Startpagina Varkens

Varkenspest: ABS wil afschot everzwijnen

Na de vondst van Afrikaanse Varkenspest bij wilde varkens in ons land vraagt ABS om zonder uitstel over te gaan tot een algemeen afschot van everzwijnen op Belgisch grondgebied.

Leestijd : 2 min

Varkenshouders houden hun hart vast bij de vaststelling van Afrikaanse varkenspest (AVP) in België. Het zeer besmettelijke en voor alle varkenssoorten dodelijk virus kan zich zeer gemakkelijk verspreiden via rechtsreeks contact tussen en met besmette dieren maar ook vrachtwagens, terreinwagens en andere auto’s, schoeisel, kledij of voedingswaren uit besmet gebied kunnen een uitwaaiering van het virusveroorzaken.

Een uitbraak op varkenshouderijen moet ten allen tijde vermeden worden, aangezien er geen enkel vaccin bestaat tegen Afrikaanse varkenspest en een mogelijke uitbraak voor een economische catastrofe zou zorgen onder de varkenshouders en verder in de keten.

Bioveiligheidsmaatregelen

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vraagt om uiterst voorzichtig te zijn en alle mogelijke bioveiligheidsmaatregelen nauwgezet te respecteren op de varkensbedrijven en bij alle actoren die contacten hebben met de bedrijven.

Beheer wildpopulatie

ABS ziet het groot belang van een goed beheer van de wildpopulatie vandaag eens te meer bevestigd. “Na de zichtbare economische schade in talloze maispercelen in Vlaanderen en Wallonië, de omgewoelde tuinen in Limburg zit er vandaag, met de Afrikaanse varkenspest, een sluipmoordenaar in de everzwijnpopulatie in België en ligt er een tijdbom onder de ganse varkensstapel. Het is duidelijk dat noch de Vlaamse Overheid, noch de Waalse Overheid nog controle heeft over de populatie van everzwijnen, met alle gevolgen vandien”, aldus ABS.

Afschot

Om snel het hoofd te kunnen bieden aan de uitbraak van AVP onder wilde varkens vraagt de boerenorganisatie uitdrukkelijk om zonder uitstel over te gaan tot een algemeen afschot van everzwijnen op Belgisch grondgebied.

“Alleen zo kan de uitbrak geïsoleerd en beperkt worden tot de zone waar de vaststelling van het virus gebeurde. Alleen zo kan de tikkende tijdbom ontmanteld worden. Er is geen andere optie mogelijk voor het ABS.”

ABS roept dan ook alle overheden op om alle zeilen bij te zetten en meteen over te gaan tot het gecoördineerd en gecontroleerd afschieten van everzwijnen op het ganse grondgebied van België.

Lees ook in Varkens

De omschakeling naar hybride zeugen was een investering in gezondheid

Varkens Hoewel Dieter Vanluchene een grote voorstander was van eigen varkensselectie en -fokkerij, moest hij die knop omdraaien. “De resultaten waren niet meer zoals voorheen. Er liep duidelijk wat mis bij onze eindproducten.” Sinds hij in 2021 koos voor hybride zeugen verbeterden zowel de gezondheid van de dieren als de productieresultaten.
Meer artikelen bekijken