Startpagina Covid 19

Vlaamse regering nam Noodbesluit over omgevingsvergunningen

De Vlaamse Regering trof op 24 maart in het kader van de coronacrisis ook maatregelen over de omgevingsvergunningsprocedures. Heel wat beslissingstermijnen worden verschoven naar een latere datum. Dit heeft gevolgen voor de omgevingsvergunningsaanvragen die lopende zijn of nog moeten worden ingediend.

Leestijd : 2 min

Gemeentebesturen in Vlaanderen krijgen meer tijd om de aanvragen voor bouw- of omgevingsvergunningen te verwerken. Door de coronamaatregelen zijn veel gemeentehuizen slechts beperkt toegankelijk en zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden. Om te voorkomen dat aanvragen automatisch geweigerd worden, maakt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het nu mogelijk om behandelingstermijnen te verlengen.

Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden.

Kort samengevat:

- de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020;

- nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020;

- de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd, namelijk van 60 naar 90 dagen;

- de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd, namelijk van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen;

- de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen;

- de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Welk die maatregelen zijn vindt u in detail besproken hier.

Er is nog geen informatie over mogelijke oplossingen voor termijnen en administratieve verplichtingen in het kader van RUP’s, verordeningen en complexe projecten.

Omgevingsloket Vlaanderen

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken