Open VLD pleit voor meer bio en agro-ecologie in landbouwonderwijs

Stefaan Deraeve kiest voor biologisch, omdat hij gelooft in de filosofie ‘van grondstof naar grondstof’.
Stefaan Deraeve kiest voor biologisch, omdat hij gelooft in de filosofie ‘van grondstof naar grondstof’. - Foto: JCB

Niet alleen de consumenten en verwerkende industrie vinden gemakkelijker de weg naar bio-producten, ook jonge startende landbouwers trachten meer en meer bio-landbouw te integreren in hun bedrijfsprocessen. Er bestaan dan wel lespakketten voor in het secundair onderwijs, een specifieke opleiding hebben onze landbouwers hier niet voor gehad.

Groter draagvlak voor bio-landbouw

“Het draagvlak voor bio-landbouw wordt steeds groter waardoor men nood heeft aan goed opgeleide bio-landbouwers. Ook Alexander Claeys, voorzitter van Bioforum wees terecht op de nood aan geschoolde bio-boeren. Ik pleit bij de minister van Onderwijs voor een apart vak in het secundair onderwijs en een specialisatie als afstudeerrichting in het hoger onderwijs”.

Open VLD’er Steven Coenegrachts vraagt meer aandacht voor duurzaamheid in het middelbaar en hoger landbouwonderwijs.
Open VLD’er Steven Coenegrachts vraagt meer aandacht voor duurzaamheid in het middelbaar en hoger landbouwonderwijs. - Foto: Belga

Uit het antwoord van minister Weyts blijkt dat scholen zich via het project InnoVET kunnen inschrijven voor specifieke steun aan praktijkgerichte, innovatie opleidingen. Daarnaast zijn er vanuit het Departement Landbouw en Visserij subsidies voorzien voor land- en tuinbouwscholen die willen starten met biologische productie. Coenegrachts roept landbouwscholen dan ook op om hierop in te tekenen.

Gericht op algemene verduurzaming

“Een hoger aanbod aan vakken zoals bio- en agro-ecologie, zullen bovendien bijdragen aan een algemene verduurzaming van de landbouw. Dat de vraag naar bio-producten groter is dan het aanbod, maakt biologische landbouw ook nog eens economisch interessant. Het zorgt voor een toegevoegde waarde en helpt de leefbaarheid van de land- en tuinbouwbedrijven te verzekeren” aldus Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent