2019 was een stabiel jaar voor de Europese tractorverkoop

De tractorverkoop viel vorig jaar nog enigziens mee.
De tractorverkoop viel vorig jaar nog enigziens mee. - Foto: TD

De registratiecijfers hebben betrekking op 43.642 tractoren met een vermogen van 50 pk of minder (zie tabel). 147.945 tractoren hadden een vermogen van meer dan 50 pk (38 kW). Cema stelt dat 145.321 van de geregistreerde voertuigen, landbouwtractoren zijn. De overige zijn quads, verreikers en ander landbouwmateriaal.

5% meerverkoop

De tractorverkoop nam in 2019 met 5% toe in vergelijking met het jaar voordien. Maar we moeten weten dat de tractorregistraties in 2018 negatief beïnvloed zijn door nieuwe wetgeving die op 1 januari 2018 in voege trad. Dit resulteerde op meer ingeschreven tractoren in december 2017, zonder dat er een toegenomen vraag aan de basis lag.

In 2019 nam de tractorverkoop in België heel lichtjes toe.
In 2019 nam de tractorverkoop in België heel lichtjes toe. - Foto: JV

2018 wordt evenwel geëvalueerd als een positief jaar voor de tractorverkoop. In december 2017 was er een piek in de verkoop met als gevolg dat in het eerste kwartaal van 2018 de verkoop eerder laag lag. Maar dit hernam in het tweede en vierde kwartaal. Als we de verkoop van 2019 (figuur 1) bekijken, dan spreekt Cema van ‘stabiliteit’ in de verkoop van landbouwtractors ten opzichte van de voorbije jaren.

Trends

Als we de registratiecijfers opdelen naar vermogenscategorie, dan nam de verkoop voor alle categorieën toe in 2019 ten opzichte van 2018, behalve voor tractoren met meer dan 300 pk. In dit segment is een daling van 4% merkbaar.

De trend waarbij meer dan de helft van de tractorverkoop in de categorie onder de 50 pk zit, wordt ook in 2019 bevestigd (52% in 2019 versus 51% in 2018). Ook de trend waarbij slechts een kwart van de tractoren een vermogen heeft boven 150 pk wordt bevestigd (24% in 2019 versus 25% in 2018).

Figuur 1: Evolutie van het aantal Europese tractorregistraties.
Figuur 1: Evolutie van het aantal Europese tractorregistraties. - Bron: Cema

Significante landverschillen

De 2 grootste tractormarkten in Europa blijven Frankrijk en Duitsland (figuur 2). Opmerkelijk is dat de tractorregistratie in Frankrijk ernstig toenam – met 26% – in 2019 ten opzichte van 2018. Met 5% is de toename in Duitsland heel wat bescheidener te noemen.

In Italië was de verkoop heel stabiel en nam deze maar met 1% toe, waar deze in Spanje met 7% toenam. Na een afname in 2018 nam de verkoop met 5% toe in het Verenigd Koninkrijk.

Opmerkelijke meerverkoop was er in Kroatië, Servië, Montenegro, Luxemburg, Denemarken en Bosnië Herzegovina. Minder verkoop werd dan weer genoteerd in Slovakije, Griekenland, Litouwen en IJsland.

Als de ‘niet-landbouwtractoren’ worden afgetrokken van het totaal aantal verkopen, dan vertegenwoordigen Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Spanje te samen 2/3de van de totale tractorenverkoop geregistreerd in Europa tijdens het jaar 2019.

Figuur 2: Internationale tractorregistraties in 2019.
Figuur 2: Internationale tractorregistraties in 2019. - Bron: Cema

Per land

In Duitsland nam de tractorverkoop lichtjes toe met 5% ten opzichte van het jaar voordien. Twee tegengestelde ontwikkelingen deden zich voor in 2019: in de eerste jaarhelft werden er meer registraties gezien dan in dezelfde periode het jaar voordien. Naast enkele andere verklaringen wordt als hoofdreden aangegeven het effect ten gevolge van de ‘Mother Regulation’. Dit zorgde voor een significante daling in de verkoop gedurende het eerste kwartaal van 2018. Bijkomend was er andere Europese regelgeving (functionele veiligheid) die startte op 1 juli 2019. Na deze datum traden verdere veiligheidsvereisten in werking. Dit leidde opnieuw in een periode van meer registraties door dealers en toegenomen stocks bij Duitse mechanisatiebedrijven. Het gevolg hiervan laat zich merken in het vierde kwartaal, met een scherpe afname in december.

In Frankrijk werden 34.555 tractorverkopen geregistreerd. Let wel het gaat hier om alle types en vermogensklasses samen met inbegrip van tuinbouwmateriaal. In 2019 is voor het eerst dergelijk cijfer geregistreerd. Het is zelfs een toename met 15% ten opzichte van 2018. Zonder inbegrip van het tuinbouwmateriaal, dat in 2018 een verkoops-piek kende, zou de verkoop van landbouwtractoren in Frankrijk voor 2019 met 25% toenemen. Het gemiddeld vermogen van standaardtractoren neemt toe in Frankrijk: 129 pk in 2010, 147,1 pk in 2018 en 147,7 pk in 2019.

