Startpagina Melkvee

Zuivelindustrie groeit sterk maar vreest Brexit

De zuivelindustrie zette het voorbije decennium een sterke prestatie neer. In 2016 werd 4,5 miljard liter melk verwerkt terwijl dit in 2006 slechts 3,1 miljard liter bedroeg. Dit is een groei met 45% op 10 jaar tijd. De toename met 1,4 miljard liter is grotendeels afkomstig van de Belgische melkveehouders.

Leestijd : 3 min

Het saldo wordt ingevoerd vanuit de buurlanden. De groei werd mogelijk door sterk te investeren, namelijk 1,2 miljard euro op 10 jaar tijd. De gevolgen voor onze economie zijn gunstig : een lichte toename van de tewerkstelling en een toename van de uitvoer met bijna de helft. Het handelstekort kon met 60% verlaagd worden. Een harde Brexit is nadelig voor de zuivelindustrie. UK is goed voor 10% van onze uitvoer en is onze 5e belangrijkste handelspartner voor zuivelproducten.

Eind 2016 waren alle melkveebedrijven geauditeerd op de duurzaamheidsinitiatieven die ze realiseren. Hieruit blijkt dat 1 op 4 melkveebedrijven eigen duurzame energie produceert. Bij de melkophaling werd de voorbije 10 jaar een vermindering van 9% gerealiseerd inzake brandstofverbruik per liter melk. Tevens verminderde de zuivelindustrie de CO2-uitstoot per ton eindproduct met 22%. De zuivelsector versterkt haar initiatieven voor verdere verduurzaming.

Zuivelmarkt verbeterd

Door een daling van het aanbod van melk en een aantrekkende vraag naar zuivelproducten is de zuivelmarkt sedert vorig jaar duidelijk verbeterd. Over de eerste 4 maanden van 2017 kon de melkprijs aan de melkveehouders met ruim één derde stijgen , nl. van 26,1 naar 35,1 euro per 100 liter. In 2016 verwerkte de zuivelindustrie bijna 4,5 miljard liter melk. Dit is 10% meer dan vorig jaar. Niettegenstaande de moeilijke marktsituatie kon de omzet stabiliseren op 5 miljard euro. De tewerkstelling nam lichtjes toe. Als gevolg van de sterke investeringen in de voorbije 10 jaar beschikt de zuivelindustrie over een modern en performant productieapparaat. De extreme prijsschommelingen in de zuivelmarkt zijn nadelig voor elke schakel in de keten. Alhoewel de zuivelindustrie gematigd positief is over 2017 , blijft voorzichtigheid geboden. De melkleveringen mogen groeien , maar met mate. De hoge prijzen voor boter kunnen leiden tot vraaguitval.

Één op vier produceert eigen duurzame energie

Om de 3 jaar wordt elk Belgisch melkveebedrijf geauditeerd op de duurzaamheidsinitiatieven die het realiseert. Eind 2016 liep de eerste inventarisatieronde af, waaruit bleek dat ruim één op vier (27%) melkveehouders zijn eigen duurzame energie produceert. De zuivelindustrie en de landbouworganisaties zetten hun monitoring onverminderd verder en versterken hun sensibiliseringsacties. De inspanningen werpen hun vruchten af doorheen de ganse keten. Zo werd in de periode 2006-2016 een vermindering met 9% gerealiseerd in het brandstofverbruik per 1.000 liter opgehaalde melk. De zuivelindustrie schroefde haar CO2-uitstoot per ton eindproduct terug met 22% sinds 2005.

Brexit

Voor de Belgische zuivelindustrie komt de UK op de 5e plaats als exportbestemming , na Nederland,Frankrijk, Duitsland en Italië. De uitvoer van zuivelproducten naar de UK bedroeg in 2016 285 mio euro. Dat is bijna 10% van de totale uitvoer van zuivelproducten. Het betreft vooral kaas, maar ook gefermenteerde melk, consumptie-ijs, melkdranken en melkpoeder. Bij een harde Brexit wordt verwacht dat de uitvoer aanzienlijk zal dalen. Al naargelang het scenario zouden invoerheffingen onze zuivelproducten 20 tot 40% duurder kunnen maken in UK. Europees gezien zou het meest negatieve scenario een impact kunnen hebben 2 maal zo groot als het Rusland-embargo.

Meer nieuws en een uitgebreid verslag leest u in Landbouwleven van volgende week.

Lees ook in Melkvee

Met welke tools kun je kalvergriep monitoren?

Melkvee Afgelopen jaren zag men bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) in de winter telkens een piek van uitbraken van het Boviene Respiratoir Syncytieel Virus (BRSV). Gelukkig zijn er een aantal tools om je te helpen de kalvergriep op je bedrijf te monitoren.
Meer artikelen bekijken