Startpagina Varkens

Schauvliege belooft Vlaamse steun voor veiligheidsingrepen

Minister Schauvliege kondigde vandaag aan dat de varkensbedrijven in Vlaanderen kunnen rekenen op steun vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds voor het nemen van de nodige bioveiligheidsmaatregelen om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan. Het gaat hier om het aanbrengen van dubbele omheiningen, wildroosters, …

Leestijd : 1 min

Landbouwbedrijven die uiterlijk op 30/9/2018 hiervoor intekenen via het e-loket én voldoen aan de voorwaarden kunnen, nadat ze uitsluitsel hebben over de geselecteerde investeringen, starten met het uitvoeren van de investeringen.

De minister heeft eveneens haar administratie om snel de selectieresultaten van de lopende oproep bekend te maken zodat in de loop van volgende week de bestellingen voor bioveiligheidsinvesteringen geselecteerd voor de huidige oproep, geplaatst kunnen worden.

Aanvragen die reeds ingediend zijn deze aanvraagperiode kunnen ten laatste op 30/09/2018 terug in bewerking gezet worden en, na toevoeging van de aanvraagcode ‘investeringen in het kader van bioveiligheid in de varkenssector’, opnieuw ingediend worden (bijzonder aandachtpunt is om na het in bewerking zetten niet terug vergeten in te dienen!). Meer informatie over het terug in bewerking zetten van een aanvraag en het opnieuw indienen ervan is opgenomen in de handleiding.

De VLIF-infolijn (02/ 552 73 20) is vanaf vandaag tot en met vrijdag 28/09/2018 beschikbaar voor bijkomende vragen.

De volgende investeringen kunnen op de investeringscode ‘investeringen in het kader van bioveiligheid in de varkenssector’ aangevraagd worden: everzwijnafrastering, dubbele omheinding, … Deze lijst wordt mogelijk nog verder aangevuld op e-loket.

Lees ook in Varkens

“Ik word niet gelukkiger door nog grotere volumes te verkopen”

Varkens Het blokkeren van de distributiecentra en winkels van Delhaize heeft gevolgen voor leveranciers. Ivan De Keyser van Breydel trad naar voren om aandacht te vragen voor kleine leveranciers die niet altijd de financiële buffer hebben die industriële voedingsgroepen wel hebben. Zijn verhaal gaat echter veel verder dan dat. In dit artikel breekt hij als producent van fijne vleeswaren een lans voor lokaal en duurzaam, voor samenwerken in vertrouwen en voor ‘less is more’. En hij vergelijkt zijn markt graag met die van bier.
Meer artikelen bekijken