Startpagina Droogte

Provincie West-Vlaanderen steunt landbouwers die waterspaarbekken aanleggen

De provincie West-Vlaanderen zal landbouwers en private partners ondersteunen die een waterspaarbekken willen aanleggen op hun percelen. Dat staat in het reglement 'waterputten' dat donderdag werd goedgekeurd in de provincieraad. Er wordt een budget van 2,5 miljoen euro voorzien.

Leestijd : 1 min

Om wederkerende problemen door droogte en wateroverlast beter aan te pakken, wil de provincie West-Vlaanderen, naast de eigen investeringen, private partners en landbouwers zoeken die op hun percelen een eigen waterspaarbekken willen aanleggen. Partners die willen meewerken, kunnen een dossier indienen. Een beoordelingscommissie onderzoekt daarop of de aanvraag geschikt is en beantwoordt aan een aantal voorwaarden, zoals de grootte van het afstroomgebied en het perceel.

De provincie lanceerde reeds een oproep en kon daardoor al 10 projecten definitief selecteren. Ze zal het voorbereidende traject en de werken aan de beek, zoals de bouw van een stuw, bekostigen. Ook de kosten van de bufferfunctie, waarbij water traag wordt afgevloeid, zijn voor de provincie. De landbouwers zelf zullen de kosten voor de spaarfunctie, het vasthouden van water, voor zich nemen. De provincie en de aanvrager zullen daarbij een publiek-privatesamenwerking aangaan met een engagement van minimaal 20 jaar.

Belga

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken