Varkenshouder en jager Neel Gorssen: “Je moet jagen als een goede huisvader”

Varkens

Een man die met beide voeten in de praktijk staat, dat is Neel Gorssen. Hij baat een gesloten varkensbedrijf uit, en in zijn vrije tijd kun je hem wel eens vinden achter zijn stallen in zijn jachtgebied. "Ik jaag vooral op klein wild, en minder op everzwijnen vanwege mijn job als varkenshouder”, vertelt hij. Hij omschrijft zichzelf als een voorzichtig man. “Als je schiet, is het onherroepelijk. Het belangrijkste dat je op jacht moet gebruiken, is je verstand.”

Het onderzoek moet uitwijzen wat de impact is op de melkproductie en de vruchtbaarheid in de volgende lactatie.

Gents onderzoek naar effect behandeling parasitaire infecties melkkoeien

Melkvee

Het Labo Parasitologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent zoekt melkveebedrijven die willen meewerken aan een onderzoek naar het effect van een behandeling tegen parasitaire infecties van melkkoeien in de droogstand. Het onderzoek moet uitwijzen wat de impact is op de melkproductie en de vruchtbaarheid in de volgende lactatie.

België hoopt dat het later dit jaar weer de AVP-vrije statuut krijgt.

Varkensprijzen dalen met meer dan 10% na vaststelling AVP in Duitsland

Varkens

De vaststelling van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Duitsland doet de varkensprijzen bij ons verder kelderen. Uit cijfers van het departement Landbouw en Visserij blijkt dat die sinds de uitbraak in Duitsland met ruim 10 % zijn gedaald. Alle hoop is gevestigd op de beslissing van een AVP-vrij statuut voor ons land.

Bijna alle melkveehouders in ons land zijn aangesloten op IKM.

20 jaar IKM: bijna alle melkveehouders gecertificeerd

Melkvee

20 jaar na de introductie van IKM zijn 99,8% van de Belgische melkveebedrijven IKM-gecertificeerd. Het is geen reden tot stilstand, benadrukt Renaat Debergh van de zuivelorganisatie BCZ: “Klanten worden steeds veeleisender, ze verwachten dat producenten een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.” De sector speelde hier op in door in de laatste nieuwe versie van het lastenboek een module over hygiëne op het erf en de verplichting tot het registreren van het antibioticagebruik op te nemen.

Innoveren in plaats van saneren moet in het stikstofdossier het devies zijn, aldus LTO Nederland.

Nederlandse boeren vrezen ‘stikstofchaos’

Economie

LTO Nederland is ontevreden over nieuwe stikstofmaatregelen van de regering. De Nederlandse boerenorganisatie mist oplossingen voor boeren die te goeder trouw hebben gehandeld maar nu zonder vergunning zitten, een deugdelijk systeem om stikstofreductie te registreren, en een nadruk op innovatie. Legaliseren, registreren en reduceren is volgens LTO-bestuurder Trienke Elshof de enige route naar een fair en effectief systeem.

Limburgs initiatief voor meer professionele, innovatieve en droogtebestendige landbouw

Akkerbouw

De Limburgse land- en tuinbouw moet toekomstbestendig gemaakt worden met professionalisering, innovatie en nieuw waterbeleid. Daarbij moeten ondernemingen, kenniscentra en overheid intensief samenwerken. Dat is de insteek van het nieuw gelanceerde Limburgs Agro Platform (LAP). Men gaat onder meer onderzoeken of een Limburgse graduaatsopleiding voor de sector nodig is.

Oostenrijkse boeren kunnen vaak niet eenvoudig voldoen aan de weidegangsregel.

Jaar uitstel voor invoering nieuwe regels biozuivel

Melkvee

De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met een jaar uitstel voor de invoering van nieuwe regels voor biologische zuivel. De Europese Commissie heeft vorige maand besloten die nieuwe regels niet volgend jaar maar pas in 2022 in te voeren. Formeel omdat door corona-werkdruk nog niet alle administratieve procedures waren afgerond.

Video Melkveepicknick: Transitiekoeien – Opvolging in de praktijk

Melkvee

In de opstartperiode van de lactatie kan ketose bij melkvee tot aanzienlijke verliezen leiden. Door dieren met ketose vroegtijdig op te sporen kan snel ingegrepen worden. In deze video legt Kalteen Geerinckx (Hooibeekhoeve) uit hoe melkkoeien goed opgevolgd kunnen worden in de praktijk.

Spruitstokken gemengd met bietenperspulp in verhouding 2 op 1

Rundvee blijkt geen fan van spruitstokken

Melkvee

Door reststromen van de ene keten als grondstof in de andere te gebruiken, wordt de biomassa beter benut. In zo’n circulair landbouwsysteem worden plantaardige en dierlijke productieketens slim aan elkaar gekoppeld. Spruitkoolresten in rundveevoeders blijken echter niet zo’n goed idee.

De export van varkensvlees vanuit Duitsland ligt stil, met meer druk op de Europese markt tot gevolg.

Europese Commissie: export varkensvlees krimpt

Varkens

De Afrikaanse varkenspest in Duitsland doet de Europese varkenshouderij goed pijn. De Europese Commissie denkt dat de EU in 2021 10% minder varkensvlees zal exporteren dan in 2020. De interne consumptie neemt wel toe met 1%, zo verwacht de Commissie. De productie krimpt volgend jaar ondanks lage prijzen “maar” met 1%.

Afhankelijk van het gewenste vleesproduct en de marktvraag zijn zowel immunocastratie en verdoofde chirurgische castratie, als het niet castreren in combinatie met werkbare berengeur-detectietools valabele opties die in Europa naast elkaar kunnen bestaan.

Voor de onverdoofd chirurgische castratie bij biggen is er niet één alternatief dat het beste is

Varkens

Het proces in de EU om naar alternatieven voor chirurgische castratie in de varkenshouderij te evolueren, is onomkeerbaar. Een gecoördineerde actie is echter broodnodig, zo blijkt uit een grootscheeps IPEMA-onderzoek. “Maar zo is er vandaag niet één beste alternatief voor onverdoofde, chirurgische castratie bij biggen”, zegt onderzoeker Marijke Aluwé, die vanuit ILVO deel uitmaakt van de onderzoeksgroep IPEMA.

Volgens de bevraging van Veepeiler Varken kopen zeugenhouders hun gelten aan bij hetzelfde  herkomstbedrijf.

Bioveiligheid krijgt nodige aandacht bij aankoop gelten

Varkens

Hoe de Vlaamse varkenshouders omgaan met aankoop van gelten en de daar bijhorende bioveiligheidsmaatregelen was tot voor kort niet bekend. Veepeiler Varken brengt daar nu verandering in! 68 varkenshouders werden bevraagd over hoe zij omgaan met aankoop, quarantaine en adaptatie van fokgelten.

Video Melkveepicknick: Detectie van klauwproblemen met een thermale camera

Melkvee

In deze workshop vertelt Jorn Vervaeck (ILVO) hoe klauwletsels vroegtijdig kunnen opgespoord worden met behulp van een warmtecamera. De camera detecteert temperatuurverschillen die een veehouder niet waarneemt. Een smartphone-app maakt het verder mogelijk om letsels automatisch te detecteren.

Landbouwster en koersliefhebber Katia Roman, midden haar ‘meisjes’ van het wit-blauwe vleesveeras.

Katia Roman: ‘Gelijkenis tussen boeren en koersen? De grote daadkracht van echte flandriens’

Vleesvee

Vlaanderen is Koers, met een hoofdletter K, zeker in de Vlaamse Ardennen, waar het peloton zich koersend en zwoegend een weg baant tussen de legendarische heuvelruggen. Op een van die flanken, niet ver van de Taaienberg, woont Katia Roman. Zij is dé ‘boerende flandrienne’ van de Vlaamse Ardennen.“Ik geniet zo van de koers. Van de inspanningen, van de kracht, van het doorzettingsvermogen van de coureurs.”

Dankzij een capaciteit van 3 kuub kan de Aura van Kuhn meerdere keren per dag een vers rantsoen verstrekken vanuit de silo’s.

25-jarig jubileum Innov'Space: digitaal alternatief, reële innovaties

Veeteelt

In het kader van het coronavirus moesten alle belangrijke evenementen worden uitgesteld. Dit was ook het geval voor de 34ste editie van Space, een belangrijke internationale veehouderijbeurs. De Franse beurs ging in digitale vorm toch door van 15 tot 18 september. Op verzoek van de exposanten werd de Innov'Space-wedstrijd op de beurslocatie in Rennes gehouden. Hier kon het 25-jarig jubileum van de innovatiewedstrijd worden gevierd.

Solarec kiest juist niet voor consumentenmerken, maar voor poeder en boter van hoge kwaliteit

Melkvee

Solarec uit het Waalse Recogne is de tweede grootste melkerij van ons land. De afgelopen jaren nam het aantal Vlaamse leden sterk toe vanwege onvrede over de melkprijs elders. Het bedrijf blinkt uit met kwaliteitspoeder en profiteerde van een trend richting boter en weg van room. Algemeen directeur Louis Ska legt in een interview uit waar het bedrijf naartoe wil.

Hilde Vautmans hoopt dat het boek met de titel Boerentrots de consumptie van lokale voeding bevordert.

Vautmans wil met boekje consumptie lokale producten stimuleren

Economie

Belgische consumenten moeten vooral voedsel van lokale producenten kopen. Daarvoor pleit Europees parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) in een nieuw boek, Boerentrots gehegen. Volgens de liberale politica is het direct ondersteunen van de lokale boer de beste zo niet enige manier om te voorkomen dat de landbouw uitsterft in ons land. “Dagelijks stoppen gemiddeld 2,5 landbouwers. Dat is hallucinant!”

Uit de monitoring naar corona besluit het FAVV dat de Belgische nertsenhouderijen vrij zijn van SARS-CoV-2.

Belgische nertsenbedrijven zijn vrij van corona

Covid 19

Na de vaststelling van heel wat coronagevallen bij nertsenbedrijven in enkele Europese landen stelde het FAVV een onderzoek in bij Belgische nertsenbedrijven. Gelukkig werden er geen Covid-19-besmettingen vastgesteld. De komende maanden worden de bedrijven verder gemonitord.

Video Melkveepicknick: Biest - Management voor kwaliteit

Melkvee

Biest bevordert de immuniteit en gezondheid van kalveren. Een goed biestmanagement is echter noodzakelijk om voldoende biest van goede kwaliteit in het kalf te krijgen. Ilke Van hese (ILVO) geeft in deze workshop verschillende tips en tricks voor een goed biestmanagement.

De Duitse slachthuizen willen achterstand wegwerken.

Duitse slachthuizen willen achterstand wegwerken

Varkens

De Duitse varkensindustrie heeft landelijke en regionale overheden opgeroepen om de capaciteit in slachthuizen te vergroten om de groeiende achterstanden te verminderen. Door eerder opgelegde beperkingen vanwege coronabesmettingen onder personeel, was al een achterstand aan tienduizenden slachtrijpe varkens opgebouwd. Dat is nog steeds niet is opgelost. Doordat nu ook in Duitsland Afrikaanse varkenspest (AVP) is geconstateerd, mag Duitsland niet langer vlees exporteren waardoor nog grotere achterstanden in de vleesindustrie ontstaan.