Vlaamse demonstratieprojecten focussen op duurzaam watergebruik

Droogte

Het departement Landbouw & Visserij ondersteunde de voorbije jaren 5 demonstratieprojecten die focussen op duurzaam watergebruik en alternatieve waterbronnen met een bedrag van zo’n 100.000 euro per project. “We hebben de resultaten op ruime schaal bekendgemaakt”, zegt Bart Merckaert van het departement.

Beregenen: het is meer en meer een noodzaak.

Boeren investeren meer in waterbeheersing

Droogte

De investeringen door landbouwers in projecten om water te besparen zijn de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. In 2019 ging het om 24 miljoen euro, in 2015 lag dat bedrag nog op 10,7 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits in het Vlaams parlement geantwoord op vragen over de droogte .

In Vlaams-Brabant word het captatieverbod teruggeschakeld naar de situatie zoals het van kracht werd op 21 mei.

Vlaams-Brabants gouverneur heft captatieverbod tijdelijk en gedeeltelijk op

Droogte

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte heft het captatieverbod, dat hij op 29 mei uitbreidde tot grote delen van de waterlopen in de bekkens van de Demer, Zenne, Dijle, Dender en Nete, tijdelijk op tot en met 27 juni. In de praktijk betekent het dat teruggeschakeld wordt naar het captatieverbod zoals het van kracht werd op 21 mei. De waterstand in de waterlopen is verbeterd.

De gewassen snakken nog steeds naar voldoende water.

Versoepeling captatieverbod in West-Vlaanderen

Droogte

De voorbije dagen waren wisselvallig. Hierdoor werd de watervoorraad tijdelijk aangevuld. Om dat extra water maximaal te laten benutten, heft gouverneur Decaluwé tijdelijk het captatieverbod in het merendeel van West-Vlaanderen op. De versoepeling gaat onmiddellijk in.

De droogte heeft voor een ongelijkmatige gewasopkomst gezorgd. Vaak zijn er in een  suikerbietenveld 2 tot meerdere ontwikkelingsstadia te zien. Kleine en grote bieten  door elkaar zorgen voor een moeilijkere onkruidbestrijding.

Droogte en bladluizen trefwoorden voor bietenteelt in 2020

Bieten

De fysieke groepsbezoeken aan de proefplatformen van de Vlaamse overheid, dit jaar voor het eerst in Bertem en Lennik, konden door de coronacrisis niet doorgaan. De organisatoren vonden een alternatief door middel van een digitaal proefveldbezoek. Landbouwleven trok als enige verslaggever naar het veld.

Wijzigingen captatieverbod in West-Vlaanderen

Droogte

De droogte houdt aan en er wordt weinig regen voorspeld. Vanaf 12 juni geldt in West-Vlaanderen een captatieverbod op de Poekebeek, omdat het waterpeil van deze ecologisch waardevolle waterloop drastisch daalt. Door technische ingrepen is het mogelijk om voor enkele waterlopen in het IJzerbekken het captatieverbod gedeeltelijk af te schaffen.

In Vlaanderen overleggen alle landbouwactoren samen met de overheid op regelmatige basis over de droogte.

Landbouwers investeren beduidend meer in waterbesparing

Droogte

De investeringen door landbouwers in projecten om water te besparen zijn de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. In 2019 ging het om 24 miljoen euro, in 2015 lag dat bedrag nog op 10,7 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits geantwoord op vragen over de droogte in het Vlaams parlement.

Zo zal een weersomstandigheid (droogte, neerslag of wind) pas als 'uitzonderlijk' bestempeld worden als ze eens in de 30 jaar voorkomt. Nu is dat nog 1 keer in 20 jaar.

Vlaamse regering wil strengere voorwaarden voor erkenning als ramp

Droogte

De Vlaamse regering wil de voorwaarden voor de erkenning als ramp aanscherpen. Zo zou een ramp bijvoorbeeld pas erkend kunnen worden als bepaalde weersomstandigheden zoals extreme droogte of neerslag eens in de 30 jaar voorkomen. Nu is dat nog eens in de 20 jaar. Dat blijkt uit de beslissingen van de Vlaamse regering.

De voorspelde hoeveelheden hemelwater voor komende dagen zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.

Hou zoveel mogelijk neerslag vast, sla het op of laat het infiltreren

Droogte

Hoewel het vandaag overal regent, blijven - uitzonderingen niet te na gesproken - de hoeveelheden neerslag vrij beperkt. En ook de voorspelde hoeveelheden hemelwater voor komende dagen zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie. Dat stelt de Vlaamse droogtecommissie. Sla de neerslag zoveel mogelijk op, stelt het departement Landbouw & Visserij.

Diepdrainage is bij ons in vele streken een efficiënte investering om een eigen waterwinning te hebben.

Irrigeren met diepdrainage... of ontzilt zeewater?

Akkerbouw

Vele oorlogen werden gevoerd voor land, olie of goud... maar water is ook een kostbaar goed. Water is noodzakelijk voor de voedselproductie. Met de klimaatopwarming is het voldoende beschikbaar stellen van water een uitdaging, maar het efficiënt toepassen op de akkers ook. Diepdrainage lijkt een goede optie.

Deze evaluatie gebeurde op basis van technische adviezen per teelt. Concreet gaat het gaat om appelen, peren, frambozen, rode bessen, kiwibes, wortelen, uien, bonen en knolselder. Zo had de fruitteelt af te rekenen met zonnebrand.

Zonnebrand en droogte 2019 erkend als landbouwramp voor slechts 9 teelten

Droogte

De zonnebrand in juli 2019 en de droogte in de zomer en het najaar van 2019 worden als landbouwramp erkend. Voor 9 teelten, waaronder appelen en peren, is er sprake van algemene schade. Er wordt 20,7 miljoen euro voorzien.

Het totaal bedrag voor de erkende landbouwramp 2018 zou oplopen tot bijna 150 miljoen euro.

Bijna 150 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp droogte 2018

Droogte

Het Departement Landbouw & Visserij heeft voor de droogte 2018 al bijna 120 miljoen euro aan schadevergoedingen uitbetaald. Het totaal bedrag voor de erkende landbouwramp 2018 zou oplopen tot bijna 150 miljoen euro. Dat laat Patricia De Clercq, secetariaat-generaal van het departement, weten.

Er is onenigheid in de Vlaamse regering over het al dan niet kunnen opleggen van een captatieverbod voor heel Vlaanderen.

Hilde Crevits vindt ‘captatieverbod voor heel Vlaanderen’ geen goed idee

Droogte

Dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voorstelt om tegen de droogte een captatieverbod voor heel Vlaanderen uit te kunnen vaardigen, vindt landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) geen goed idee. “Elk gebied heeft specifieke noden en oplossingen nodig.”

De droogte slaat alweer voor het vierde jaar op rij hard toe.

Provincie West-Vlaanderen steunt landbouwers die waterspaarbekken aanleggen

Droogte

De provincie West-Vlaanderen zal landbouwers en private partners ondersteunen die een waterspaarbekken willen aanleggen op hun percelen. Dat staat in het reglement 'waterputten' dat donderdag werd goedgekeurd in de provincieraad. Er wordt een budget van 2,5 miljoen euro voorzien.

De droogte- en hemelwatercoördinator zal onder andere de provincie vertegenwoordigen in de verschillende overlegstructuren met betrekking tot droogte.

Provincie Antwerpen pioniert met expertfunctie droogte- en hemelwatercoördinator

Droogte

Om de uitdagingen van de klimaatverstoring en meer bepaald van de verdrogingsproblematiek aan te gaan, wordt de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie versterkt met een droogte- en hemelwatercoördinator. Provincie Antwerpen is de eerste provincie die deze specifieke functie het leven inroept.

Droogtemaatregelen in West-Vlaanderen verlengd

Droogte

In West-Vlaanderen blijven alle droogtemaatregelen van kracht. Enkel voor de Mandel en de Gaverbeek is captatie opnieuw toegelaten. Gouverneur Carl Decaluwé rekent erop dat de waterinname er doordacht gebeurt. De voorspelde neerslag laat op zich wachten. De waterkwaliteit daalt verder en almaar sneller, vooral in het IJzerbekken.

Landbouwers die zich met hart en ziel inzetten voor hun product en die door onvoorziene omstandigheden hun oogst verloren zien gaan, hebben recht op een correcte en snelle schadevergoeding, zegt de Open Vld-minister.

Vlaamse landbouwers krijgen bijna 31 miljoen schadevergoeding voor droogte van 2018

Droogte

Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters (Open Vld) heeft zopas de uitkering mogelijk gemaakt van de schadedossiers ten gevolge van de droogte in de lente en zomer van 2018. In totaal gaat het om 1.757 definitief goedgekeurde dossiers, goed voor 30,766 miljoen euro.

Extra bufferbekkens kunnen een oplossing bieden in tijden van droogte.

Project ‘Aqualitatieve Mechelse Groenteregio’ zoekt oplossingen voor waterproblematiek in land- en tuinbouw

Droogte

Hoe kan de land- en tuinbouwsector uitdagingen als droogte en wateroverlast het best aanpakken? En welke vormen van samenwerkingen kan je daarvoor opzetten? In het plattelandsproject ‘Aqualitatieve Mechelse Groenteregio’ gaat de provincie Antwerpen met een hele reeks partners in 6 gemeenten (Putte, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Rumst en Lier) op zoek naar vernieuwende oplossingen: van de uitkoppeling van alternatieve waterbronnen tot de inrichting van overstroombare zones.

Het onderzoek legt voor het eerst een verband tussen zuidelijke droogte en hittegolven in Europa.

Verband aangetoond tussen zuidelijke droogte en extreme hittegolven in Europa

Droogte

Hittegolven komen steeds vaker voor en worden intenser. Alleen al deze zomer is Europa getroffen door twee extreme hittegolven. Onderzoekers van de Universiteit Gent en Wageningen University & Research hebben nu een verband aangetoond tussen dit soort hittegolven en droogte in zuidelijke gebieden waar de wind vandaan komt.

Watercaptatieverbod in West-Vlaanderen wordt verlengd

Akkerbouw

Het captatieverbod in de provincie West-Vlaanderen wordt verlengd. Dat besliste het provinciaal droogteoverleg dinsdag. Sinds het droogteoverleg van 10 juli waren er beperkende maatregelen van kracht voor het oppompen van water. Die blijven nu dus gelden, zo maakte de provinciegouverneur bekend.