Noodkreet uit varkenssector: ABS slaat alarm

Varkens

Het Algemeen Boerensyndicaat slaat alarm en vraagt dringend maatregelen om de noodlijdende varkenssector in Vlaanderen te ondersteunen. “De situatie is nijpend en heel dringend”, stelt woordvoerder Bart Vergote. Er werd een open brief gestuurd aan een 20-tal politici.

Merel Postma is, naast academisch consulent aan de UGent, tevens werkzaam als Manager ketenkwaliteit en Innovatie bij Livar, een varkensvleesconcept dat varkens houdt volgens de hoogste normen van dierenwelzijn.

Prestigieuze VEE-prijs 2020 gaat naar Merel Postma

Veeteelt

Merel Postma heeft de VEE-prijs 2020 ontvangen, uitgereikt door de vzw VEE. Deze prijs wordt driejaarlijks toegekend aan een wetenschapper die baanbrekend werkt levert in de diergezondheidszorg of voedselveiligheid.

De schapensector in ons land is beperkt in omvang.

Schapenhouderij in België en Europa in cijfers

Schapen

Als het over schapenhouderij gaat, dan is België een klein broertje in de Europese familie. Gezien de zelfvoorzieningsgraad aan lamsvlees in ons land schommelt tussen 15 en 20%, zou dit theoretisch kunnen betekenen dat schapen houden een lucratieve bezigheid is. Bij tekort verwachten we immers hoge prijzen aan producent. De realiteit is echter minder rooskleurig, omdat we in één groot Europa leven en omdat ook de deur voor import uit het verre buitenland openstaat. Daar willen we het in dit artikel over hebben.

Bruno en Steffie, met Morris – op lievelingskoe Odette – en zijn zusje Norah, tussen de nieuwsgierige Jerseys.

Ras in de kijker: Jersey-koeien zijn kleine toppers

Melkvee

Alhoewel de Jerseyhoeve van Bruno De Grande en Steffie Colpaert nog maar 3 jaar geleden opstartte, is het intussen een bekende naam in en om De Haan. De lief ogende koetjes en hun zuivelproducten hebben duidelijk heel wat fans.

Vanaf 1 november moet pluimvee worden opgehokt.

Vogelgriepvirus: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee

Pluimvee

Sinds vorige week zijn in Nederland verschillende besmettingen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels en pluimvee. Gezien de recente ontwikkelingen nam minister van Landbouw David Clarinval, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de maatregelen vanaf 1 november te verstrengen.

Getoaste veldbonen hebben een positief effect op het voersaldo bij biologische melkveebedrijven

Melkvee

Bij 3 biologische melkveebedrijven werd de voorbije winter (2019 – 2020) de melkproductie opgevolgd tijdens het voederen van getoaste veldbonen. Uit een verteringsproef bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) bleek toasten de voederwaarde van de veldbonen te verbeteren. Proeven bij melkveehouders toonden aan dat het vervangen van een deel van de biologische sojaschilfers door getoaste veldbonen zorgt voor een verlaging van de voederkost. Aangezien de productieresultaten nagenoeg gelijk blijven, stijgt het voersaldo.

Van links naar rechts: de voorzitter van de Vlaamse vereniging voor veehandelaars en vleesproducenten Benoît Luycx, de secretaris-generaal van de Franstalige veehandelsfederatie Benoît Cassart, en de federale landbouwminister David Clarinval, die naar Ciney kwam om zijn waardering te tonen voor de hele agrarische wereld.

Federaal landbouwminister Clarinval wil vertrouwen tussen overheid en veehouderij herstellen

Actueel

Onlangs bracht federaal landbouwminister David Clarinval (MR) zijn eerste officiële bezoek aan de landbouwsector. Hij ontmoette handelaren op de overdekte markt van Ciney. Clarinval zei bij zijn bezoek dat hij vond dat veehouders onheus bejegend werden en dat het vertrouwen tussen overheid en sector moet worden versterkt. Hij gaat het FAVV niet grondig hervormen.

‘On farm’ vergadering met de verschillende partijen van het Bolucap-project op het bedrijf van Jef Kusters in Ravels.

Gezondheidsmanagement met behulp van penssensoren in melkgeitensector

kleinvee

Sensortechnologie wint aan belang binnen verschillende takken van de diergeneeskunde. Voor rundvee zijn er al verschillende sensoren commercieel beschikbaar voor onder andere tochtdetectie, de melkanalyse van een koe en in de vorm van geboortemelders. Binnen de melkgeitensector bestaan dergelijke hulpmiddelen nog niet.

In Nederland is een geval van vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met vleeskuikens.

Vogelgriep vastgesteld op een bedrijf in Nederland, Landsbond Pluimvee vraagt ophokplicht bij ons

Pluimvee

Op een bedrijf met ruim 35.000 vleeskuikens in Altforst (Gelderland) is vogelgriep vastgesteld. Er werden speciale maatregelen genomen. Dat meldt Nieuwe Oogst. Bij ons vraagt De Landsbond Pluimvee dringt ook in ons land aan op een ophokplicht. Dat is een bevoegdheid van de federale overheid.

Het product van Animab biedt varkenshouders een alternatief voor antibiotica om de darmziekte onder controle te houden.

Eetbare antistoffen moeten gebruik antibiotica bij biggen verminderen

Varkens

VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, heeft een nieuwe spin-off opgericht: Animab. Die ontwikkelt eetbare antistoffen om infectieziekten bij dieren te voorkomen. Het bedrijf werkt aan een eerste product voor biggen. Op die manier zou het antibioticagebruik in de veeteeltsector kunnen worden verminderd.

Aleids strategie bestaat erin zijn koeien heel het jaar veel vers gras en hooi te voeren.  “Eigenlijk eet die er zo veel van dat aanvullen met krachtvoer beperkt nodig is.”

Uut hooi: Kwalitatievere melk met veel gras en hooi in het rantsoen

Melkvee

Lekkere kaas kan je krijgen als je je koeien veel gras en hooi voert. Voor Aleid Blitterswijk is dat al elke dag realiteit. “Het is een duurzame manier van werken. We willen toch naar meer grondgebonden landbouw?”, vertelt hij enthousiast. Zijn tip: “Als je 2 koeien hebt per ha, kan je je dieren voor een heel jaar voer voorzien.”

ForFarmers lanceert totaalaanpak voor de robotmelker

Melkvee

Robotmelken is aan een opmars bezig. Ruim 60% van de melkveehouders kiest voor een robot als nieuwe melkinstallatie. ForFarmers is al jaren gespecialiseerd in het begeleiden van robotbedrijven en introduceert een nieuw Robot-concept.

Wereldwijd neemt de verspreiding van varkenspest, onder meer bij wilde varkens, nog altijd toe.

Internationale instellingen starten initiatief om verspreiding varkenspest te stoppen

Varkens

Wereldwijd verspreidt de Afrikaanse varkenspest zich. Overheden, specialisten en industrie zitten samen om actie te ondernemen. Er wordt opgeroepen tot een mondiale aanpak, aangestuurd door Wereldorganisatie voor Animal Health (OIE) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Twee jaar na uitbraak van AVP in ons land, wordt nu weer het Afrikaans Varkenspestvrije statuut aangevraagd.

België vraagt Afrikaans varkenspestvrije status aan

Varkens

België heeft aan de OIE, de wereldorganisatie voor dierengezondheid, de aanvraag voor het verkrijgen van de Afrikaanse varkenspestvrije status ingediend. Pas na goedkeuring kan ons land weer varkensvlees buiten de EU exporteren, wat bijzonder belangrijk is voor onze Vlaamse varkenshouders.

Volgens Test Aankoop komt dat omdat het vlees bij de lokale slager grotendeels afkomstig is van vrouwelijke runderen, waarvan het vlees sappiger is en beter smaakt.

Test Aankoop: ‘Beste rundvlees koop je bij de slager, biovlees niet per se gezonder’

Vleesvee

Wil je de beste kwaliteit van rundvlees, dan ga je het best naar de zelfstandige slager. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop, na analyse van 39 stalen vlees afkomstig van zowel lokale slagers als supermarkten.

De pluimveehouderij in Nederland werd vanwege de vondst van vogelgriep bij knobbelzwanen in ‘lockdown’ geplaatst.

België wacht met vogelgriepmaatregelen

Pluimvee

België legt de pluimveesector vooralsnog geen extra maatregelen op vanwege de vogelgriepuitbraak in Nederland. Federaal landbouwminister David Clarinval volgt de evolutie van de H5-virussituatie in Nederland en Duitsland wel op de voet, aldus een woordvoerder. Hij wordt in real time op de hoogte gebracht van de situatie door de diensten van voedselagentschap FAVV en staat klaar om tijdig gepaste maatregelen te nemen.

Hoewel de sector al heel veel inspanningen op het vlak van dierenwelzijn levert, gaan nog eens 50 extra dierenartsen controles uitvoeren.

Vijftig extra dierenartsen starten met gerichte controles in Vlaamse slachthuizen

Veeteelt

Vijftig extra dierenartsen beginnen eerstdaags, op vraag van de Vlaamse overheid, met extra controles op dierenwelzijn in slachthuizen. Die regeling heeft heel wat voeten in de aarde gehad en vandaag is nog lang niet alles duidelijk. Dat bleek uit een uitgebreide discussie in de commissie Dierenwelzijn in het Vlaams parlement.

China zou de komende jaren zelf instaan voor 95
% van de totale behoefte aan varkensvlees.

Varkenshandel wereldwijd: meer opbrengst in Amerika, meer productie in China

Varkens

Van de wereldwijde export van varkensvlees gaat maar liefst 40 % naar China. Maar door het op grote schaal bouwen van grote varkensbedrijven zou de import er de komende jaren met 20 tot 30 % kunnen afnemen. Ook de opbrengstprijs in de VS klimt verder. Dat blijkt uit cijfers van Rabobank over de mondiale varkensmarkt.

Nu al leveren veehouders belangrijke inspanningen voor de beschutting van hun dieren in extreme weersomstandigheden.

Pas in 2020 een nieuw wettelijk kader voor beschutting voor dieren in buitenlucht

Veeteelt

De Dierenwelzijnswet bepaalt al dat dieren beschermd moeten worden tegen ongunstige weersomstandigheden. Maar er komt tegen 2022 een beter houvast over de beschutting voor dieren die buiten worden gehouden. Dat laat Ben Weyts, Vlaams minister voor Dierenwelzijn, weten.

De productiestijging gaat niet ten koste van de vruchtbaarheid, zegt CRV.

Vlaamse melkkoeien halen hogere levensproductie

Melkvee

De gemiddelde melk- en levensproductie van de koeien in Vlaanderen is in het boekjaar 2019-2020 weer gestegen. Dat blijkt uit cijfers van CRV, de belangrijkste coöperatie van veehouders in Vlaanderen en Nederland.