Startpagina Droogte

Waalse landbouworganisatie schat verlies door droogte op 200 miljoen euro

De droogte van de afgelopen weken en maanden heeft de Waalse boeren al 200 miljoen euro gekost. Dat berekende de Fédération wallonne de l'agriculture (FWA).

Leestijd : 1 min

Hier en daar hebben landbouwers ook de voorraden voor de winter al moeten aansnijden. FWA vraagt onder andere daarom dat de Waalse overheid een klimaatverzekering op poten zet, dat beter tegemoet moet komen aan de noden dan het huidige rampenfonds.

FWA komt op een kost van 200 miljoen euro door het percentage verliezen per gewas te vermenigvuldigen met het aantal hectaren, legt FWA-voorzitter Marianne Streel uit. De helft van het verlies wordt gemaakt bij de weilanden, en de verliezen bij de maïsteelt, bijvoorbeeld, zijn goed voor 35 miljoen euro.

Rampenfonds

In de huidige situatie roept de FWA op tot solidariteit tussen land- en tuinbouwers, en vraagt zij tuinbouwers om een deel van hun productie aan landbouwers te verkopen. Waals minister van Landbouw Willy Borsus heeft het KMI om advies gevraagd over het uitzonderlijke karaker van de droogte deze zomer. Als die droogte als ramp wordt erkend, zal het Rampenfonds in werking treden.

De landbouwersorganisatie vraagt de activering van het fonds, hoewel het systeem traag werkt, landbouwers onvoldoende vergoed worden en het fonds enkel tussenkomt als ze minstens 30  % opbrengstverlies hadden. FWA-voorzitter Streel wil daarom de oprichting van een klimaatverzekering.

Belga

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken