Kostprijs consumptieaardappelen met 15% omhoog, contracten volgen niet volledig

Aardappelen

De kostprijs van het telen van consumptieaardappelen stijgt in 2020 volgens een Nederlandse berekening met gemiddeld circa 15%. De oorzaak ligt vooral in het verbod op het bewaarmiddel chloorprofam en in mindere mate loofdodingsmiddel Reglone. De eerste contractprijzen van Clarebout en Vervaeke duiden nog niet op volledige compensatie van de hogere kostprijs. Volgens Belgapom is volledige compensatie niet vanzelfsprekend.

Belgapom-prijzen gaan onveranderd door

Aardappelen

De Belgapom-notering voor Bintje, Challenger en Fontane blijft op 13,25 euro incl. BTW per ton staan (12,50 euro excl. BTW per ton). De marktstemming voor Bintje en Fontane is prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is of gelijk aan de vraag. Voor Challenger ziet de organisatie een rustige markt: het aanbod is groter dan of gelijk aan de vraag.

Het centrum moet de kloof tussen de onderzoekswereld en de bedrijfswereld verkleinen.

Universiteit Gent campus Kortrijk start bouw VEG-i-TEC-campus

Groenten

Woensdag is de bouw van de nieuwe VEG-i-TEC-campus van de Universiteit Gent gestart in Kortrijk. De campus zal een onderzoekstuin worden waar onderzoek gebeurt naar groenten- en aardappelverwerking. Daarvoor zullen de onderzoekers nauw samenwerken met bedrijven om hun verwerkingsprocessen te optimaliseren. Het gebouw zou klaar moeten zijn tegen het voorjaar van 2020. De bouw van de campus zal 10 miljoen euro kosten.

Belgapom-noteringen opnieuw onveranderd

Economie

Belgapom houdt de notering voor Bintje, Challenger en Fontane deze week gelijk op 13,25 euro incl. BTW per ton. De beroepsvereniging voor de aardappelindustrie noemt de marktstemming wat Bintje aangaat prijshoudend. Dat betekent dat het aanbod kleiner dan wel gelijk is aan de vraag. Voor Fontane en Challenger ziet de organisatie een stabiele markt.

De Belgapom-notering voor Bintje, Fontane en Challenger bedraagt al sinds midden oktober 12,50 euro/100 kg (zonder btw) of 13,25 euro/100 kg (met btw).

Belgapom: prijzen blijven stabiel

Aardappelen

Belgapom deed op 29 november volgende prijsnotering voor Bintje, Fontane en Challenger.

Nieuw handelsplatform aardappelen

Economie

Marktinformatiebureau DCA lanceert een digitaal handelsplatform voor de aan- en verkoop van aardappelen: aardappelhandel.com. De website is bedoeld als marktplaats voor frietaardappelen, tafelaardappelen en zetmeelaardappelen in alle kwaliteitsklassen. Volgens directeur Kees Maas dan DCA van biedt het platform de mogelijkheid om op een snelle en transparante wijze vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Voor 2019 wordt de totale productie consumptieaardappelen voor ons land geraamd op 4,4 miljoen ton aardappelen.

Productie aardappelen: in 2019 liefst 27% meer dan vorig jaar, opbrengst lager dan vijfjarig gemiddelde

Aardappelen

De totale Belgische productie consumptieaardappelen wordt voor 2019 geraamd op 4,4 miljoen ton aardappelen. Dat blijkt uit een rondvraag bij leden door PCA.

In Leuven voorziet de Kotmadam op de Oude Markt de studenten deze week niet enkel van verse koffie, maar ook van een goed pak friet.

Standbeelden eren frietjes van de frituur tijdens Week van de Friet

Aardappelen

Naar goede gewoonte staat de laatste week van november in teken van iets wat elke zichzelf respecterende Belg nauw aan het hart ligt. Onze nationale trots: de versgebakken, heerlijk goudgele frietjes van de frituur! Tijdens deze twintigste editie van de Week van de Friet wordt ons culinair erfgoed opnieuw een week lang in de kijker gezet. In vijf steden brengen bekende standbeelden een week lang een ode aan de frietjes van de frituur.

Landbouweconoom Bart Verstrynge vermoedt dat in de land- en tuinbouwsector boeren
te weinig zicht hebben op hun bedrijfscijfers.

Strategie en kasplanning maken aardappelteler succesvol

Aardappelen

Ben je aardappelteler en wil je veranderen van strategie? Dat kan, maar dat moet doordacht. Landbouweconoom bij KBC Bart Verstrynge waarschuwt dat je zeker de cijfers van je eigen bedrijf moet kennen om een strategie te bepalen. Een kasplanning helpt je al op weg.

Tijdens de Werktuigendagen legden het PCG en PCA samen met het departement Landbouw en Visserij, Ingro en Boerenbond een irrigatiedemo aan.

Druppelirrigatie, de toekomst in een steeds warmer wordend klimaat

Groenten

Op cruciale momenten moeten teelten voldoende water hebben. Met het warmer wordende klimaat is dat net echter het probleem en moet water enorm efficiënt worden ingezet. Daarom moet naar oplossingen worden gezocht. Druppelirrigatie is één van die oplossingen. Bij een juiste toepassing ervan kan elke druppel worden benut.

Belgapom: prijzen behouden in een stabiele markt

Aardappelen

Belgapom deed op 22 november volgende prijsnotering voor Bintje, Fontane en Challenger.

Belgische telers kopen veelal Nederlands pootgoed. Zo niet, dan komt het meestal uit Schotland of Denemarken.

Nederlandse minister ontkent ‘slappe’ aanpak pootgoedfraude

Aardappelen

Volgens de Nederlandse landbouwminister Carola Schouten heeft de NVWA - de Nederlandse FAVV - niet slap opgetreden bij de pootgoedfraude die in het voorjaar naar buiten kwam. Veel Belgische telers werden ook slachtoffer van de fraude en vanuit de Belgische sector werd Nederland laksheid verweten. Schouten wijst erop dat een strafrechterlijk onderzoek loopt en dat er maatregelen zijn genomen om fytosanitaire risico’s tot een minimum te beperken.

Belgapom-prijs blijkt stabiel

Aardappelen

Belgapom deed op 15 november volgende prijsnotering voor Bintje, Fontane en Challenger.

Dit jaar werd er meer geplant en de opbrengst was een stuk beter.

Aardappelprijs blijft op hoogste niveau in jaren

Aardappelen

De aardappelprijzen blijven steken op het hoogste niveau in jaren. De aardappelen zijn nu tegenover maart vorig jaar 122 procent duurder. Dat blijkt uit het derdekwartaalrapport van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie.

Het grootste probleem van de boeren is dat ze door hun geïsoleerde ligging op meer dan 3.000 meter hoogte geen vlotte toegang hebben tot krediet, pootgoed, meststoffen, gewasbescherming, mechanisatie en afzetmarkten.

Ondernemers temmen Regenboogberg ten voordele van Peruaanse boeren

Aardappelen

Onder begeleiding van Trias beklimmen acht Vlaamse ondernemers de Regenboogberg in Peru. De apotheose van hun avontuur is een bezoek aan aardappeltelers in het Andesgebergte.

Belgapom: aanbod is groter dan vraag

Aardappelen

Belgapom deed op 8 november volgende prijsnotering voor Bintje, Fontane en Challenger.

Foto: MV

‘Partijpaspoort’ als richtlijn om efficiënt te ventileren

Precisielandbouw

Om een kwaliteitsvolle aardappel te krijgen met een goede opbrengst is de laatste jaren al heel wat onderzoek verricht. De teelttechniek kende een evolutie, en ook in rassenkeuze is er een verschuiving merkbaar. De bewaring, die ook bijdraagt tot een goede kwaliteit, is echter niet mee geëvolueerd. Het onderzoeksproject ‘Slimme aardappelbewaring’ moet daar verandering in brengen.

Belgapom merkt weinig beweging in de markt

Aardappelen

Belgapom deed op 25 oktober volgende prijsnotering voor Bintje, Fontane en Challenger.

Voor de meeste recent gebouwde bewaarloodsen betekent een toepassing met de nieuwe kiemremmers geen enkel probleem.

Alternatieven CIPC zijn mogelijk, maar duurder

Aardappelen

Het gebruik van chloorprofam (CIPC) voor kiemremming in aardappelen wordt in België verboden vanaf 1 juli 2020. Gezien de schaal waarop CIPC gebruikt werd, is de impact van dit verbod op de volledige aardappelketen aanzienlijk.

Tijdens de zomer vermoedden we het al, bij de oogst is het bevestigd:  er zijn door de droogte duidelijk minder aardappelopbrengsten.

Aardappelopbrengsten liggen dit jaar duidelijk lager

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) maakt in zijn nieuwsbrief van midden oktober de balans op van het voorbije groeiseizoen voor aardappelen. Wat afgelopen zomer al werd waargenomen wordt nu glashelder bevestigd: de droogte remde de opbrengst.