Startpagina Wetgeving

Morgen flitsactie in de land- en tuinbouwsector

De sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) meldt dat zij morgen, vrijdag 21 september, een ‘flitsactie’ houdt in de land- en tuinbouwsector.

Leestijd : 1 min

Deze aangekondigde controle op de naleving van de sociale wetgeving beoogt vooral een ontradend effect met als doel de overtreders ervan bewust te maken dat het risico om op inbreuken betrapt te worden reëel is. Die bewustwording moet op termijn leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging om de sociale wetgeving beter na te leven.

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

Wat mag de sociaal inspecteur?

In dit kader is het nuttig om te weten dat de sociale inspecteur na voorlegging van zijn legitimatiebewijs zonder voorafgaande verwittiging, op elk ogenblik van de dag of nacht,vrij binnen mag gaan in alle arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat daar personen werken.

Bewoonde lokalen kunnen betreden worden als de inspecteur een ‘machtiging tot visitatie’ heeft of als hij een schriftelijke en voorafgaande toestemming heeft van de persoon die het werkelijk genot heeft van de ruimte. Als er niet onmiddellijk toegang wordt verschaft tot arbeidsplaatsen, kan de sociaal inspecteur proces-verbaal opstellen.

Van wie het nodig wordt geacht mag de sociaal inspecteur een verhoor afnemen.

Tot slot nog meegeven dat de sociaal inspecteur de identiteiten mag nazien van werknemers, zelfstandigen, werkgevers,... Ook naar verblijfspapieren, identiteitsbewijzen, functies en zelfs het loon, mag de sociaal inspecteur vragen.

TD

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken