Nieuwe chipsrassen scoren naargelang de locatie

Aardappelen

Op dezelfde locaties als de late frietrassen werden ook de chipsrassen beproefd. Het gaat om bekendere chipsrassen zoals Lady Claire, maar ook enkele nieuwkomers. Tegenover de referentie scoren de andere chipsrassen allemaal beter. Bij de nieuwe chipsrassen was er een merkelijk verschil tussen de locaties qua opbrengsten en chipskleur.

Stevige stijging in Belgapom-prijzen

Aardappelen

Na een dipje vorige week, stijgen de prijzen van de aardappelrassen Bintje, Fontane en Challenger stevig. De Belgapom-prijs voor de 3 rassen bedraagt nu 21,20 euro incl. BTW per ton (20,00 euro excl. BTW per ton).

Voor Fontane is de marktstemming rustig, met een aanbod dat groter is dan of gelijk aan de vraag. Voor Bintje en Challenger is die flauw, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag.

Belgapom-prijzen dalen

Aardappelen

De Belgapom-prijzen voor Bintje, Fontane en Challenger bleven lang stabiel op 14,84 euro incl. BTW per ton. Deze week dalen alle prijzen. De Belgapom-prijs voor Bintje bedraagt nu 13,25 euro incl. BTW per ton (12,50 euro excl. BTW per ton) en voor Challenger en Fontane 13,78 euro incl. BTW per ton (13,00 euro excl. BTW per ton).

Voor Fontane en Bintje is de marktstemming rustig, met een aanbod dat groter is dan of gelijk aan de vraag. Voor Challenger is die flauw: het aanbod is kleiner dan de vraag.

De proeflocaties leden onder de droogte.

Rassen voor thuisverkoop leden onder de droogte

Aardappelen

Net zoals in 2017 en 2018 werden op 2 locaties proeven aangelegd met 9 rassen bestemd voor thuisverkoop (combinatie van vastkokende en bloemige variëteiten). De 2 locaties leden sterk onder de droogte en de smaakkwaliteit was toch wat minder in 2019.

Belgapom: prijzen en marktstemming blijven dezelfde

Aardappelen

Ook deze week bedraagt de Belgapom-prijs voor Bintje, Challenger en Fontane 14,84 euro incl. BTW per ton staan (14,00 euro excl. BTW per ton). Het is al de vierde week op rij dat deze prijs aanhoudt.

Belgapom spreekt voor Bintje van een stabiele marktstemming: de vraag is gelijk aan het aanbod en er heerst een evenwicht. Voor Fontane en Challenger is de marktstemming - net als vorige week - rustig, met een aanbod dat groter is dan of gelijk aan de vraag.

Bijna 60% van totale productie bewaaraardappelen ligt nog in stock

Aardappelen

Elk jaar wordt in november, februari en april een enquête gehouden bij Vlaamse en Waals aardappeltelers. De totale Belgische voorraad werd begin februari geraamd op 2,40 miljoen ton aardappelen. Dit betekent dat 56% van de totale productie bewaaraardappelen nog in stock ligt. Dit is hetzelfde percentage als de voorbije jaren.

Een goed gevulde loods zorgt voor een goede toepassing, want dan blijft het gas in de   aardappelen.

Tijd om alternatieven CIPC correct in te zetten

Aardappelen

Vorig jaar 17 juni viel het verdict: de Europese Commissie besloot de toestemming om CIPC te gebruiken niet langer te verlengen. Het product en zijn afbraakproducten bleek veel toxischer dan gedacht en het gebruik is verboden vanaf 1 juli dit jaar. Alternatieven zijn muntolie, ethyleen en 1,4 DMN. Ook die moeten correct worden ingezet, met het juiste toestel en in een luchtdichte loods.

Pootgoedtelers Andreas en Dirk Ryckaert hopen dat er voldoende competentie blijft bij de keuringen van zowel gecertificeerd pootgoed als hoevepootgoed.

Vlaamse pootgoedtelers: ‘Een competente keuringsdienst is heel belangrijk’

Aardappelen

Hoewel in vergelijking met Nederland, Schotland en Denemarken het areaal aan Vlaamse gecertificeerd pootgoed vrij beperkt is, is de kwaliteit hoog. “Een gezonde start is de basis van een goede aardappelteelt”, zeggen Dirk en Andreas Ryckaert. Ze hopen dat de Vlaamse keuringsdienst verder uit competente medewerkers blijft bestaan. “Ook hoevepootgoed vereist een ver doorgedreven kennis en toegewijde discipline.” Een stand van zaken.

Belgapom: kleine veranderingen in marktstemming

Aardappelen

De Belgapom-prijs voor Bintje, Challenger en Fontane bedraagt net als vorige week 14,84 euro incl. BTW per ton staan (14,00 euro excl. BTW per ton). Die prijs is al geruime tijd dezelfde.

Voor Bintje is de vraag gelijk aan het aanbod en heerst er een evenwicht. Belgapom spreekt van een stabiele marktstemming. Voor Fontane en Challenger is de marktstemming rustig, met een aanbod dat groter is dan of gelijk aan de vraag.

De frietkleur op de percelen in Poperinge en Tongeren was minder goed in vergelijking met de 4 locaties met nieuwe frietrassen. Dit kan te wijten zijn aan de locatie en/of aan het feit dat de nieuwere rassen toch beter scoren op vlak van de frietkleur.

In proef geven nieuwere rassen betere frieten

Aardappelen

In 2019 werden op 8 locaties in Vlaanderen rassenproeven aangelegd in het kader van het Programma Landbouwcentrum Aardappelen. De top 10 bestaande rassen werden met elkaar vergeleken, alsook 6 nieuwe variëteiten. De 6 nieuwe frietrassen komen sterk naar voor qua frietkleur.

Het areaal gecertificeerd pootgoed is  gestabiliseerd.

Fontane is in Vlaamse pootgoedteelt het belangrijkste ras

Aardappelen

Het areaal gecertificeerd pootgoed steeg na 2000 sterk, sinds 2013 is er een stagnatie. In Vlaanderen is het 1.281 ha groot.

Voor de korte bewaring (periode november – december) zijn de Agristo-prijzen iets naar beneden bijgesteld. Contractprijzen voor de lange bewaring zijn wat hoger dan vorig jaar.

Agristo verhoogt contractprijs voor langere bewaring

Aardappelen

De Belgisch-Nederlandse aardappelverwerker Agristo bevestigt dat de contractprijzen voor oogst 2020 grotendeels stabiliseren. Contractprijzen voor lange bewaring gaan wat naar omhoog, deze voor korte bewaring werden iets naar beneden bijgesteld.

Varitron 470 Platinum Terra Trac met bodemvriendelijk rupsonderstel.

Varitron 470: Meer comfort, meer capaciteit

Nieuws van maatschappijen

Grimme voert dit jaar verschillende vernieuwingen in de vierrijige, zelfrijdende aardappelrooier Varitron 470 wielmachine en Varitron 470 Platinum Terra Trac door.

Belgapom-prijzen blijven dezelfde

Aardappelen

De Belgapom-prijs voor Bintje, Challenger en Fontane bedraagt deze week 14,84 euro incl. BTW per ton staan (14,00 euro excl. BTW per ton). Dat is hetzelfde als vorige week.

Voor Bintje blijft de vraag groter dan het aanbod, met andere woorden een vaste marktstemming. Voor Fontane en Challenger blijft de markt stabiel, met een evenwicht tussen vraag en aanbod.

Belgapom-prijsstijging voor Challenger

Aardappelen

Voor Bintje, Challenger en Fontane spreekt Belgapom over een prijs van 14,84 euro incl. BTW per ton staan (14,00 euro excl. BTW per ton). Voor Challenger betekent dit een stijging.

Voor Challenger blijft de markt stabiel, met een evenwicht tussen vraag en aanbod. Voor Bintje is de vraag nog steeds groter dan het aanbod, met andere woorden een vaste marktstemming. Voor Fontane is de markstemming prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

Lichte sprongetjes in de Belgapom-prijzen

Aardappelen

De Belgapom-prijzen maken deze week lichte sprongetjes. Voor Bintje en Fontane spreekt Belgapom over een prijs van 14,84 euro incl. BTW per ton staan (14,00 euro excl. BTW per ton), wat een stijging is voor Bintje. Voor Fontane blijft het quasi gelijk. Ook voor Challenger is er een lichte stijging merkbaar, tot 13,78 euro incl. BTW per ton staan (13,00 euro excl. BTW per ton).

Voor Challenger en Fontane is de markt stabiel, met een evenwicht tussen vraag en aanbod. Voor Bintje is de vraag groter dan het aanbod, een vaste marktstemming dus.

De partners van het project zoeken ook akkerbouwbedrijven met aardappelen in de teelt.

Klimrek biedt boeren klimaatscan voor efficiënte aanpak en uitrol maatregelen op bedrijfsniveau

Actueel

Je kan geen krant openslaan of een nieuwsuitzending bekijken zonder dat het woord ‘klimaat’ valt. Ook bij ons in Vlaanderen staat dat heikel thema hoog bovenaan de agenda. De landbouw neemt ook hierin het voortouw. ILVO, Innovatiesteunpunt en VITO bundelen de krachten in het nieuwe project Klimrek. Klimrek helpt boeren over te stappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering, waarbij het gemak voor de landbouwer én de economische haalbaarheid centraal staan.

Landbouworganisaties en aardappelverwerkers ondertekenden eerder deze week de oprichtingsakte voor brancheorganisatie ‘Belpotato.be’.

Aardappelsector bundelt krachten in Belpotato.be

Economie

De nieuwe brancheorganisatie Belpotato.be, moet de aardappelsector helpen een serie uitdagingen aangaan, zoals verduurzaming, werken zonder CIPC, het bewaken van de pootgoedkwaliteit en het komen tot eerlijke contracten.

Belgapom merkt stabiele markt op

Aardappelen

Deze week blijven de Belgapom-prijzen voor de rassen Bintje, Challenger en Fontante dezelfde als vorige week: Bintje en Challenger met een prijs van 13,25 euro incl. BTW per ton staan (12,50 euro excl. BTW per ton), en Fontane met een prijs van van 14,84 euro incl. BTW per ton (14,00 euro excl. BTW per ton). Het aanbod ten opzichte van de vraag is voor de drie rassen gelijk, waardoor Belgapom spreekt van een stabiele markt.

Chloorprofam-resten moeten worden verwijders uit de loodsen, benadrukt Belgapom.

Belgapom hamert op nieuw beleid chloorprofam

Aardappelen

Belgapom benadrukt nog eens dat aardappelen vanaf oogst 2020 en later niet behandeld mogen worden met middelen op basis van de actieve stof chloorprofam. Wat aardappelen betreft die voor uitlevering zijn opgeslagen in bewaarschuren, dienen deze aardappelen afkomstig te zijn uit een voor consumptieaardappelen geschikte bewaring waarin voorheen nooit chloorprofam werd toegepast of welke gereinigd werd.