Startpagina Droogte

Aantal onttrekkingsverboden breidt uit

Eerder deze week trad een onttrekkingsverbod in het West-Vlaams IJzerbekken in werking. Nu volgen ook de provincies Antwerpen; Limburg en Vlaams-Brabant met verboden. Ze wijzen zelfs op strenge controle’s.

Leestijd : 3 min

Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft het bestaande onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen in haar provincie gevoelig uitgebreid, naar aanleiding van de droogte en lage waterstanden. Het verbod geldt met onmiddellijke ingang in alle Antwerpse stroomgebieden, in plaats van enkel in ecologisch kwetsbare beken.

Alle Antwerpse stroomgebieden

Metingen tonen volgens Berx aan dat het vereiste ecologische minimumdebiet in nagenoeg geen van de stroomgebieden in de provincie Antwerpen wordt gehaald. Omdat ook de weersvoorspellingen weinig regen in petto hebben, grijpt de gouverneur in. Er komt een onttrekkingsverbod in alle onbevaarbare waterlopen. Dat betekent concreet dat daar geen water mag worden opgepompt, op enkele specifieke uitzonderingen na.

Berx stelt dat waterbeheerders de toestand nauwgezet blijven opvolgen en dat er zal worden toegekeken op het naleven van het verbod. Er mag mits een vergunning wel nog water worden onttrokken uit de bevaarbare waterlopen (waar het waterpeil nog stabiel is) en er geldt nog geen irrigatie- of sproeiverbod zodat andere waterbronnen zoals grondwater, water uit kanalen en gezuiverd afvalwater nog wel mogen worden gebruikt voor gewassen.

Verder roept de gouverneur op om in het algemeen spaarzaam te zijn met water. “Het is cruciaal en uiterst nodig om steeds op duurzame en zuinige wijze het nog beschikbare water te gebruiken”, zegt ze. “De drinkwatervoorziening blijft alsnog gewaarborgd. Het blijft meer nog dan anders noodzakelijk om ook omzichtig om te springen met drinkwater. Verspil het niet en gebruik het verstandig.”

Captatieverbod in heel Limburg

Vanaf zaterdag 16 juli wordt er in heel de provincie Limburg een onttrekkingsverbod uitgevaardigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dit verbod komt bovenop het permanente onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen, dat sinds 1 januari 2022 van kracht is.

Het contrast met de situatie in Limburg van een jaar geleden kan niet groter zijn. Waar toen zo goed als heel de provincie getroffen werd door wateroverlast, staan de debieten en peilen in de Limburgse waterlopen momenteel bijzonder laag door de aanhoudende droogte en de beperkte neerslag. Daarenboven wordt er op korte termijn geen significante regenval verwacht.

De voor begin volgende week aangekondigde tropische temperaturen en de uitblijvende regen zal de situatie alleen maar verergeren. Na overleg op Vlaams en provinciaal niveau besliste de Vlaamse Droogtecommissie om het beheerniveau op te schalen van niveau 1 naar niveau 2. De Droogtecommissie adviseert daarenboven om bijkomende onttrekkingsverboden in te stellen op alle onbevaarbare waterlopen tenzij de lokale toestand het toelaat om nog water te onttrekken.

Op basis van de besluitvorming heeft waarnemend gouverneur Michel Carlier beslist tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen voor het gehele grondgebied van de provincie Limburg. Dit besluit gaat in vanaf zaterdag 16 juli 2022 en vervangt het tijdelijk onttrekkingsverbod dat sinds 13 mei 2022 van kracht was in zuidwest Limburg. Het besluit, waarin ook een aantal uitzonderingen voor de brandweer en het drenken van vee staan opgenomen, blijft van kracht tot het weer opgeheven wordt. Het permanente onttrekkingsverbod voor kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten, blijft eveneens gelden.

Vlaams-Brabant volgt

Vanaf zaterdag 16 juli is het verboden om water uit onbevaarbare rivieren in Vlaams-Brabant te halen. Dat heeft de provinciale droogtecommissie beslist. De provincie gaat daarmee in op het advies van de Vlaamse adviesgroep droogte om in heel Vlaanderen een onttrekkingsverbod in te stellen op onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

“Door de neerslagperiodes in juni waren de peilen van de waterlopen tijdelijk gestegen”, vertelt provinciegouverneur Jan Spooren. “Maar door de hoge temperaturen en de beperkte neerslag van begin juli zijn de debieten en waterpeilen helaas opnieuw drastisch aan het dalen. Bovendien worden voor de komende dagen nog een groter neerslagtekort en ongewoon hoge temperaturen voorspeld, dus moet er ingegrepen worden.”

Het captatieverbod geldt voor alle stroomgebieden in Vlaams-Brabant. Het gaat om het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het Beneden-Scheldebekken. Landbouwers mogen door het verbod geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren. De gouverneur geeft nog mee dat er aan de politie is gevraagd om ‘strenge controles’ uit te voeren op de naleving van het verbod.

Eerder deze week ging al een onttrekkingsverbod in het West-Vlaamse IJzerbekken van kracht, zie: https://www.landbouwleven.be/14318/article/2022-07-13/extra-droogtemaatregelen-ijzerbekken

Belga - TD

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken