Geen verandering in Belgapom-notering

Aardappelen

Belgapom deed op 19 april volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Er wordt geschat dat 54
% van de totale Belgische aardappelvoorraad bestaat uit Fontane.

Aardappelvoorraad lager dan vorige seizoenen

Aardappelen

In de nieuwsbrief van het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) werd een stand van zaken gegeven rond de aardappelvoorraad. De aardappelvoorraad begin april is een pak lager in vergelijking met de voorbije vijf seizoenen. Als het om de afzet van de in 2018 geproduceerde consumptieaardappelen gaat, valt de vlotte verkoop van Fontane op.

Belgapom: algemene marktstemming is stabiel

Aardappelen

Belgapom deed op 12 april volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Phytophthora is een belangrijke aardappelziekte.

Phytophthora in aardappel is weer agressiever geworden

Aardappelen

De phytophthorakloon EU-13 (Blauw 13) stond al te boek als agressief en lastiger te bestrijden, maar volgens Wageningen University & Research neemt het gevaar verder toe. Dat komt omdat de laatste jaren twee nieuwe klonen aan een opmars bezig zijn in Noordwest-Europa, namelijk EU-36 (Geel 36) en EU-37 (Donkergroen 37).

Door enkele poters te wassen, kan je ze beoordelen op zwarte scleroten van lakschurft.

Goed begonnen is half gewonnen

Aardappelen

De eerste aardappelen zijn geplant, en stilaan komt het seizoen op gang. Voor wie er allemaal nog mee moet starten, geeft het Proefcentrum voor de Aardappelteelt in zijn nieuwsbrief tips mee omtrent de bestrijding rond rhizoctonia, kniptorren en het aardappelcystenaaltje. Heb bovendien oog voor de bodem voor een goede groei van uw gewas.

Belgapom-noteringen nemen duik

Aardappelen

Belgapom deed op 5 april volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Ondanks het topjaar voor de aardappelverwerkende sector dient het nieuwe seizoen zich niet rooskleurig aan.

Topjaar voor Belgische aardappelverwerking

Aardappelen

De Belgische aardappelverwerking kende een recordgroei in 2018 en overschrijdt de kaap van de 5 miljoen ton verwerkte aardappelen. Voor 2019 staat de sector echter voor grote uitdagingen als gevolg van het slechte groeiseizoen 2018 – 2019.

Belgapom-notering Challenger en Fontane blijkt standvastig

Aardappelen

Belgapom deed op 29 maart volgende prijsnotering voor Challenger en Fontane. Voor Bintje is er geen notering wegens een gebrek aan transacties.

Om bruinrotverspreiding te vermijden, mogen de aardappelpercelen in de betrokken gemeenten enkel beregend worden met ander dan oppervlaktewater (bijvoorbeeld grondwater) mits de installatie vooraf volledig en grondig te spoelen met ander dan oppervlaktewater.

Herinnering maatregelen bruinrot in de provincies Antwerpen en Limburg

Aardappelen

Het FAVV herinnert aardappeltelers in de provincies Antwerpen en Limburg eraan om nog steeds beschermende maatregelen te nemen tegen bruinrot. Zo is aangifte van de aardappelpercelen verplicht voor 30 april.

Syngenta blijft zich inzetten tegen Phytophthora in aardappel.

Syngenta 10 jaar actief met mandipropamid

Nieuws van maatschappijen

Enkele weken geleden werden de eerste landbouwers gespot die aan het poten waren. Overal voelt men het kriebelen om opnieuw in het veld te beginnen. Syngenta zag dit ook, en wilde in het kader van de phytophthora-problematiek de actieve stof mandipropamid in de kijker zetten. “Wij zien deze actieve stof als dé referentie. Het is bij ons de actieve stof in verschillende producten, zoals Revus”, vertelt Crop advisor Lead Caroline Strypstein.

Belgapom-prijs Bintje daalt

Aardappelen

Belgapom deed op 22 maart volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Belgapom-prijzen blijven onveranderd

Aardappelen

Belgapom deed op 15 maart volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Blijf je fytokast de baas

Maïs

Bent u al geregistreerd als professionele gebruiker van biociden? Is uw fytokast in orde? Stond u al eens aan de kassa zonder fytolicentie? Weet u hoeveel opleidingen u volgde dit jaar? Blijf uw ‘chemische’ administratie de baas met deze vijf handige wenken van preventie-adviseur en vleesveehoudster Veerle Maertens.

Geen beweging in de Belgapom-noteringen

Aardappelen

Belgapom deed op 8 maart volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Variabel poten met kennis van de bodem

Aardappelen

Afgelopen groeiseizoen werd door de Bodemkundige Dienst van België en PCA een proef in Linter opgevolgd waarbij de pootafstand van aardappelen binnen eenzelfde perceel werd gevarieerd, rekening houdend met verschillen in de bodem. De resultaten tonen aan dat er grote verschillen in productiepotentieel bestaan binnen een perceel, maar er is nog meer ervaring nodig om hiermee aan de slag te gaan in de praktijk.

Zowel de chipskleur, smaak als uitzicht werden bij alle rassen gescoord. De bakkleur moet nog beter zijn dan die van frietrassen.

Verschillende chipsrassen beproefd in 2018

Aardappelen

In 2018 werden op negen locaties in Vlaanderen rassenproeven aangelegd in het kader van het Programma Landbouwcentrum Aardappelen. Op twee locaties werden proeven aangelegd met vier nieuwe chipsrassen. Op één plaats werden proeven geplant met enkele gekende chipsrassen.

Belgapom merkt een rustige marktstemming op

Aardappelen

Belgapom deed op 1 maart volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Volgens Belgapom komt een deel van de telers contracten 2018/2019 niet na.

Belgapom roept op tot correct nakomen aardappelcontracten

Economie

De voorbije dagen zijn vanuit de aardappelhandel en –verwerking diverse meldingen gekomen van telers die hun contractuele afspraken niet zouden nakomen. Het betreft telers die wel degelijk over de aardappelen beschikken maar die gebruik maken van de lucratieve vrije markt die historisch hoog staat als gevolg van de bijzondere weersomstandigheden van de voorbije zomer. Dat meldt de koepel voor de aardappelindustrie Belgapom.

De aardappelvoorraad is relatief klein dit jaar.

Belgische aardappelvoorraad zeer klein

Aardappelen

Met slechts 1,81 miljoen ton was de Belgische aardappelvoorraad op 1 februari een stuk kleiner dan het vijfjarige gemiddelde. De voorraad vrije aardappelen is zelfs gedecimeerd. Ondertussen levert Bintje opnieuw terrein in ten voordele van Fontane en andere rassen.

De smaak van koken verschilde niet veel tussen beide locaties.

Rassen voor thuisverkoop in proef gelegd

Aardappelen

Net zoals in 2017 werden in 2018 op twee locaties terug proeven aangelegd met acht rassen bestemd voor thuisverkoop: een combinatie van vastkokende en bloemige variëteiten.