PCA geeft advies bij komende aardappelbewaring

Aardappelen

De aardappeloogst is nog niet voor iedereen voorbij. Veelal omwille van moeilijke rooiomstandigheden, beschikbaarheid van machines of grote arealen. Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) geeft hierbij alvast gouden advies voor de komende aardappelbewaring.

De prijs bleef dezelfde als vorige week.

Belgapom-notering beweegt niet

Aardappelen

Op 29 oktober noteerde Belgapom opnieuw een prijs van 120 euro/ton (zonder btw) voor de variëteiten Fontane en Challenger.

PCA - UniversiteitGent roept op om deel te nemen aan de enquête bemestingsadviezen:uw ervaringen en mening.

Bevraging naar ervaringen en meningen met bemestingsadviezen

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) en de Universiteit Gent hebben in het kader van het project Code Goede Bemestingsadviezen, de handen in elkaar geslagen. Het doel is om de kwaliteit van de huidige bemestingsadviezen in kaart te brengen en waar mogelijk verbetervoorstellen te formuleren.

Rot inschuren is geen optie, benadrukt het PCA.

Let op voor rot bij het inschuren van aardappelen

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) laat weten dat het oppassen is geblazen omwille van rot bij gerooide aardappelen. Hun voornaamste advies is om goed te communiceren bij het rooien en inschuren.

PCA-onderzoekster Ilse Eeckhout informeert over kiemremming op de PCA-dag.

Aardappelseizoen zonder CIPC: afzet en loods bepalen kiemremmingsstrategie

Aardappelen

Door de droogte en hitte werd het vorig jaar een moeilijk seizoen. Veel landbouwers konden geen maleïnehydrazide toepassen op het veld, met alle gevolgen van dien in de aardappelbewaarloodsen. Het frequent toepassen van kiemremming was nodig, maar het hangt van de aardappel zelf en van het tijdstip van afzet af welk soort middel wordt gebruikt en hoe frequent dit wordt toegediend.

In 2020 werd in Europa in totaal 55,3 miljoen ton aardappelen geoogst.

Duitsland staat bovenaan aardappelproductie in Europa, ons land op de vijfde plaats

Actueel

In 2020 werd in Europa in totaal 55,3 miljoen ton aardappelen geoogst. Duitsland was de grootste producent en nam 21,2% van de EU-productie voor zijn rekening, gevolgd door Polen (16,4%), Frankrijk (15,7%), Nederland (12,7%) en ons land (7,2%). Dat blijkt uit cijfers van Eurostat.

Foto: LBL

Daling Belgapom-notering vroege aardappelen zet door

Aardappelen

Op 20 augustus bedraagt de Belgapom-notering voor vroege aardappelen 140 euro/ton (zonder btw) of 148,40 euro/ton (met btw). Zonder btw is dat een daling van 10 euro/ton ten opzichte van vorige week. De marktstemming is rustig, wat betekent dat het aanbod groter is dan of gelijk is aan de vraag.

De vroege aardappelen noteren deze week 25 euro/ton (zonder btw) minder dan vorige week.

Belgapom-notering vroege aardappelen daalt opnieuw

Aardappelen

Op 13 augustus bedraagt de Belgapom-notering voor vroege aardappelen 150 euro/ton (zonder btw) of 159,00 euro/ton (met btw). Zonder btw is dat opnieuw 25 euro/ton minder dan vorige week. De marktstemming is stabiel, wat betekent dat het aanbod gelijk is aan de vraag.

Veel neerslag op korte tijd – vaak in combinatie met veel stikstof – heeft de aardappelknollen doen scheuren.

Regenschade op heel wat aardappelpercelen

Aardappelen

De voorbije neerslag bracht heel wat schade teweeg op de aardappelvelden. Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) meldt in zijn nieuwsbrief dat er naast het algemeen voorkomen van plaagaantastingen, met kans op knolphytophthora, ook meer groene knollen (door afgeregende ruggen), groeischeuren en holheid voorkomen.

Belgapom-notering vroege aardappelen daalt licht

Aardappelen

Op 6 augustus bedraagt de Belgapom-notering voor vroege aardappelen 175 euro/ton (zonder btw) of 185,50 euro/ton (met btw). Zonder btw is dat 25 euro/ton minder dan vorige week. De marktstemming is nu rustig, wat betekent dat het aanbod kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

Gestegen Belgapom-notering voor vroege aardappelen

Aardappelen

Belgapom deed op 30 juli de tweede notering voor vroege aardappelen. Die bedroeg 200 euro/ton (zonder btw) of 212,00 euro/ton (met btw). Zonder btw is dat 50 euro/ton hoger dan vorige week. De marktstemming is nog steeds vast, wat betekent dat het aanbod kleiner is dan de vraag.

Belgapom: Seizoen Bintje en Challenger afgesloten, seizoen vroege aardappelen gestart

Aardappelen

Belgapom deed op 23 juli geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties. Het seizoen voor beide rassen 2020/2021wordt afgesloten. Er is wel een Belgapomnotering voor Fontane, en een eerste notering voor vroege aardappelen.

Voor de vermeerdering van pootaardappelen worden loofvernietigingsdata opgesteld.

Loofvernietigingsdata van pootaardappelen voor oogst 2021 bekend

Actueel

Het departement Landbouw en Visserij is verplicht om de loofvernietingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen, te communiceren.

Foto: Jeroen Morel

Belgapomnotering onveranderd

Aardappelen

Belgapom deed op 9 juli geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties. De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt al enkele weken 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). De marktstemming voor Fontane is rustig met een aanbod dat groter dan of gelijk is aan de vraag.

Fegra raadt af om granen op te slaan in loodsen waarin vroeger met CIPC behandelde aardappelen werden gestockeerd.

Fegra waarschuwt voor voorzichtigheid bij bewaren van granen in loodsen waar vroeger aardappelen lagen

Actueel

Sinds begin dit jaar worden in het sectoraal bemonsteringsplan voor granen van Fegra verschillende CIPC-overschrijdingen gemeld. De Federatie van Granen raadt aan om granen niet in loodsen op te slaan, waar vroeger aardappelen werden gestockeerd.

Geen verandering in Belgapom-notering

Aardappelen

Belgapom deed op 2 juli geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties. De Belgapomnotering voor Fontane bestond wel en bedraagt nog altijd 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). De marktstemming voor Fontane is rustig met een aanbod dat groter dan of gelijk is aan de vraag.

Vooral de larven van de coloradokever zorgen voor veel vraatschade.

Coloradokever op meerdere plaatsen gespot

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) meldt in zijn nieuwsbrief dat op verschillende plaatsen coloradokever is gespot. Aardappelopslag verwijderen is een goede preventieve maatregel. Bestrijden doe je best bij een hoge bezetting.

In de proeven zoekt men naar betere alternatieven voor Fontane en Innovator.

Zoeken naar alternatieven voor Fontane en Innovator

Aardappelen

In het kader van het Landbouwcentrum Aardappelen werd in Lennik een rassenproef aangelegd in aardappel. Het doel is om een waardig alternatief te vinden voor Fontane en Innovator, die elk hun problemen met zich meebrengen in de teelt. Er zijn 7 rassen in de running voor Fontane en 3 voor Innovator. Sommige rassen, zoals Babylon, blijken veelbelovend.

Een deel van de aardappelschillen verwerkt Mydibel tot organische meststoffen voor lokale boeren. De rest wordt omgezet in biogas.

Mydibel zet aardappelschillen in op weg naar koolstofneutraliteit

Actueel

Mydibel, een groot familiebedrijf uit Moeskroen gespecialiseerd in aardappelproducten, gaat zijn eigen aardappelschillen recycleren om biogas te produceren. Dat biogas wordt gebruikt voor de 4 warmtekrachtkoppelingen die warmte en elektriciteit voorzien. Energieleverancier Luminus helpt het bedrijf bij het proces.

85% van de beursruimte van PotatoEurope is nu al gevuld.

PotatoEurope maakt zich klaar voor topevenement in aardappelsector begin september

Actueel

Alle lichten staan op groen voor de aardappelvakbeurs PotatoEurope, die plaats heeft op 1 en 2 september in Nederland. De ticketverkoop is intussen gestart.

Aardappelen werden doorgaans al vaak thuis geconsumeerd en door Covid-19 en de bijhorende maatregelen is dit in 2020 nog toegenomen.

Corona-jaar 2020 duwt thuisverbruik van aardappelen 8% hoger, stelt VLAM

Actueel

Aardappelen zijn de belangrijkste maaltijdbegeleider in België: op een gemiddelde dag in 2020 at 41% van de Belgen aardappelen (inclusief friet). Aardappelen werden doorgaans al vaak thuis geconsumeerd en door Covid-19 en de bijhorende maatregelen is dit in 2020 nog toegenomen. Dit resulteerde in een stijging in het thuisverbruik van verse aardappelen in 2020 met 8%. Logisch uiteraard, gezien de sluiting van de horeca.

Voor de landbouwgebieden focust CurieuzeNeuzen in de Tuin op de aardappelteelt.

CurieuzeNeuzen plaatst 500 sensoren in aardappelvelden

Aardappelen

CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek in Vlaanderen naar hitte en droogte ooit, installeert 500 slimme sensoren of ‘velddolken’ in verschillende aardappelvelden verspreid over heel Vlaanderen om informatie te verzamelen over het microklimaat op onze aardappelvelden.

Foto: Jeroen Morel

Belgapomnotering Challenger daalt

Aardappelen

Deze week is er geen Belgapomnotering voor Bintje. De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt net als vorige week 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). De Belgapomnotering voor Challenger verlaagt ten opzichte van vorige week tot 75 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). De marktstemming voor Fontane en Challenger is rustig met een aanbod dat groter dan of gelijk is aan de vraag.

Martijn van der Bijl: “Als de nieuwe regels wel van kracht waren geworden dan had ik overigens voor de extra brede teeltvrije zone gekozen. Dat zou mij dan wel 300 euro/ha hebben gekost aan minder gewasopbrengst.”

Martijn van der Bijl: Nederlandse drempelwetgeving werd gelukkig niet doorgevoerd

Aardappelen

In Vlaanderen is de aanleg van drempels tussen (aardappel-) ruggen al sinds 2015 verplicht op de meest erosiegevoelige percelen. In Nederland was dit nog niet het geval en dat blijft voorlopig zo. Akkerbouwer Martijn van der Bijl: “Deze wetgeving was vooral gebaseerd op een digitale werkelijkheid op basis waarvan cijfers en rapporten gemaakt worden.”

Belgapomnotering voor Bintje lager dan die van Challenger en Fontane

Aardappelen

Deze week is er weer een Belgapomnotering voor Bintje, en die bedraagt 75,00 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). Hier geldt een rustige marktstemming, met een aanbod dat groter is of gelijk is aan de vraag. De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt net als vorige week 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). Ook voor Fontane is de marktstemming rustig. Voor Challenger is de marktstemming flauw, met een aanbod dat groter is dan de vraag.