Startpagina Milieu

Milieu

Milieu

Oppervlakte- en drinkwater vragen permanente aandacht

Actueel Het is een open deur intrappen om te zeggen dat pesticiden en nitraten zowel in de oppervlaktewaterwinningen als in het ondiepe grondwater een risico vormen voor het behouden van de goede kwaliteit van het water. Oppervlaktewater en drinkwater vragen bijgevolg permanente aandacht.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Mestverwerking in Vlaanderen opnieuw gedaald

Volgens de jaarlijkse VCM-enquête ‘mestverwerking in Vlaanderen’ werd er vorig jaar 3,6 miljoen kg stikstof minder verwerkt dan het jaar voordien. Het grootste aandeel verwerkte mest komt van de pluimveesector.

Milieuorganisaties dagvaarden Vlaamse regering in ‘nitraatzaak’

Vijf milieuorganisaties – BBL, Dryade, Greenpeace, Natuurpunt en WWF – slepen de Vlaamse regering voor de rechter over het ‘falend mestbeleid’. De dagvaarding werd op 8 september ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, nadat een ingebrekestelling in april zonder antwoord bleef.

Geen derogatie meer voor Nederland

Volgens een mededeling van de Nederlandse Rijksoverheid verliezen onze noorderburen weldra hun derogatie. Daardoor hebben de Nederlandse boeren met ingang van 2026 niet langer een uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest ten opzichte van andere Europese landen. De komende jaren wordt de derogatie geleidelijk aan afgebouwd.

Meest gelezen

Klimaatverandering zet hommels onder druk

Hommels worden op de proef gesteld door de klimaatverandering. Dat blijkt uit een studie van Britse onderzoekers die de fysieke evolutie van de insecten over meer dan een eeuw bestudeerden.

NPI-steun komt ten goede aan bijen

In één jaar tijd, en dit sinds juli van vorig jaar, investeerden 389 Vlaamse landbouwers in de aanleg van bijenhotels voor solitaire bijen. Bijen spelen een belangrijke rol voor de biodiversiteit van de natuur.

Halt aan pachtcontracten in Brabantse Wouden

Het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft in de regio van het project Brabantse Wouden de voorbije 3 jaar al 168 ha grond aangekocht. Die aankoop kadert in de realisatie van de bosuitbreidingsdoelen van de Vlaamse Regering.

Opletten met gewasbeschermingsmiddelen nabij waterlopen

In het project ‘De puntjes op puntvervuiling’ gaat Inagro in samenwerking met overheden en landbouworganisaties na in welke mate bepaalde gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden worden in 3 waterlopen in West-Vlaanderen. De meetresultaten van de maand juni waren slechts matig.

Veehouders verenigen zich om stikstofakkoord aan te vechten

Tegen het stikstofakkoord is al veel protest geresen. Ook veehouders zijn zich aan het verenigen om dit aan te vechten. Ze doen dit niet via fysieke manifestaties, maar via de juridische weg. Landbouwleven had een gesprek met de bezielers van de nieuwe vzw Verenigde Veehouders, Kris Bourdeaud’hui en Peter De Swaef.