshouders een objectieve evaluatie kunnen maken van de genetica die het best wordt ingezet op hun bedrijf, op basis van de nakomelingenprestaties van de geteste eindberen. De eerste resultaten worden vanaf het voorjaar gepubliceerd op http://testwerking.ilvo.be.

De fokkerij-organisaties in Vlaanderen stellen momenteel reeds veel resultaten uit hun prestatieonderzoek ter beschikking aan de varkenshouders. Maar deze resultaten zijn door o.a. stal-, seizoens- en managementverschillen onderling onvoldoende vergelijkbaar.

Financiering

Producenten betalen 0,0175 euro per te classificeren varken dat geslacht wordt in een slachthuis in Vlaanderen. Zoals overeengekomen in het interprofessioneel akkoord, zal deze financiering starten vanaf 1 januari 2018. “Per 1.000 afgeleverde vleesvarkens gaat dit dus om 17,5 euro. Met de bekomen resultaten verkeert de varkenshouder in de mogelijkheid om zijn eigen processen na te zien en verder te optimaliseren, wat finaal tot een substantiële meerwaarde kan leiden”, aldus Michael Gore van Febev (slachthuis- en uitsnijderijwereld). De ‘bijdrage testwerking eindberen’ zal als afzonderlijk bedrag worden vermeld op de slachthuisfactuur.”

Grote verschillen

“In een gezamenlijk onderzoeksproject van ILVO en KULeuven zagen we dat de keuze van eindbeer een relevante impact heeft, zowel op de reproductieresultaten als de vleesvarkensprestaties. Het kiezen voor een goede eindbeer kan de varkenshouders tot 10 euro extra per vleesvarken opleveren door o.a. verschillen in de groei, de voederconversie en de slachtkwaliteit”, aldus ILVO-ondezoeker Alice Van den Broeke. “Door de onafhankelijke en wetenschappelijke aanpak van de testwerking verwachten we dat de varkenshouders met meer kennis van zaken een juiste eindbeerkeuze kunnen maken.”

Twee praktijkbedrijven

De eindberen worden steeds op twee praktijkbedrijven ingezet om mogelijke bedrijfseffecten in kaart te brengen. Zowel tijdens de kraamstalperiode (reproductieparameters), de vleesvarkensfase (dagelijkse groei en voederconversie) als bij slacht (mager vleespercentage en conformatie) worden diverse parameters geregistreerd. Er werden tot nu toe al 73 beren ingezet op de praktijkbedrijven waarvan de eerste nesten geboren werden in juni 2017 en deze nakomelingen in de laatste week van 2017 aan het slachthuis werden geleverd.

In een eerste fase van de coördinatie is al meteen een database uitgebouwd om alle parameters te registreren. Zo kunnen de reproductiegegevens uit het zeugenmanagementprogramma van de testbedrijven automatisch gekoppeld worden aan de slachtgegevens die beschikbaar zijn bij I.V.B.. Met een statistisch model analyseert ILVO vervolgens de gegevens uit de database en corrigeert deze voor verschillende effecten (zoals bedrijfs-, geslachts- en seizoenseffecten).

Zelf KI-leverancier stimuleren

Per eindbeer worden de gemiddelden gepubliceerd op de vrij toegankelijke website http://testwerking.ilvo.be. De eerste resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2018, van zodra er voldoende nakomelingen van de afgeteste beren werden afgeleverd aan het slachthuis. Op basis van de objectieve getallen hebben zeugen- en vleesvarkenshouders daarmee een extra troef in handen om de juiste eindbeer te selecteren voor hun bedrijf. Op termijn is het aan de eindgebruiker (de varkenshouders) om hun KI-leveranciers te stimuleren om hun beren te laten opnemen in het testprogramma.

Lees ook in Varkens

Kies voor het Vlaamse varken!

Varkens De vijfde editie van de Pig Rentability Day komt er nu weldra aan. Op 7 juni strijkt dit tweejaarlijkse event voor en door de varkenssector neer in Wortegem-Petegem.
Meer artikelen bekijken