Boerenbond vraagt dat er snel werk wordt gemaakt van ‘probleemwolven’

Actueel

In de nacht van zondag 28 juni op maandag 29 juni werd een kalf van 9 maanden oud doodgebeten in een stal op een melkveebedrijf in Retie. Dat stelt Boerenbond, die dringend maatregelen van de bevoegde minister Zuhal Demir vraagt.

Het zogenaamde nieuwe virus is een mengvorm tussen een varkensinfluenzavirus dat al tientallen jaren in Europa en Azië circuleert en het virus van de Mexicaanse griep, dat zich heeft aangepast aan de mens , zegt professor-viroloog Kristien Van Reeth van de faculteit Diergeneeskunde van UGent.

‘Nieuwe pandemie op komst? Dringend meer geld nodig voor onderzoek naar varkensinfluenza!’

Varkens

Een nieuw virus dat aangetroffen is bij varkens in China heeft ‘pandemie-potentie’, zeggen onderzoekers. Is het zo schrikwekkend als het wordt voorgesteld? “Eigenlijk is het virus niet helemaal nieuw”, stelt professor-viroloog Kristien Van Reeth van de faculteit Diergeneeskunde UGent in een reactie aan Landbouwleven. “Maar er is wel dringend behoefte aan meer financiële middelen voor onderzoek.”

China heeft een tekort aan eigen varkensvlees, in verband met de Afrikaanse varkenspest (AVP).

China blokkeert varkensvlees uit Nederland

Varkens

China laat tijdelijk geen varkensvlees meer toe uit een aantal Nederlandse slachterijen. De importban heeft te maken met COVID19-besmettingen in slachterijen van onder meer Vion en Van Rooi. Eerder sloot China al de grenzen voor varkensvlees van de Duitse slachterij Tönnies, uit de Verenigde Staten en uit een aantal andere Europese landen. Dat staat te lezen op Pigbusiness.nl.

Strobalen werden gegeven als extra verrijkingsmateriaal in de stal bij beide concepten.

Prijs voor ‘milieu-kip’ bijna 2% en voor ‘welzijns-kip’ bijna 35% meer dan reguliere kip

Pluimvee

Zowel op ILVO als op Proefbedrijf Pluimveehouderij werd het demonstratieproject De Andere Kip uitgevoerd. Bedoeling was om 2 verschillende vleeskuikenconcepten te testen, het ene had meer aandacht voor dierenwelzijn, het andere voor milieu.

Zuivelverwerker Milcobel stopt met de ophaling van VLOG-melk en met de daaraan verbonden premie.

Zuivelverwerker Milcobel stopt met VLOG-melk

Melkvee

Na de aanstelling van de nieuwe CEO Nils van Dam en een nieuwe algemene vergadering stopt zuivelverwerker Milcobel met de VLOG-melk. En betaalt de daaraan verbonden premie van 1 euro per 100 liter na eind september niet meer uit. “Het concept van de CPS-melkdeelstroom geeft aan de melkprijsvorming geen toegevoegde waarde”, zegt directeur Eddy Leloup. Aangesloten melkveehouders reageren ontgoocheld en missen een gebrek aan visie op lange termijn.

Iets meer jachtgebied in Vlaanderen

Veeteelt

Vlaanderen telt in vergelijking met vorig jaar 238 hectare meer jachtgebied dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een analyse van Hubertus Vereniging Vlaanderen, dat jagers vertegenwoordigt. Volgens de organisatie stelt de overheid massaal openbare domeinen open voor de jacht omdat deze helpt de biodiversiteit bewaken. Veel akkerbouwgrond werd voor de jacht opengesteld.

In die zogenaamde “Focus Farms” zullen een achttal melkveehouders onderling ervaringen uitwisselen over de arbeid op hun bedrijf.

CowForme zet in op minder werklast en meer levenskwaliteit voor melkveehouders

Melkvee

Door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit staan de melkveehouders alsmaar meer onder druk. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. Het doel is om de werklast te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.

Enkel met een correcte diagnose van de kreupelheid bij vleesvarkens kan er gericht gezocht worden naar een preventieve aanpak van het probleem.

Welke factoren spelen een rol bij kreupelheid bij vleesvarkens?

Varkens

Onderzoek van Veepeiler Varken leidde tot een paar interessante conclusies omtrent kreupelheid bij vleesvarkens. Nu is het dus zoeken naar een passend plan van aanpak.

De melkprijzen van EU-zuivelondernemingen zijn verleden jaar gemiddeld met 16 cent of met 0,5
% gedaald naar 34,06 euro per 100 kg standaardmelk.

2019 was met een lichte daling van de prijs een ‘gemiddeld’ EU-melkprijsjaar

Melkvee

De melkprijzen van EU-zuivelondernemingen zijn verleden jaar gemiddeld met 16 cent of met 0,5 % gedaald naar 34,06 euro per 100 kg standaardmelk. Dat blijkt uit de LTO-Internationale melkprijsvergelijking 2019. Hiermee is 2019 weer een gemiddeld melkprijsjaar geworden. De melkprijs van Milcobel is iets meer gedaald dan gemiddeld.

Een vliegende groep van dierenartsen gaat extra controles op dierenwelzijn uitvoeren in slachthuizen.

In najaar gaat ‘vliegende brigade’ in kader dierenwelzijn in slachthuizen van start

Veeteelt

Vanaf oktober worden in het kader van dierenwelzijn in slachthuizen extra dierenartsen ingezet. “Op basis van het budget kan elk slachthuis 3 uren per slachtdag worden gecontroleerd”, reageert Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister voor Dierenwelzijn op vragen vna Gwenny Devroe (Open VLD).

De economie van de vruchbaarheid raakt aan een zeer groot aantal aspecten in de levensloop van het dier.

Witblauw ras: goede vruchtbaarheid begint met economie

Veeteelt

In het voorjaar organiseerde de regionale vereniging van fokkers en houders van rundvee van de streek rond Ath haar algemene vergadering. Anne-Sophie Rao en Léonard Théron, beiden dierenarts, hadden het tijdens deze vergadering over de essentiële rol van een goede vruchtbaarheid bij het Witblauw ras en over het belang van een goed beheer ervan.

Beweiding is één van de wijze waarop de landbouw ammoniak uitstoot. Binnen de landbouw speelt het mest uitrijden de grootste rol.

België moet uitstoot ammoniak aanpakken

Veeteelt

België moet bijkomende maatregelen nemen om de uitstoot van ammoniak (NH3) tegen 2030 voldoende te verminderen. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag aangegeven in een eerste rapport over de nationale plannen tegen luchtvervuiling. Het terugdringen van de ammoniakuitstoot in de landbouw wordt in heel Europa de grootste uitdaging, zo concludeerde de Commissie.

Anthony Gijselinck :  “Ik ben leergierig en wil graag een bedrijf zo optimaal mogelijk leiden om de resultaten beter te maken.

Anthony Gijselinck (20 in 2020) : ‘Vlaamse landbouwers krijgen te weinig inspraak’

Veeteelt

Anthony Gijselinck uit Maarkedal hoopt later het kleine landbouwbedrijf van zijn peter over te nemen en dat werk te combineren met een job in de bredere agrosector. “Door landbouwers meer inspraak te geven zouden er in overleg meer problemen voorkomen of weggewerkt kunnen worden.”

Het ABS sluit nieuwe acties niet uit.

ABS waarschuwt voor acties als tussentijdse evaluatie mestdecreet niet in overleg met sector gebeurt

Actueel

Eerstdaags wordt een tussentijdse evaluatie van het mestbeleid bekendgemaakt. “Als de vooropgestelde doelstellingen niet worden gehaald, komen extra maatregelen”, zegt milieuminister Zuhal Demir. “Er is geen overleg, geen enkele nuance in het debat. Als men zo doorgaat zullen land- en tuinbouwers uit hun kot komen”, stelt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme in De Drietand. Acties worden niet uitgesloten.

Het FAVV stelt vooralsnog geen coronaproblemen vast in Belgische slachthuizen.

FAVV stelt geen coronaproblemen vast in Belgische slachthuizen

Veeteelt

Dierenartsen die in opdracht van het FAVV in slachthuizen werken hebben geen officiële meldingen gemaakt gedaan dat sociale distancing in de slachthuizen niet worden nageleefd. Dat in Duitsland veel coronabesmettingen plaatsvinden in slachterijen komt volgens de FAVV door de wijze waarop daar transport en huisvesting is georganiseerd. In Duitsland zelf wordt nu gewezen op de rol van luchtcirculatie en de werkdruk in de slachthuizen.

Het slachthuis bevindt zich in het Noordwesten van Duitsland, niet ver van Oldenburg en Bremen. Relatief ver dus van de eerdere corona-uitbraken in slachterijen in Noordrijn-Westfalen.

Ook corona-uitbraak in kalkoenslachterij Duitsland

Veeteelt

Alle ruim 1.100 medewerkers van een kalkoenslachterij in het Duitse Wildeshausen worden op corona getest nadat bij 23 van hen het virus is vastgesteld. Een private onderneming voert de tests onder toezicht van de lokale gezondheidsautoriteiten uit en is woensdag begonnen.

De versoepelde afstandsregels verwijst minister Zuhal Demir naar de prullenmand.

Minister Zuhal Demir: ‘Geen versoepeling van de inpasbaarheid grote stallen in het landschap’

Veeteelt

Het water tussen milieuminister Zuhal Demir (N-VA) en de landbouworganisaties is wat vertroebeld. Dossiers zoals MAP6, Natura 2000, PAS-wetgeving, landschapsparken, bosplan... zorgen voor verhoogde spanning. Landbouwleven luisterde naar alle partijen. Er is weinig nieuws onder de zon, zo blijkt.

An Lemmens presenteert Boer zkt Vrouw, maar ook een video van Animal Rights.

An Lemmens (Boer zkt Vrouw) voert actie voor Animal Rights

Veeteelt

An Lemmens presenteert Boer zkt Vrouw maar verschijnt niet voor het eerst ook in een video van Animal Rights, waarin ze vermeende misstanden in een slachthuis in Torhout aanklaagt. Daarin stelt ze dat dieren slachten nooit diervriendelijk kan gebeuren. “Iemand het leven ontnemen, die niet wil sterven, kan nooit vriendelijk gebeuren.” Volgens haar PR-manager, Stijn Peeters, kan Lemmens perfect de rollen uit elkaar houden. Bovendien komt ze in het programma niet bij de veeboeren.

In het maag-darmstelsel van schapen produceren volwassen rondwormen eieren, die met de mest op de weide terechtkomen.

Wormen, een permanente bedreiging voor onze lammeren

Schapen

In ons artikel van vorige maand hadden we het over graslandbeheer op een schapenbedrijf. Eén van de aspecten betrof het trachten managen van de wormbesmettingen op de weide. In dit artikel gaan we nog dieper in op de wormproblematiek, want nu de ooien met hun lammeren al 2 à 3 maanden op de wei lopen, kan de wormdruk hoog oplopen.

Varkenshouders verdienen het niet gratuit te worden weggezet als producenten van een gevaarlijk product, aldus ABS.

ABS woedend over beweringen Ellemieke Vermolen

Veeteelt

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is boos op Ellemieke Vermolen, die in een interview met Het Nieuwsblad diverse onwaarheden over varkensvlees verkoopt. De presentatrice gaat een nieuw kookprogramma presenteren op de themazender Njam!, en zei onder meer dat varkensvlees met hormonen is behandeld en kanker kan triggeren. ABS noemt deze uitspraken gratuit, ongehoord, en totaal niet gefundeerd.