Financieel respijt voor zelfstandigen in vennootschap

De overheid geeft zelfstandigen in een vennootschap ademruimte door 4 maanden uitstel van betaling van hun jaarlijke bijdrage te verlenen.
De overheid geeft zelfstandigen in een vennootschap ademruimte door 4 maanden uitstel van betaling van hun jaarlijke bijdrage te verlenen. - Foto: Pixabay

Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme kondigde deze maatregel aan in een persbericht. “In België heeft bijna een zelfstandige op 2 de keuze gemaakt om zijn activiteit uit te oefenen in de vorm van een vennootschap. Zij moeten vandaag een maximum aan liquiditeit kunnen behouden met het oog op de hervatting van hun activiteit. Om hen financiële ademruimte te geven, wil ik hen kunnen laten genieten van een uitstel naar 31 oktober van de jaarlijkse bijdrage die zij als vennootschap in principe moeten betalen voor eind juni, bovenop hun sociale bijdragen als zelfstandige.”

In de regel moeten de vennootschappen voor 30 juni een jaarlijkse bijdrage betalen waarvan het bedrag afhangt van hun balanstotaal. Deze bijdrage, waarvoor 1.023.645 vennootschappen aangesloten zijn bij de verschillende sociale verzekeringsfondsen, dient exclusief voor de financiering van de pensioenen van de zelfstandigen en hun andere rechten en uitkeringen in de sociale zekerheid.

De sociale verzekeringsfondsen zullen dit jaar de vervaldagberichten vanaf september versturen voor betaling eind oktober 2020.

Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC), waarin met name de vertegenwoordigers zetelen van de representatieve zelfstandigenorganisaties (UCM, NSZ, Unizo, enz.), had een positief advies gegeven over de maatregel.

Meest recent

Meest recent