Startpagina Mechanisatie

Fedagrim wijst op impact van nieuwe voertuigeisen

Bij de start van Agribex wees Fedagrim op de impact van de nieuwe voertuigeisen die gelden vanaf Nieuwjaar, en dan vooral betreffende de beremming en afmetingen. De eisen stuwen de verkoopprijs omhoog.

Leestijd : 3 min

Over deze nieuwe voertuigeisen schreven we al in Landbouwleven nr 3224 van 6 december 2019.

De nieuwe voertuigeisen komen voort uit de Tractor Mother Regulation (EU-verordening 167/2013) en hebben tot doel de verkeersveiligheid te verhogen. Op 1 januari 2018 gingen er zo scherpere veiligheidseisen in voor tractoren. Komend jaar gaan strengere eisen in voor getrokken voertuigen. Gedragen landbouwmateriaal, machines die dus volledig in de tractorlift hangen, en zelfrijders blijven momenteel buiten schot van strengere wetgeving. Vermoedelijk zal er voor zelfrijders ook wat gaan bewegen, al zal dit nog enkele jaren duren.

PVB of PVG wordt COC

Heel kort uitgelegd dienen nieuwe tractoren op wielen en rupsen, net als aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines vanaf 1 januari 2020 niet langer over een PVB of PVG te beschikken; maar over een Europees gelijkvormigheidsattest (COC). Dat document moet door de verkoper worden afgeleverd.

Tijdens het persmoment op Agribex werd erop gewezen dat de koper heel gemakkelijk zelf kan nagaan of zijn machine aan de nieuwe eisen voldoet. Dit kan door naar het typeplaatje te kijken. Hierop staat een vermelding ‘EU Type Approval’ daarna moet een nr volgen die begint met e6*167/2013*...

De koper heel gemakkelijk zelf kan nagaan of zijn machine aan de nieuwe eisen voldoet door naar het typeplaatje te kijken. Hierop staat een vermelding ‘EU Type Approval’ daarna moet een nr volgen die begint met e6*167/2013*...
De koper heel gemakkelijk zelf kan nagaan of zijn machine aan de nieuwe eisen voldoet door naar het typeplaatje te kijken. Hierop staat een vermelding ‘EU Type Approval’ daarna moet een nr volgen die begint met e6*167/2013*... - Foto: T.D.

Uitgebreide eisen

De eisen waaraan nu voldaan moet worden zijn niet nieuw en komen uit ruim 200 pagina’s regelgeving. Ze hebben betrekking op remmen, banden, verlichting, afmetingen, ... Eigenlijk liggen de eisen die nu worden gesteld aan getrokken landbouwmateriaal en aanhangwagens in het verlengde van hetgeen twee jaar eerder bij de tractoren veranderde.

Zo zijn er strengere eisen voor de remmen, zijn er meer pictogrammen gekomen op de voertuigen om allerhande zaken aan te duiden. Tractoren mochten geen scherpe randen meer hebben op niveau van hun spatborden en binnenin de cabine. Dit alles om zware slachtoffers bij verkeersongevallen te vermijden. Getrokken landbouwmateriaal moet nu ook afgeronde spatborden hebben, geen scherpe delen meer, bijkomende stickers met aanduidingen,... De verscherpte eisen bij tractoren worden nu op een logische wijze verder doorgetrokken richting het ander landbouwmateriaal.

De nieuwe regelgeving verlangt dat hydraulische leidingen gelabeld worden.
De nieuwe regelgeving verlangt dat hydraulische leidingen gelabeld worden. - Foto: T.D.

Voornamelijk de aspecten beremming en afmetingen lijken ons een stevige impact te hebben op het landbouwmateriaal. De remvereisten die de wetgever nu verlangt van de landbouwmachines komen op hetzelfde niveau te liggen als bij vrachtwagens. Landbouwaanhangwagens (dus geen gronddumpers) mogen op niveau van de banden een breedte hebben van 3 m, maar hun bovenbouw of ‘cargo’ genaamd door de wetgever mag maar 2,55 m zijn.

Fabrikanten dienen hun voertuig/werktuig aan te dienen bij een keuringsinstelling om een COC te bekomen. De testen die uitgevoerd worden zijn niet min. De remmen worden niet alleen gemeten op een testbank, maar ook op afgesloten privé-terrein. In dit kader werd bemerkt dat niet enkel de technische uitvoering van bv. de wielas en zijn remmen ter zake doet, maar dat het geheel van het voertuig wordt bekeken.

De verstrengde wetgeving eist dat er geen scherpe randen meer zijn aan de machines. De spatborden krijgen zo afgeronde hoeken mee.
De verstrengde wetgeving eist dat er geen scherpe randen meer zijn aan de machines. De spatborden krijgen zo afgeronde hoeken mee. - Foto: T.D.

Tijdens het persmoment werd gezegd dat Delvano de eerste Belgische KMO is die over de nieuwe Europese type-goedkeuring beschikt. Maar vele anderen zitten in de laatste rechte lijn.

Het is ons ook duidelijk geworden dat de nieuwe eisen een impact hebben op de verkoopprijs. Helaas gaat het hier niet om enkele honderden, maar over enkele duizenden euro’s.

Tim Decoster

Lees ook in Mechanisatie

Meer artikelen bekijken