ABS blijft hameren op #boerzktrespect

Op Agribex 2019 blijft ABS onze ’Boer (M/V) zkt respect’-pinactie uitvoeren.
Op Agribex 2019 blijft ABS onze ’Boer (M/V) zkt respect’-pinactie uitvoeren. - Foto: LV

Op de vorige editie van de nationale landbouwbeurs Agribex lanceerde het ABS haar pinactie ’Boer (M/V) zkt respect’. Het ABS pakte uit met deze actie omwille van het gegeven dat de boerenstiel steeds sterker onder druk kwam te staan. “We zijn twee jaar verder en Agribex 2019 gaat van start. Zijn er ondertussen veranderingen die de beroepssituatie van onze boeren verbeteren of het respect hebben doen toenemen? Neen, wij zien er geen.

Eigenlijk is de situatie nog verslechterd. Er is een nieuw MAP (mestactieplan), quasi onwerkbaar voor de boer en respectloos voor wie elke dag zijn rug krom werkt. Dit bewijst dat er te vaak door de beleidsmakers beslissingen genomen worden, boven de hoofden van onze boeren.

In het kader van klimaat, dierenwelzijn, vleesconsumptie, … is er zelfs een trend waarbij bepaalde groepen er niet voor terugdeinzen om aan ‘boeren-bashing’ te doen. Voor deze groepen staat onze hardwerkende boer aan de kant ‘waar het kwaad geschiedt’. Dit terwijl onze sector nu en de voorbije maanden en jaren bijzonder veel inspanningen leverde en levert om bijvoorbeeld klimaatproblemen te helpen oplossen.”

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme hierover: “Als het gaat over landbouw heb ik de indruk dat men alles op één hoopje gooit op aangeven van drukkingsgroepen die zelf weinig of geen kaas gegeten hebben van onze hedendaagse landbouw. Wij werken nochtans dagelijks keihard, en dit tegen dikwijls een te laag inkomen, maar wel met heel veel respect voor onze dieren, onze grond en onze omgeving.” Onze Vlaamse land- en tuinbouwers zijn de eerste schakel in onze voedselketen en voedselproductie is van levensbelang, zelfs van strategisch belang, voor een maatschappij, ook in Vlaanderen. Het is onze overtuiging dat onze ABS-slogan ‘no farmers, no food, no future’ altijd blijft gelden. Gisteren, vandaag en morgen.

Het ABS blijft daarom ook op de Respect-nagel kloppen. Op Agribex 2019 blijven wij onze ’Boer (M/V) zkt respect’-pinactie uitvoeren. Bezoekers aan onze stand zullen deze pin opgespeld krijgen.

Daarnaast lanceert ABS ook #boerzktrespect via de sociale media. “Boer zoekt respect” is een boodschap die meer dan ooit aan de orde is.

Hendrik Vandamme: “De schreeuw om meer respect voor het ‘boerenwerk’ weerklinkt steeds luider in onze buurlanden en geeft ons als ABS ook bredere steun voor onze slagzin “boer zoekt respect”, een boodschap die meer dan ooit aan de orde is en die we op Agribex opnieuw klaar en duidelijk zullen uitspreken. Wat de voorbije weken gebeurde in onze buurlanden, waar boeren massaal de straat opkwamen, was een meer dan duidelijk signaal aan de politici dat hun beleidsvisies niet te rijmen vallen met de dagelijkse praktijk op een boerderij. In Nederland heb je de stikstofdiscussie, in Duitsland de onhaalbare voorstellen voor een veel te strikte fyto-regelgeving en in Frankrijk heb je dat laatste ook en daar bovenop het gegeven dat hun platteland versneld leegloopt wegens het gebrek aan inkomen bij de boeren Om te kunnen inspelen op alle nieuwe vragen heb je uiteraard de financiële middelen nodig, een deftig en leefbaar inkomen dus. Dat inkomen opbouwen begint bij respect voor wat we doen: we produceren voedsel, we zorgen voor werk op het platteland, we verzorgen het onderhoud ervan, we houden het platteland levend, ook in het dichtbebouwde en –bevolkte Vlaanderen. Al die taken lijken zo vanzelfsprekend maar ze zijn het niet. Al die taken invullen verdient een betere verloning, door correcte prijzen en door een correcte (financiële) maatschappelijke waardering voor de “groene” taken die we vervullen. We zullen onze boodschap ook overmaken aan Hilde Crevits, onze nieuwe Vlaamse minister van landbouw, ook bevoegd voor innovatie, wanneer ze onze stand op Agribex zal bezoeken. Andere prominenten hebben zich ook aangemeld, ook hen zullen we deze boodschap meegeven. Landelijk Vlaanderen ligt bij wijze van spreken aan het infuus van de landbouw maar dat beseft men niet in progressieve en stedelijke kringen.”

Het ABS herhaalt haar vraag voor meer ‘Respect’ aan de beleidsmakers, aan de media, aan de distributiesector, aan de consumenten, … kortom aan iedereen. Om dit te bekrachtigen zal het ABS op haar stand op Agribex (standnr. 5309 in hal 5) de diverse prominente bezoekers (politici, beleidsmakers, journalisten, ketenpartners, …) verzoeken om onze vraag naar respect voor de land- en tuinbouw(st)ers mee te onderschrijven.

Meest recent

Meest recent