VLM streeft naar meer resultaten door gebiedsgerichte inzet van beheerovereenkomsten

Met de sterke inzet op een gebiedsgerichte aanpak, streeft de VLM naar meer resultaten van de maatregelen uitgevoerd via een beheerovereenkomst.
Met de sterke inzet op een gebiedsgerichte aanpak, streeft de VLM naar meer resultaten van de maatregelen uitgevoerd via een beheerovereenkomst.

De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaan dit jaar actief de boer op in die gebieden waar beheerovereenkomsten de meeste kans op resultaten hebben. De focus ligt voornamelijk op gebieden voor soortenbescherming.

Met de sterke inzet op een gebiedsgerichte aanpak, streeft de VLM naar meer resultaten van de maatregelen uitgevoerd via een beheerovereenkomst. Vooral voor landbouwgebonden soorten zoals akker- en weidevogels, maar ook voor de NATURA 2000-soorten grauwe kiekendief en Europese hamster worden extra inspanningen gedaan om de geschikte leefgebieden nog beter in te richten. Denk daarbij onder meer aan de aanleg van voedselgewassen, vogelakkers of perceelsranden.

De bedrijfsplanners van de VLM zullen in de voornaamste gebieden voor soortenbescherming gericht contact opnemen met landbouwers om hen te overtuigen een beheerovereenkomst te sluiten. Daarnaast zullen de bedrijfsplanners proactief landbouwers benaderen in een aantal zorgvuldig geselecteerde gebieden waar gewerkt wordt aan concrete doelstellingen rond landschap, natuur of milieu.

Buiten de afgebakende gebieden zullen de bedrijfsplanners van de VLM ook nog de spontane aanvragen van landbouwers voor een beheerovereenkomst behandelen. De VLM dringt er wel op aan dat landbouwers die interesse hebben in het sluiten van een beheerovereenkomst zo snel mogelijk contact opnemen met de lokale bedrijfsplanner. Dat laat de bedrijfsplanners toe hun werk optimaal te organiseren.

Alle informatie over de beheerovereenkomsten en de contactgegevens van de bedrijfsplanners zijn te vinden op www.vlm.be > thema’s > beheersovereenkomsten.

Meest recent

Meest recent