Startpagina Varkens

Slachthuis Tielt - Geen bevoegdheid op het vlak van dierenwelzijn

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft sinds twee jaar geen bevoegdheid meer op het vlak van dierenwelzijn. Dat meldt het Voedselagentschap in een persbericht naar aanleiding van de beelden over dierenmishandeling in het slachthuis in Tielt, en in reactie op foutieve informatie van FUGEA, een Franstalige federatie van landbouwers en veetelers.

Leestijd : 2 min

Het toezicht op de activiteiten in de slachthuizen wordt uitgevoerd door zelfstandige dierenartsen, de zogenaamde dierenartsen met opdracht (DMO), die een dubbele opdracht hebben. “Enerzijds houden zij er sinds de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn voor rekening van de diensten voor dierenwelzijn van Vlaanderen, Wallonië en Brussel toezicht op de naleving van het dierenwelzijn. Anderzijds voeren zij voor het FAVV de keuring uit van de dieren die geslacht worden met als bedoeling het vlees geschikt te verklaren voor consumptie.”

De dierenartsen met opdracht rapporteren hun vaststellingen over problemen met dierenwelzijn rechtstreeks, zonder tussenkomst van het FAVV, aan de gewestelijke diensten. “Het opleggen van corrigerende maatregelen of sancties naar aanleiding van inbreuken op het dierenwelzijn hoort integraal toe aan de gewesten en staat onder de bevoegdheid van de betrokken regionale ministers.” Het Voedselagentschap valt onder de (federale) minister van Landbouw, Willy Borsus, en is in het geheel niet betrokken bij de controle op dierenwelzijn.

In een slachthuis is de slachtlijn opgedeeld in een ’propere’ en een ’vuile’ zone. Gedurende het slachten van de dieren werken de DMO, die opdrachten uitvoeren voor het FAVV, in de propere zone van de slachtlijn. “Van daaruit is er geen zicht mogelijk op het vuile gedeelte waar de eigenlijke doding van de dieren plaatsvindt.”

Belga

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken