Startpagina Wetgeving

Nieuwe spelregels openbare verkoop

Vanaf 1 mei 2018 treden een aantal wetswijzigingen in voege die het verloop van de openbare verkoop regelen. De wettelijke bepalingen over de openbare verkoop zijn terug te vinden in het Gerechtelijk Wetboek en waren in de eerste plaats bedoeld voor de gedwongen en gerechtelijke verkopen.

Leestijd : 2 min

O nder gedwongen verkopen denken we bijvoorbeeld aan verkopen ten gevolge van een uitvoerend beslag, een faillissement of een collectieve schuldenregeling. Ook wanneer goederen van beschermde personen worden verkocht, moet een procedure in acht worden genomen.

De openbare verkoop vormt daarbij de regel en de verkoop uit de hand de uitzondering. Door een aanpassing van bepaalde artikelen van het gerechtelijk wetboek wijzigen nu de spelregels voor een openbare verkoop.

Afschaffing recht van hoger bod

Bij gerechtelijke openbare verkopen (in het kader van een beslag of een collectieve schuldregeling) of minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm (waarin één van de partijen minderjarig, onbekwaam of failliet is) was er klassiek een wettelijk recht van hoger bod. Dit bood de kans aan eenieder om na afloop van de zitdag binnen de 15 dagen de geboden prijs toch nog op te drijven, waarna er een extra zitdag kwam. Dit recht van hoger bod wordt nu afgeschaft. Enkel wie vrijwillig een goed openbaar verkoopt, kan nog de techniek van het recht van hoger bod behouden. Het gevolg is dus dat op het einde van de zitdag de koper definitief gekend zal zijn.

Opschortende voorwaarde mogelijk

Volledig nieuw is de mogelijkheid om in het kader van een openbare verkoop als koper een opschortende voorwaarde in te lassen voor het verkrijgen van een financiering. Tot 1 mei 2018 geldt dat de koper definitief koopt door zijn bod uit te brengen, ongeacht of hij later een lening kan krijgen of niet. Vanaf 1 mei 2018 kan dergelijke opschortende voorwaarde worden toegelaten volgens de verkoopsvoorwaarden. Er is dus geen wettelijk recht op het inlassen van een opschortende voorwaarden, maar enkel een mogelijkheid dat dit in de verkoopsvoorwaarden van de openbare verkoop wordt voorzien.

Koper moet niet meer

aanwezig zijn

Tot slot werd ook voorzien dat de koper niet langer verplicht fysiek aanwezig moet zijn op de openbare verkoping. De kandidaat-koper kan voortaan een zogenaamd “gedematerialiseerd” bod uitbrengen. Dit kan bijvoorbeeld door vanop afstand online een bod uit te brengen.

Lees ook in Wetgeving

Term ‘samengestelde landbouwer’ wordt afgeschaft

Wetgeving Het decreet over de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffen- en landbouwbeleid (EPR-decreet) werd gewijzigd met het oog op de afschaffing van de constructie van de samengestelde landbouwer (SLB).
Meer artikelen bekijken