Startpagina Droogte

Waalse landbouw krijgt soepelere regels wegens droogte en oorlog

De Waalse regering verleent de landbouwsector een aantal afwijkingen als gevolg van de droogte en de oorlog in Oekraïne. Dat kondigen de Waalse ministers van Landbouw en Milieu, Willy Borsus en Céline Tellier aan.

Leestijd : 1 min

Zo worden landbouwers in 2023 vrijgesteld van de verplichting om een ander gewas in te planten of onder bepaalde voorwaarden de akkers braak te laten liggen. Daarnaast heeft de droogte ook gevolgen voor weilanden, gewassen en bepaalde landbouwproducten, aangezien er momenteel niet gezaaid kan worden vanwege de weersomstandigheden.

Daarom heeft het gewest beslist dat in gebieden van ecologisch belang het maaien van vegetatie is toegestaan voor het einde van de onderhoudsperiode, als de vegetatiebedekking voldoende ontwikkeld is en effectief blijft na het maaien. Daarnaast worden wegens de droogte ook uitzonderingen toegestaan voor de verplichting om tussengewassen met nitraatvangers aan te planten. De toestand zal op wekelijke basis gemonitord worden met wetenschappers en de landbouworganisaties om na te gaan of de maatregelen nog efficiënt zijn, aldus nog de ministers Borsus (MR) en Tellier (Ecolo).

Belga

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken