Startpagina Melkvee

ABS: Vlaamse maatregelen in verband met droogte ontoereikend

De verschillende maatregelen die de Vlaamse overheid gisteren heeft aangekondigd ter compensatie van de schade als gevolg van de droogte zijn voor het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) welkom, maar onvoldoende. De boerenorganisatie pleit ervoor dat niet alleen op braakgronden maar ook andere percelen die normaliter ‘off-limits’ zijn voedergewassen geteeld mogen worden.

Leestijd : 2 min

De Vlaamse overheid maakte in navolging van een besluit van de Europese Commissie een serie maatregelen bekend die boeren die lijden onder droogte moeten helpen. Volgens ABS zijn het maatregelen die de toestand op het terrein en in de stal niet vooruithelpen. De vervroegde en verhoogde uitbetaling van de reguliere Europese steun zal volgens de organisatie de cashtoestand verbeteren en de eerste nood lenigen wanneer extra kosten moeten gemaakt worden voor de aankoop van bijkomend veevoeder, maar beperkt impact hebben.

De toestemming om braakgronden te gebruiken als graasweide of voedergewas zal in Vlaanderen niets bijdragen tot het verminderen van het tekort aan ruwvoeder, denkt de organisatie. Daarbij wijst ze op cijfers van het Departement van Landbouw en Visserij. In Vlaanderen werd in 2018 1137 ha als braak geregistreerd, wat neerkomt op 0,17% van het totale landbouwareaal. Het merendeel daarvan is volgens ABS ook helemaal niet geschikt voor effectieve voederwinning.

ABS wijst op het grotere aantal percelen waar omwille van verplichtingen in het kader van de vergroenings- en biodiversiteitseisen of in het kader van het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied, een niet-voedergewas zoals mengsels van niet-vlinderbloemigen (mosterd, raapzaad, facelia,…) ingezaaid moeten worden. De overheid zou landbouwers moeten vrijstellen van deze verplichting. Op deze percelen moet het zonder bijkomende administratieve rompslomp mogelijk zijn voedergewassen in te zaaien, alds ABS.

Zo kan tegemoetgekomen worden aan de steeds groter wordende vraag naar ruwvoeders voor het najaar en de volgende winter.

Niet-veehouders

ABS wijst erop dat ook de akkerbouw en groenteteelt lijden onder de droogte. Het is volgens de organisatie onzinnig om niet heel snel over te gaan tot de erkenning van de droogte als ramp. De parameters waaraan voldaan moet worden, zijn ingevuld: de totale schade in Vlaanderen overstijgt ruim €1.25 miljoen en de schade per bedrijf is ruim €5500.

JCB

Lees ook in Melkvee

Samen voor mens en dier met DGZ-MCC-Vivee

Melkvee De 3 organisaties DGZ, MCC en Vivee zijn elk op hun manier ontstaan en gegroeid. Efficiëntie en synergie waren daarbij belangrijke doelstellingen, maar steeds gebeurde dit ten dienste van de veehouders. We geven hieronder een overzicht.
Meer artikelen bekijken