Mestbankaangifte 2021: Nu ook voor producenten en verdelers van kunstmeststoffen

Veeteelt

De Mestbankaangifte voor productiejaar 2021 is beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en moet ingediend worden uiterlijk op 15 maart 2022.

De onderzoekers streven ernaar om het jongvee op de hooibeekhoeve zo efficiënt mogelijk groot te brengen.

De jongveeopfok zo efficiënt mogelijk organiseren

Melkvee

Wat is het ideale moment om maïs te introduceren? Wat is het effect van ad libitum melk voeren op de groei van kalveren? En hoe zit het met methaanemissies bij jongvee? Dat zijn allemaal onderzoeksvragen vanuit het project Jongleven om de jongveeopfok op punt te stellen.

De ophokplicht geldt nog steeds in het hele land.

Nu ook vogelgriep in Limburg

Pluimvee

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Bocholt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving - de vogels die nog aanwezig zijn bij de handelaar geruimd. Er worden ook een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de haard ingesteld.

Vanaf 1 januari 2022 heeft Nederland de versoepelde voorwaarden gewijzigd voor kalveren jonger dan 90 dagen.

Blauwtong: voorwaarden voor handelsverkeer naar Nederland gewijzigd

Veeteelt

Sinds eind april 2021 is in het kader van de nieuwe Europese Dierengezondheidsverordening de status van blauwtong (BT) afgezwakt en moeten de lidstaten deze ziekte niet meer verplicht bestrijden. Maar elke lidstaat kan zelf beslissen of en hoe ze de ziekte aanpakt. Vanaf 1 januari 2022 heeft Nederland de versoepelde maatregelen gewijzigd.

Dierenwelzijn wordt alsmaar belangrijker bij vleeskippen.

Geen cijfers over aantal stallen dat aan de BCC-criteria voldoet

Pluimvee

Een aantal retailers hebben aangekondigd om te stoppen met de verkoop van de ‘plofkip’ en over te stappen op ‘nieuwe standaardkippen’. Over welke aantallen en pluimveestallen het gaat, is niet bekend.

In 2021 bleef het hoge niveau van varkensslacht in België aanzienlijk.

Slachtcijfers 2021: Varkensslachterij op volle toeren, rust aan het runderenfront

Varkens

De Belgische slachtsector heeft na een roerig 2020 een zo mogelijk nog hectischer 2021 achter de rug. De varkensslachterij heeft, soms tegen heug en meug, zeer veel dieren verwerkt. In de rundveesegmenten is minder volume omgegaan, met misschien een uitzondering voor de kalveren. Hieronder een terugblik met accent op de slachterij van varkens en runderen.

De prijs voor een big zakte in het najaar tot onder de 20 euro.

Nog nooit was de biggenprijs zo laag, nog nooit waren voeders zo duur

Varkens

2021 was voor de Vlaamse varkenshouder een verschrikkelijk jaar. Dat blijkt ook uit de analyse van Landbouwleven. We baseren ons hier enkel op de biggenprijs, de prijzen voor mengvoeders en die voor varkenskarkassen. In het laatste decennia was de biggenprijs nog nooit zo laag en waren de prijzen van mengvoeders nog nooit zo hoog.

In december verleden jaar protesteerden landbouwers nog tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader, dat voor rechtsonzekerheid zorgt.

Het stikstofdebat: Zoeken naar werkbare oplossing waaruit niét blijkt dat industrie alles mag en landbouw niets

Akkerbouw

De Vlaamse regering heeft eind verleden jaar geen overeenstemming bereikt over een definitief stikstofkader. “ De doelstelling en het traject tegen 2030 zijn heel duidelijk, maar we moeten tot een werkbare oplossing komen die de landbouw en de industrie leefbaar houdt. Géén akkoord waarin de industrie alles mag en de landbouw niets”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

DeLaval komt met een vernieuwde versie van zijn flexibele koeborstel.

Nieuwe koeborstel bij DeLaval

Nieuws van maatschappijen

DeLaval komt met een vernieuwde versie van de flexibele koeborstel, namelijk de SCB3FL.