In Italië werden er vorig jaar 18.575 tractorverkopen geregistreerd. Dit is maar een heel kleine toename van 0,7% in vergelijking met 2018. Dit resultaat ligt in lijn met de middellange termijn verwachting van 2014 tot 2019. Het gemiddeld aantal verkochte tractoren over deze periode, met uitzondering van 2017, ligt op 18.400 stuks. De afgelopen jaren is de Italiaanse markt gestabiliseerd, maar de verkochte volumes zijn merkelijk lager dan voor de crisis. Van 2000 tot 2007 werden er jaarlijks nog zo’n 30.000 stuks verkocht. Naast de nieuwe verkopen werden er vorig jaar in Italië ook 39.800 gebruikte tractoren verkocht. Dit is een toename van 5,3% ten opzichte van 2018.

In het Verenigd Koninkrijk was 2019 een jaar met 2 helften voor de tractorregistraties. Na 2 sterke jaren in 2017 en 2018, was de eerste jaarhelft van 2019 nog behoorlijk positief. Maar de verkoop kreeg het heel wat moeilijker in de tweede jaarhelft. Politieke gebeurtenissen en slechtere weersomstandigheden zouden hebben bijgedragen aan dit resultaat. De totale tractorverkoop tijdens de 7 eerste maanden van het jaar lag 10% hoger, maar in de volgende 5 maanden lag ze 3% lager dan in dezelfde periode van 2018.

In Spanje lag de totale markt van tractorregistraties 3% hoger, tot 44.542 stuks, dankzij de positieve trend in de 3 deelmarkten. De markt van de nieuwe verkopen groeide met 6,7% tot 12.178 stuks of 27,3% van de totale markt. De verkoop van gebruikte tractoren nam met 1,5% toe tot 30.714 eenheden of 69% van de markt. De import van gebruikte tractoren steeg lichtjes met 3,6% of 1.650 eenheden (3,7% van de totale markt). Het totaal investeringsbedrag voor landbouwtractoren bedroeg 671,4 miljoen euro (zonder btw) en het gemiddeld vermogen bedroeg 113,47 pk. De prijs van een gemiddelde tractor nam in 2019 toe tot 108,15% ten opzichte van het jaar 2000. De helft van de prijstoename is te wijten aan aangescherpte veiligheids- en milieu-eisen.

In ons eigen land, België, nam het totaal aantal registraties van landbouwtractoren boven 50 kW toe met 0,8% in 2019. Vele tractoren waren verkocht of ingeschreven voor het jaareinde omwille van het veranderde investeringsregime. Hetzelfde geldt voor de verkoop van verreikers en andere wielladers. Na een twijfelachtige start van het jaar, werd 2019 toch nog een goed jaar voor de machineverkoop. Er werd meer verkocht in Vlaanderen dan in Wallonië. 2020 startte goed, maar in het algemeen verwachten ze een mindere verkoop.

In Nederland wordt een stabiele verkoop gezien, maar toch werden er in 2019 11% minder orders geplaatst dan het jaar voordien.

In Tsjechië werden 4.151 landbouwtractoren (alle types, alle vermogens) geregistreerd in 2019. Dit weerspiegelt zich in een toename van 14% tegenover 2018, maar in nagenoeg hetzelfde niveau als in 2017 (-1,5%). In Tsjechië worden blijkbaar meer gebruikte tractoren ingeschreven. Het vermogen neemt er lichtjes toe. Het gemiddeld vermogen van een standaardtractor was er 118,22 pk in 2019, 116,72 pk in 2018 en 115,90 pk in 2017.

Turkije bereikte in 2017 een recordverkoop inzake tractoren met 72.909 stuks. Hierna nam de markt fors af gedurende de tweede helft van 2018. De stevige afname zette zich ook verder in de eerste helft van 2019. Het jaar 2018 werd afgesloten met 48.356 geregistreerde eenheden. In 2019 werden er op de binnenlandse markt 26.297 stuks verkocht, of een afname met 46%. Verder betrof 45% van de verkochte nieuwe tractoren in 2019, ‘modeljaar 2018’. Meerdere redenen liggen aan de neergaande trend van de Turkse economie die startte in de tweede helft van 2018. Zo is er de opmerkelijke stijging van de rentetarieven en valutaniveau’s, dit samen met de gestegen productiekosten in de landbouw. Echter dankzij afname van de voorraden, stabiele wisselkoersen, lagere rentetarieven voor landbouwgerelateerde leningen, is er beterschap voor de Turkse binnenlandse tractorverkoop merkbaar de laatste maanden.

Barometer

De Cema barometer, de klimaatindex voor de verkoop inzake landbouwmateriaal in Europa zeg maar, uit zich negatief, maar verbeterde in maart ten opzichte van de maand voordien. Als deze trend zich verder zet gedurende de komende maanden, kan de huidige recessiefase korter zijn dan eerst gedacht.

De verbetering van de algemene omzetverwachtingen is minder het gevolg van deelnemers aan de Cema barometer die een groei zien, maar eerder door deelnemers die een onveranderde dan wel een gedaalde omzet zien. Heel wat respondenten waren echter nog ‘onbeslist’ in hun verwachtingen. Dit toont opnieuw aan dat er grote ongerustheid is in de landbouwmachine-industrie over de nabije toekomst.

Afwachten wordt het nog welke impact het coronavirus Covid-19 heeft.

TD naar Cema

Meest recent

Meest recent