Vogelgriep: 2 uitbraken hoog pathogeen vogelgriepvirus op commerciële bedrijven een feit

Pluimvee

Net als in onze buurlanden zijn nu ook in België de eerste 2 uitbraken van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 bevestigd bij professionele bedrijven. Het gaat om 2 pluimveebedrijven, in de gemeenten Alveringem (provincie West-Vlaanderen) en Ravels (provincie Antwerpen). Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving - het nog aanwezige pluimvee in de twee bedrijven geruimd en worden momenteel een beschermingszone van 3km en een bewakingszone van 10 km rond de haarden ingesteld.

De koeien liggen comfortabel in de diepstrooiselboxen

Kiezen voor het scheiden van runderdrijfmest

Melkvee

De Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) organiseerde op 13 september nogmaals een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond het scheiden van runderdrijfmest. Melkveebedrijf het Renierenhof uit Kinrooi deelde enthousiast zijn ervaringen.

Wie toch schade zou ondervinden door de wolf, kan naar de dienst Natuurinspectie van het ANB.

Gemeente Essen waarschuwt voor rondzwervende wolf

Schapen

De gemeente Essen waarschuwt haar inwoners voor een rondzwervende wolf die dinsdagochtend is gezien aan Essen-Hoek in de Achterstehoevestraat. De gemeente vraagt om rustig te blijven als je de wolf ziet en adviseert veehouders om hun dieren binnen te houden of te beschermen met schrikdraad rond het terrein.

De leden van PORK.be engageren zich om op korte termijn samen een strategie  uit te tekenen om de varkenssector robuuster te maken.

Belgische varkenssector is verenigd in PORK.be

Varkens

De oprichting van de brancheorganisatie PORK.be is een feit. De oprichtingsakte is ondertekend door het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, de Belgian Feed Association en de Federatie van het Belgisch vlees. Met de oprichting van zo’n brancheorganisatie wil de sector tot een duurzame toekomststrategie voor de varkenssector komen.

VLAM zal de varkenshouders ondersteunen met een promotieplan dat zowel gericht is op de binnenlandse markt als op exportpromotie en dat voor beide focust op de verwaarding van het volledige karkas.

Extra steun voor promotie van de varkenssector

Varkens

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits kent de Vlaamse regering een subsidie van 750.000 euro toe aan VLAM. De subsidie is bedoeld om de varkenshouders te ondersteunen die de marktwerking voor varkensvlees verstoord zagen door de uitbraken van de Afrikaanse varkenspest, de gevolgen van de Covid-19-epidemie en de gestegen grondstoffenprijzen.

Het (vroeg) postmortaal metabolisme is zeer belangrijk om een bepaalde vleeskwaliteit te bekomen.

Vleeskwaliteit: blijvende uitdaging voor de fokkerij

Veeteelt

Het verbeteren van de vleeskwaliteit is niet de grootste uitdaging in de fokkerij, maar wel een blijvende vraag vanuit de keten. Vandaag de dag merk je dat vooral aan de labels die blijven opduiken voor onder andere smaak, gezondheid en duurzaamheid. Toch wordt er in fokprogramma’s nog weinig geselecteerd op vleeskwaliteit. Hoe komt dat? Prof. Stefaan De Smet van UGent legt het uit.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten.

Departement betaalde 30 november premies uit

Akkerbouw

Op 30 november 2021 werd het voorschot van de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het voorschot van de premie voor vergroening uitbetaald aan de Vlaamse landbouwers.

In het noorden van Frankrijk is dit weekend opnieuw een geval van vogelgriep opgedoken.

Opnieuw een geval van vogelgriep in noorden van Frankrijk

Pluimvee

In het noorden van Frankrijk is dit weekend opnieuw een geval van vogelgriep opgedoken. De besmetting werd vastgesteld op een pluimveebedrijf in de grensgemeente Winnezele. Dat heeft de prefectuur van het Noorderdepartement bekendgemaakt.

De CO 2 -uitstoot van Belgisch witblauw is de helft van de uitstoot van een Braziliaans rund.

Hilde Crevits wil inzetten op de 4 V’s: ‘versterken’, ‘veranderen’, ‘vertrekken’ en desnoods ‘verdwijnen’

Actueel

De Vlaamse klimaatambitie voorziet voor de landbouw een verhoogde inspanning van 10%. “Ik zal nooit een regeling goedkeuren waarbij er geen fatsoenlijk flankerend beleid is voor onze boeren”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits. Ze wil inzetten op 4 v’s: ‘versterken’, ‘veranderen’, ‘vertrekken’ en ‘verdwijnen’ (stopzetting).

Het varkensbedrijf in Diest kreeg code rood en kon niet hervergund worden. Binnenkort wordt de bedrijfszone ingepalmd door natuur.

15 rode bedrijven uitgekocht voor in totaal 12 miljoen

Actueel

In het kader van de PAS-problematiek heeft Vlaanderen de voorbije jaren 15 bedrijven ‘uitgekocht’ voor een totaal bedrag van 12 miljoen euro. De andere 41 rode bedrijven worden actief benaderd. Van de 516 oranje bedrijven heeft 1 bedrijf een bod aanvaard.

De verkoop van antibiotica voor dieren in Europa lag in 2020 in totaal 43% lager dan in 2011.

Gebruik antibiotica bij Europese dieren bijna gehalveerd

Veeteelt

De verkoop van antibiotica voor dieren in Europa lag in 2020 in totaal 43% lager dan in 2011, meldt Europees Geneesmiddelenbureau EMA dinsdag. Dat maakt het op uit de gegevens die door 25 landen werden geleverd over die periode. Wel was er in het laatste jaar weer een lichte stijging, maar die kan nog niet worden geduid.

Het Consortium Agroforestry Vlaanderen stak woensdag 1 december de handen uit de mouwen om de bomen de grond in te krijgen.

Melkveehouder en onderzoekers planten bomen voor het klimaat

Melkvee

Melkveehouder Kris Heirbaut uit Temse gaat deze winter net als 20 andere Vlaamse landbouwers aan de slag met ‘agroforestry’. Hij plant meerdere rijen cultuurpopulier, wintereik en tamme kastanje op één van zijn akkers. Het Consortium Agroforestry Vlaanderen, onder leiding van ILVO, hielp Kris bij het opstellen van het aanplantingsplan en stak ook woensdag 1 december de handen uit de mouwen om de bomen de grond in te krijgen.

De stijging van de barometer van de voedselgrondstoffenprijzen is onder meer het gevolg door de sterk stijgende vraag naar tarwe.

Internationale grondstoffenprijzen zijn in 10 jaar nog nooit zo hoog geweest, stelt het FAO

Actueel

De barometer van de voedselgrondstoffenprijzen op de wereldmarkten is in november voor de 4de opeenvolgende maand gestegen, aangevoerd door de sterke vraag naar tarwe en zuivelproducten. Dat meldt de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Greenpeace vindt dat reclame voor vlees aan strikte regels moet worden onderworpen.

Greenpeace wil strengere regels voor vleesreclame

Veeteelt

Greenpeace vindt dat reclame voor vlees aan strikte regels moet worden onderworpen. De vleessector gebruikt immers dezelfde marketingtechnieken als de tabaksindustrie, stelt de milieuorganisatie.

Niets of niemand wordt ontzien om tot een definitief kader voor de programmatische aanpak van stikstof (DPAS) te komen, maar het zijn vooral de kleinschaliger en biologische bedrijven die de dupe zullen worden van dit scenario, stellen ABS en BioForum.

ABS en BioForum schrijven een open brief over de Vlaamse stikstofaanpak

Actueel

Vooral kleinschaligere en biologische boeren dreigen de dupe te worden van de nieuwe Vlaamse stikstofaanpak, zo waarschuwen het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de sectororganisatie van de biologische landbouw BioForum in een open brief aan de Vlaamse regering.

Natuurpunt vestigt in nieuwe campagne aandacht op impact van stikstof op natuur

Natuurpunt vestigt in nieuwe campagne aandacht op impact van stikstof op natuur

Akkerbouw

Natuurpunt plaatst in verschillende natuurgebieden in Vlaanderen grote borden met daarop de boodschap: 'Laat de natuur niet stikken'. Bedoeling is om de aandacht te vestigen op de negatieve impact van stikstof in de natuur.

In 2020 werd er 4,3 miljoen ton zuivelproducten minder geconsumeerd in de horeca in West-Europa dan het voorgaande jaar.

De invloed van Covid-19 op de zuivelsector

Melkvee

Euromonitor International gaf via een online conferentie een inkijk in de cijfers over de impact van covid-19 op de zuivelindustrie. Het onderzoek waarop de cijfers gebaseerd zijn, vond plaats in 5 landen: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, België en Frankrijk.

Het verschil in voerefficiëntie per koe is groot. Zo heeft de ene koe dubbel zoveel voer nodig dan de andere om dezelfde hoeveelheid melk te produceren.

Focus op voerefficiëntie om kosten én methaanuitstoot te verlagen

Melkvee

Pieter Van Goor van de afdeling Genetica en Innovatie bij fokkerijorganisatie CRV legde ons tijdens de Vlaamse Fokkerijdag uit hoe de accenten in de fokkerij verlegd werden doorheen de voorbije jaren. Na de klimaattop in Glasgow ligt de focus nu vooral op methaanuitstoot.

Insecten kunnen een antwoord bieden op de behoefte aan duurzame alternatieven voor voedselbronnen.

ValuSect lanceert voucher call voor ontwikkeling van voedingsproducten op basis van insecten

Veeteelt

Op 6 december lanceren de projectpartners van ValuSect een tweede voucher call. Bedrijven met een innovatief idee voor de ontwikkeling van voedingsproducten op basis van insecten kunnen een aanvraag indienen.

Vlaams minister Zuhal Demir.

Blijven wachten op rechtszekerheid nu vaststelling definitieve PAS nog altijd niet rond is

Actueel

Het blijft nagelbijtend wachten op een definitief PAS-stikstofkader. Grote beroering is ontstaan door een procedure tegen het stikstofarrest bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In de commissie Omgeving en Leefmilieu nam Vlaams minister Zuhal Demir nogmaals Boerenbond heel zwaar op de korrel.

Het onderzoek spitst zich toe op mogelijke grootschalige fraude bij de illegale handel in digestaat en op onregelmatigheden in het mesttransport.

Na eerder onderzoek mestfraude liggen nog 2 installaties volledig stil, 3 andere kregen maatregelen

Actueel

In het kader van vermeende mestfraude hebben speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg op 10 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd, onder meer bij 4 bedrijven. Het onderzoek spitst zich toe op mogelijke grootschalige fraude bij de illegale handel in digestaat en op onregelmatigheden in het transport. “Elke vorm van fraude is ontoelaatbaar”, zegt Boerenbond. Ook Vlaams minister Zuhal Demir reageert scherp.

Het gevaar van besmetting met het vogelgriepvirus schuilt voornamelijk in contact van pluimvee met besmette wilde vogels.

Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep in Frankrijk vergt bijkomende maatregelen in West-Vlaamse gemeenten

Pluimvee

In de Franse gemeente Warhem is een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij een commercieel bedrijf. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de besmetting ingesteld. De 10 km-zone valt gedeeltelijk in West-Vlaanderen. Daarom gelden bijkomende maatregelen in delen van de gemeenten De Panne, Veurne, Alveringem en Poperinge, voor zowel professionele als particuliere houders.

Leef de ophokplicht goed na.

Nieuwe gevallen van vogelgriep bij wilde vogels in België

Veeteelt

Sinds de eerste vaststelling in Schilde van een geval van vogelgriep bij een wilde gans op 12 november jongstleden, tellen we ondertussen in totaal 7 gevallen van wilde vogels besmet met het virus. Het blijft dus een kwestie van de ophokplicht en vooral een goede bioveiligheid na te leven om insleep op jouw bedrijf te vermijden.

Een nieuwe wolf kan onderweg zijn naar ons land.

Mogelijk nieuwe wolf op komst naar provincie Antwerpen

Veeteelt

In het zuiden van Nederland zwerft sinds een tweetal weken een nieuwe wolf rond. Volgens de campagne Welkom Wolf is op basis van de bewegingen van het dier de kans reëel dat de wolf naar ons land zal afzakken.

Het monitoren van everzwijnen is geen gemakkelijke klus. Cameravallen en zenders kunnen daarbij helpen, maar ook daar zijn voor- en nadelen aan verbonden.

INBO plant geen extra onderzoek met zenders voor monitoren van everzwijnen

Actueel

De combinatie van cameravallen en zenders blijft de meest geschikte manier om everzwijnen te monitoren. De doctoraatsstudie van Jolien Wevers biedt extra inzichten, maar zal zich niet laten vertalen in concrete aanbevelingen. “Het huidig everzwijnplan wordt niet bijgestuurd”, aldus Vlaams minister Demir als antwoord op een parlementaire vraag van Steven Coenegrachts.