In Kuringen bij Hasselt is zondagmiddag, 2 januari, een dode wolf uit het Albertkanaal gehaald.

Wolf verdrinkt in Albertkanaal in Kuringen

Veeteelt

In Kuringen bij Hasselt is zondagmiddag, 2 januari, een dode wolf uit het Albertkanaal gehaald. Het gaat wellicht om een zwervende wolf die ook al in Sint-Truiden werd gespot. Dat melden de Mediahuis-kranten. Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), bevestigt het nieuws aan Belga.

600.000 à 650.000 stuks pluimvee zijn in Frankrijk geruimd sinds het eerste geval van vogelgriep werd ontdekt.

Ruim 600.000 stuks pluimvee geruimd in Frankrijk in maand tijd

Veeteelt

600.000 à 650.000 stuks pluimvee zijn in Frankrijk geruimd sinds het eerste geval van vogelgriep werd ontdekt in een kwekerij eind november. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Landbouw.

Niet de hoeveelheid aanwezige soorten bepalen of een lokaal grasland productief is, maar wel de hoeveelheid soorten die in de hele regio present zijn.

Biodiversiteit is belangrijker op regionaal dan op lokaal niveau

Veeteelt

Biologen van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Göteborg in Zweden hebben aangetoond dat een goed functionerend ecosysteem op regionaal niveau belangrijk is om de lokale biodiversiteit op een specifieke plek te behouden. Het is daarom niet altijd negatief dat er op lokaal niveau slechts een schrale biodiversiteit is.

De brochure zet land- en tuinbouwers op weg om na te gaan wat haalbaar is aan bedrijfsbezoeken voor hun onderneming.

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert brochure ‘Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?’

Akkerbouw

Voor land- en tuinbouwers die overwegen om te starten met landbouweducatie op hun bedrijf bundelde de Provincie Oost-Vlaanderen tips in de nieuwe brochure ‘Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?’.

Ook in 2022 is het thema 'Lokaal kopen en genieten'.

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies aan innovatieve landbouwprojecten

Akkerbouw

De provincie Oost-Vlaanderen kende in 2021 in totaal 98.750 euro subsidies toe aan 4 innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. “De projecten stimuleren lokaal en sociaal geïnspireerd ondernemerschap met lokaal voedsel en kringloopdenken als uitgangspunt”, aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Aan 414 jonge landbouwers wordt vóór het einde van het jaar 7.500 euro betaald.

Nog dit jaar uitbetaling liquiditeitsbescherming aan varkenshouders

Varkens

Al enkele maanden zit de varkenssector in Vlaanderen in erg zwaar weer door een stijging van de voederkosten en een daling van de prijs van vleesvarkens. Afgelopen maand konden varkenshouders daarom een aanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor een tijdelijke liquiditeitsbescherming. Er werden in totaal 1.801 dossiers ingediend. De Vlaamse overheid zal nog vóór het jaareinde de betalingen uitvoeren.

Europa maakt momenteel de ergste vogelgriepuitbraak ooit mee, zegt een Duits overheidsonderzoeksinstituut.

Europa maakt ergste uitbraak vogelgriep ooit mee

Veeteelt

Europa maakt momenteel de ergste vogelgriepuitbraak ooit mee, zegt een Duits overheidsonderzoeksinstituut.

Er zijn bijkomende maatregelen nodig om de gebiedsgerichte doelstellingen van de Habitatrichtlijn te realiseren, dat zegt de SALV.

Definitief PAS zal bijdragen aan ammoniakdoelen Luchtbeleidsplan 2030

Veeteelt

Er zijn bijkomende maatregelen nodig om de gebiedsgerichte doelstellingen van de Habitatrichtlijn te realiseren. Dat zegt de SALV (Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij) samen met de Minaraad en de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) in een gezamenlijk advies over het Luchtbeleidsplan 2030. Die bijkomende maatregelen moeten er komen via de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

David Clarinval, minister van Landbouw, heeft een memorandum ondertekend samen met het FAVV, de vertegenwoordigers van de dierenartsenorganisaties en de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren.

FAVV herwaardeert haar inspecteurs

Veeteelt

Op initiatief van David Clarinval, minister van Landbouw, is een memorandum van overeenstemming ondertekend met het FAVV, de vertegenwoordigers van de dierenartsenorganisaties en de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, met het oog op de hervorming van het keuringsysteem en de herwaardering van de opdrachthouders van het FAVV.

Zowel bij pluimvee als bij wilde vogels werd in België dit jaar vogelgriep vastgesteld.

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Veurne

Pluimvee

Er is vogelgriep van het hoogpathogene type H5N1 vastgesteld op een commercieel pluimveebedrijf in Veurne, zo maakte het FAVV dinsdagavond 28 december bekend. Om een verdere verspreiding te voorkomen, wordt het nog aanwezige pluimvee geruimd. Daarnaast wordt er ook een beschermingszone van 3 kilometer rond het bedrijf ingesteld en een bewakingszone van 10 kilometer.

De fipronil-zaak wordt op 14 september 2022 behandeld

Fipronil-dossier wordt op 14 september behandeld

Veeteelt

Voor het Antwerpse hof van beroep is het Fipronil-dossier ingeleid. Er werd met alle betrokken partijen overeen gekomen om de zaak op 14 september 2022 te behandelen. Honderden pluimveebedrijven in België en Nederland werden in de zomer van 2017 geblokkeerd, nadat in kippeneieren het insecticide fipronil was aangetroffen.

Volgens Welkom Wolf gaat het meer dan waarschijnlijk om het dier dat vorige week werd gefilmd in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Wolf die opdook in Antwerpse haven doodde mogelijk 2 schapen

Schapen

De wolf die dit weekend op beeld werd vastgelegd in het Antwerpse havengebied, heeft vervolgens mogelijk een schaap gedood en een ander dodelijk verwond in het naburige Stabroek. DNA-onderzoek zal uitsluitsel moeten leveren.

Van de kipper (rechtsboven in beeld) gaan de veldbonen naar de mobiele toaster (centraal). De verhitte bonen komen terug in een andere kipper terecht of rechtstreeks op een verharde vloer voor afkoeling.

Demo: veldbonen toasten voor meer bestendig eiwit en zetmeel

Akkerbouw

Eind november kwam een Franse loonwerker langs in het Vlaams-Brabantse Erps-Kwerps met een mobiele toaster voor veldbonen. De installatie was opgebouwd op een vrachtwagen voor snel en makkelijk transport.

Mocht de wolf nog in het havengebied aanwezig zijn, dan zal hij in deze dichtbebouwde omgeving niet lang onder de radar kunnen blijven.

Wolf gespot in Antwerpse haven

Schapen

In de Antwerpse haven is een wolf gespot. Welkom Wolf ontving zaterdagnacht rond 3u30 een filmpje van een wolf die over de Noorderlaan draaft. Bijna 2 uur later werd hetzelfde dier opnieuw opgemerkt in de haven. De wolf kreeg de roepnaam Asterix mee, omdat hij opdook bij Tabaknatie Asterix.

Varkens die half Duroc, half Iberico zijn, worden soms in extensieve en soms in semi-extensieve omstandigheden gehouden.

Spaanse varkenshouderij blijft groeien terwijl andere markten krimpen

Varkens

Terwijl hier de varkensprijzen sinds afgelopen zomer naar beneden donderden, leek het alsof er in Spanje niets aan de hand was. Prijzen waren goed, bedrijven groeiden en het geld bleek er voor het oprapen in de varkenshouderij. Wat is er aan de hand in Spanje, het land dat de afgelopen jaren meer en meer uitgroeide tot het centrum van de Europese varkensproductie? Of hoe de hesp het won van de worst…

Op het bedrijf is er een capaciteit voor 50 à 60 hindes.

Herten exploiteren volgens de wetten van de natuur

Veeteelt

“Waarom kan ik zelfs niet zeggen, het was een klik”, vertelt Marc Peelman. 25 jaar geleden maakte hij op de Huysmanshoeve kennis met de hertenhouderij. “Het dier is niet gedomesticeerd, het leeft zoals het in de natuur leeft… dat spreekt me aan. En het is een topproduct natuurlijk!”