Startpagina Varkens

ABS klaagt protectionistische varkenspestmaatregelen bij EU aan

Het ABS ziet grote afnemers in Duitsland en Nederland uit protectionistische motieven Belgische varkens weigeren, onder het mom van Afrikaanse varkenspest. ABS gaat dit aanklagen bij de Europese Commissarissen voor Landbouw, Mededinging en handel.

Leestijd : 2 min

Na de vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in België op 13 september ll. werden op federaal en gewestelijk niveau verschillende initiatieven genomen om de besmetting in de everzwijnpopulatie in te dijken en het overslaan van het virus naar gedomesticeerde varkens te vermijden.

Scherpe daling varkensprijzen

Het Algemeen Boerensyndicaat was sinds 13 september vragende partij om snel en kordaat in te grijpen, wat woensdag bekrachtigd werd tijdens een onderhoud met de federale en regionale ministers van landbouw. De economische schade die sinds de uitbraak ontstaan is is desalniettemin groot. Naast de directe schade die ontstaat op de geblokkeerde en eerstdaags te ruimen bedrijven binnen de besmette zone is er ook een grote schadepost door het wegvallen van afzetmarkten binnen en buiten de EU met een scherpe daling (- 10 ct/kg, week 38) van de Belgische varkensprijzen die aan de varkenshouders betaald worden tot gevolg.

Protectionistische motieven

Wat de intracommunautaire markt betreft het ABS vast dat grote afnemers in Duitsland en Nederland Belgisch varkensvlees weigeren af te nemen, terwijl er op sanitair vlak geen enkele reden is om dat te doen. België is immers vrij van Afrikaanse varkenspest onder gedomesticeerde varkens. “Het ABS is er van overtuigd dat protectionistische motieven achter deze handelsbelemmering schuilgaan. Dit zijn onaanvaardbare handelspraktijken, aldus het syndicaat. Het ABS contacteerde daarom met steun van Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) de Europese Commissarissen voor landbouw, mededinging en handel, Hogan, Vestager en Malmström, om dit aan te klagen.

Het ABS vraagt de Europese Commissie uitdrukkelijk om de lidstaten waar deze praktijken zich voordoen op het matje te roepen en een halt toe te roepen aan deze onrechtmatige weigering van Belgisch varkensvlees.

Pleidooi voor gelijke toegang

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE) en vervangend lid van de landbouwcommissie in het Europees Parlement, hierover: “Ik ga samen met een delegatie boeren van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) naar Europees Commissaris voor Mededinging Vestager om een pleidooi te houden voor gelijke toegang tot de markten. Tevens heb ik aangedrongen bij de voorzitter van de landbouwcommissie in het Europees Parlement om Commissaris Hogan zo snel mogelijk naar de commissie te roepen om de problemen van de varkenssector te bespreken.”

Duidelijke communicatie

Wat de export naar derde landen betreft, daar vraagt het ABS aan de Europese Commissie om zelf ook duidelijk te communiceren dat de Belgische varkensstapel volledig vrij is van Afrikaanse varkenspest en er geen enkel risico is bij het verwerken en consumeren van Belgisch varkensvlees.

Het ABS vraagt de Commissie ook om snel marktregulerende maatregelen te nemen om de te lage prijsvorming een halt toe te roepen.

ABS

Lees ook in Varkens

Mobiele buitenstal verhoogt dierenwelzijn bij biologische varkens

Varkens Mobiele buitenstallen zien we in Vlaanderen doorgaans vooral voor vlees- of legkippen. Dankzij een nieuw stalsysteem kunnen nu ook zeugen met hun biggen buiten op de weide rondlopen. De biologische varkenshouderij De Vleterbeek uit Poperinge is volgens BioForum de eerste met zo’n mobiele buitenstal.
Meer artikelen bekijken