Startpagina Varkens

Hoe weet u of uw stal écht gereinigd is?

Dat reinigen en ontsmetten een onmisbaar onderdeel is in het management op een varkensbedrijf hoeven we u waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar weet ú ook al hoe u uw reinigingsprocedure kan evalueren en verbeteren?

Leestijd : 3 min

Met het Veepeiler Varken project “reinigen en ontsmetten” lieten we bedrijven en hun dierenarts kennis maken met hygiënogrammen, een evaluatiemethode voor de reiniging en ontsmetting van de stal. Hygiënogrammen zijn afdrukplaatjes die gedurende enkele minuten tegen een gereinigd en ontsmet oppervlak worden gehouden. Daarna gaan deze plaatjes naar het labo waar ze in de broedstoof worden geplaatst. De dag erna wordt gekeken hoeveel kiemen er nog op de plaatjes groeien. Als er op dat moment nog veel kiemen aanwezig zijn, betekent dit dat er ook nog veel kiemen aanwezig waren in de stal op het moment dat de hygiënogrammen genomen werden. Na de reiniging en ontsmetting dus. Elk hygiënogram krijgt na het onderzoek een score van 0 (geen kiemen) tot 5 (heel veel kiemen). Het is dus de bedoeling naar een zo laag mogelijke score te streven.

Via het Veepeiler Varken project kwamen de deelnemende veehouders door middel van zo’n hygiënogrammen te weten hoe hun reinigings- en ontsmettingsprocedure scoorde.

Welke maatregelen helpen om een lage score te behalen?

Een lage score kan enkel gehaald worden na een grondige reiniging, waarbij de verschillende stappen van de reinigings- en ontsmettingsprocedure worden gerespecteerd. Als de procedure goed en correct wordt uitgevoerd, is er geen zichtbaar vuil meer aanwezig in de stal. Tijdens het veepeilerproject volgden we enkele bedrijven op die - ondanks het nauwkeurig volgen van alle stappen van de procedure – toch nog een hoge score behaalden. Op deze bedrijven gingen we na wat kon verbeterd worden.

Volgende aanpassingen bleken effectief om een daling van de score te bekomen:

- Bij de inweekstap gebruik maken van inweekmiddel,

- vóór de ontsmettingsstap zorgen dat de stal plasvrij is,

- bij de ontsmettingsstap de voorschriften van het ontsmettingsmiddel volgen,

- bij de volledige reinigings- en ontsmettingsprocedure de volledige stal meenemen: van vloer tot en met plafond.

Lange(re) leegstand helpt niet

Er gebeurden echter ook aanpassingen die niet het gewenste effect opleverden. Zo trachtte een bedrijf zijn score te verbeteren door in de laatste stap van de procedure de leegstand te verlengen. Ook uit eerder onderzoek bleek al dat een langere leegstand het effect van reinigen en ontsmetten niet verbetert. Wat wél van belang is tijdens de leegstand is dat de stal goed opgedroogd is vooraleer de volgende groep dieren binnenkomt.

Test uzelf

Benieuwd of u uw reinigingsprocedure nog kan verbeteren? De optimalisatie van uw reinigingsprocedure kan u op een eenvoudige en betaalbare manier nagaan. Met 15 afdrukplaatjes, voor minder dan 40 euro, krijgt al u al een goed beeld van het effect van reinigen en ontsmetten van één compartiment. Vraag uw dierenarts om hygiënogrammen te nemen en samen met u de resultaten te bespreken en te toetsen aan de reinigingsprocedure die u toepast. Op deze manier kunnen verbeterpunten aan het licht komen en kan u het effect van uw werk verhogen.

Contactgegevens

Met al uw vragen kunt u terecht bij de DGZ helpdesk op tel. 078 05 05 23 of e-mail helpdesk@dgz.be.

Charlotte Brossé, dierenarts

Gezondheidszorg – DGZ

Lees ook in Varkens

Tweede oproep vrijwillige stopzetting varkenshouders gelanceerd

Varkens Op 6 november startte de tweede ronde van de uitkoopregeling voor varkenshouders. Varkensboeren met een impactscore van 0,025% kunnen een aanvraag indienen voor de vrijwillige stopzettingsregeling van de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering zette eerder dit jaar het licht op groen voor een eerste oproep, waarvoor ongeveer 900 bedrijven in aanmerking kwamen en waarbij 236 landbouwers een aanvraagdossier indienden.
Meer artikelen bekijken