Startpagina Vleesvee

Veevoedersector en overheid werken samen

Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege ondertekende op 13 januari tijdens de landbouwbeurs Agriflanders een overeenkomst met Bemefa, de Vereniging van Mengvoederfabrikanten, en de Vereniging van Zelfmengers, over de productie van nutriëntenarme voeders voor varkens en pluimvee.

Leestijd : 2 min

Het Vlaamse mestbeleid blijft heil zien in een aanpak aan de bron. Nutriëntenarme voeders zorgen ervoor dat de uitscheiding van stikstof en fosfor in dierlijke mest sterk vermindert, waardoor de druk op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater afneemt. Daartoe worden voor de diersoorten varkens en pluimvee, per diercategorie, maximale gehaltes totale fosfor en ruw eiwit vastgesteld die het voeder mag bevatten.

Sinds 1995

Het laagnutriëntenconvenant bestaat al meer dan 20 jaar, sinds 1995. Toen ondertekende de toenmalige minister van Landbouw samen met de sector het eerste laagfosforvoederconvenant voor varkens- en pluimveevoeders. Exact tien jaar geleden, in 2007, werd er ook een laageiwitvoederconvenant gesloten. Beide samen vormen sindsdien het convenant laagnutriëntenvoeders, niet zonder resultaat, volgens de Mestbank.

Hun cijfers tonen aan dat er in 2015 15,76 miljoen kg N en 10,95 miljoen kg P2O5 minder geproduceerd werd via dierlijke mest dankzij deze voederaanpak. Het grootste aandeel hiervan wordt ingenomen door varkens, goed voor 13,31 miljoen kg N en 9,01 miljoen kg P2O5 minder dierlijke mest. Het gebruik van nutriëntenarme voeders en verbeterde voedertechnieken bij pluimvee zorgt voor 2,45 miljoen kg N en 1,94 miljoen kg P2O5 minder in de dierlijke mest.

Vernieuwd

Op Agriflanders werd, tien jaar na het eerste convenant laag-nutriëntenvoeders, een gewijzigd akkoord met de verenigingen van mengvoederfabrikanten en de zelfmengers omtrent de productie van laagnutriëntenvoeders voorgelegd. De wijziging van het convenant werd officieel ondertekend door Vlaams minister Joke Schauvliege enerzijds, en Frank Decadt van Bemefa, en Marc Debouver van de Vereniging van Zelfmengers anderzijds.

Niet-leden van beide organisaties (Bemefa en de Vereniging van Zelfmengers) kunnen eveneens van deze regeling genieten door aan deze organisaties een mandaat te verlenen om ook in hun naam het convenant te ondertekenen.

Wie de volledige lijst van veevoederproducenten wil raadplegen die aan de voorwaarden van het convenant voldoen, kan dat vanaf 1 februari op de website van de Vlaamse Landmaatschappij ( www.vlm.be ).

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken