Bioloog KU Leuven wint Vlaamse Scriptieprijs met draadloze robotbloem voor bijenonderzoek

Veeteelt

De Vlaamse Scriptieprijs is uitgereikt aan bioloog Kamiel Debeuckelaere (KU Leuven), die voor zijn masterproef een draadloze robotbloem voor bijenonderzoek ontwikkelde. De prijs is goed voor 2.500 euro en een trofee in de vorm van gouden hersenen.

Waar zijn in de begroting de middelen terug te vinden voor de aanpak van het stikstofdossier? , is een vraag die in het Vlaams Parlement werd gesteld.

Waar is het geld voor het stikstofdossier in de Vlaamse begroting?

Veeteelt

Waar zijn in de begroting de middelen terug te vinden voor de aanpak van het stikstofdossier? Dat vroeg Bruno Tobback van Vooruit woensdag 22 december in het luik Omgeving van het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement.

België moet dringend specifieke wettelijke normen opmaken om het welzijn van vleeskalkoenen te beschermen, dat zegt Gaia.

Gaia eist strenge wetten om ‘onaanvaardbare toestand’ in kalkoenkwekerijen aan te pakken

Veeteelt

België moet dringend specifieke wettelijke normen opmaken om het welzijn van vleeskalkoenen te beschermen. Dat zegt Gaia na een onderzoek bij 4 Vlaamse kalkoenkwekerijen. De dierenrechtenorganisatie verspreidde beelden van opeengepakte dieren, die verwondingen en afwijkingen vertonen en tussen de kadavers rondlopen.

De Vlaamse regering heeft nog geen akkoord over het stikstofdossier. Voor kerstdag wordt geen beslissing verwacht.

Nog geen eensgezindheid over stikstofdossier

Actueel

“Het dossier is, zeker vandaag, nog niet rijp om te landen.” Dat zei Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) dinsdag over het stikstofdossier in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement na een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Minister-president Jan Jambon (N-VA) organiseert in de kerstvakantie bilaterale gesprekken.

Meer en meer Nederlanders zouden hun activiteit bij ons verderzetten. Hoe groot dat aantal is, is echter moeilijk te becijferen.

Aantal vergunningen voor Nederlanders niet bekend

Actueel

Op basis van informatie uit het Omgevingsloket kan niet worden opgemaakt hoeveel vergunningen er door Nederlanders (nationale of rechtspersonen) werden aangevraagd. Het is onder meer wachten op een Europees initiatief.

Er waren dit jaar al 2 grote gerechtelijke acties in de sector van de mestverwerking. Vlaams minister Zuhal Demir wil naar eigen zeggen in deze fraudegevoelige sector het aantal controles nog verder opvoeren.

Minister Demir voert controles in mestverwerking op

Actueel

“Het is nodig om de controles in de sector van de mestverwerking op te voeren.” Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir gezegd in de commissie Leefmilieu naar aanleiding van de 2 grootscheepse gerechtelijke acties dit jaar. “Ook vergisters worden gecontroleerd.”

Correct bemesten blijft een belangrijk uitgangspunt om aan de wetgeving te voldoen.

Mestrapport 2021 VLM: Ondanks de geleverde inspanningen volgt de waterkwaliteit nog niet

Actueel

“De instrumenten van het mestbeleid in Vlaanderen zijn onvoldoende om de huidige mestdruk en nitraatgevoelige teelten, zoals maïs, aardappelen en groenten, in te perken en voor de realisatie van de waterkwaliteitsdoelstellingen te zorgen.” Dat is een van de conclusies van het Mestrapport 2021.

De ‘klassieke’ zalmkleurige oormerken zullen straks verdwijnen.

Diverse (nieuwe) regelgevingen uitgelegd

Schapen

Enkele weken terug gingen de traditionele najaarsstudieavonden voor schapenhouders op 3 plaatsen in Vlaanderen door. Dit jaar werden deze gekoppeld aan een bedrijfsbezoek met demo’s. Dit initiatief wordt georganiseerd in samenwerking met het departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum voor Kleine Herkauwers (PCKH). We mochten er meer dan 250 geïnteresseerden verwelkomen. Er werden 4 onderwerpen behandeld.

Een mijtenval bestaat uit een pvc-buisje waarin een stuk golfkarton is opgerold. De rode vogelmijt maakt gretig gebruik van deze vallen als schuilplaats gedurende de dag.

Monitoring van rode vogelmijt is essentieel voor een goede aanpak

Pluimvee

Rode vogelmijten zijn een lastig en multifactorieel probleem in leghennenstallen. In het demonstratieproject Miteprevent gaan onderzoekers op zoek naar de beste aanpak. Een goede monitoring blijkt erg belangrijk, zo blijkt uit de eerste resultaten.

Door zwaar de nadruk te leggen op AEA-stallen en luchtwassers kan de biologische veehouderij zwaar in de problemen komen, vindt BioForum.

BioForum vraagt meer maatwerk in stikstofdossier

Actueel

BioForum, de sectororganisatie van de biolandbouw en -voeding in Vlaanderen, is akkoord om de stikstofdepositie in natuurgebieden terug te dringen. “Maar niet ten koste van de kleine en middelgrote bedrijven. Laat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen”, stelt Esmeralda Borgo, beleidsverantwoordelijke van BioForum.

De grootschalige ruilverkaveling in Gooik in het Pajottenland is al vele jaren de inzet van verhitte discussies.

Nieuw stikstofarrest zet plan ruilverkaveling in Gooik stop

Actueel

De omstreden ruilverkaveling in Gooik komt er voorlopig niet. De Raad van State vernietigde, op vraag van Natuurpunt, het ministerieel besluit dat de ruilverkaveling ‘nuttig’ verklaarde. Ook heel wat boeren hadden bezwaren ingediend. Een van de redenen is de stikstofproblematiek. Het bewijst nog maar eens dat een definitieve PAS heel dringend nodig is.

Varkenshouders over het hele land betoogden in Brussel, en vroegen aandacht voor hun financiële situatie.

Varkenshouders betogen met ABS tegen beleid: Ik hoop dat jullie kunnen slapen vannacht!

Varkens

Varkenshouders uit het hele land betoogden vandaag in Brussel. Hiermee vragen ze aandacht voor hun financiële situatie. “De huidige lage prijzen, samen met de hoge voederprijzen zorgen ervoor dat de varkenshouders zware verliezen leiden. Dit is onhoudbaar”, klinkt het vanuit het ABS. Zeker 200 tractoren vonden hun weg naar het Vlaams Parlement, waar minister van Landbouw Hilde Crevits de landbouwers te woord stond. Deze namiddag wordt er overlegd in de Vlaamse regering.

Bij de zoektocht naar een origineel en innovatief product werd er gezocht naar iets waar jongeren verzot op zijn.

Vijf studenten van Hogeschool Vives ontwikkelen een cocktail op basis van melk: Lì O Lai

Melkvee

Vijf studenten agro- en biotechnologie van Hogeschool Vives creëerden binnen het vak ‘Student Company’ een innovatief product, een cocktail op basis van verse melk.

In een Vlaio-Landbouwtraject zal men onderzoeken of selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis aan de hand van sneltesten ook op onze Vlaamse melkveebedrijven toepasbaar is.

Een goede uiergezondheid met minder antibiotica

Melkvee

Gezien de maatschappelijke druk rond antibioticagebruik in de veehouderij en het nog steeds veelvuldig voorkomen van mastitisproblemen op Vlaamse melkveebedrijven, is men op zoek naar concepten om beide uitdagingen te samen aan te pakken. In een recent gestart Vlaio-landbouwproject rond het selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis met sneltesten voor kiemdetectie, gaan onderzoekers na of dit innovatieve behandelconcept ook op Vlaamse bodem toepasbaar is.

Minister Demir betreurt dat de voorbije jaren het nemen van maatregelen te vaak werd uitgesteld, waardoor er nu drastisch ingegrepen moet worden.

Pluimveehouders voeren actie aan kabinet Demir en Crevits

Pluimvee

Op 13 december voerden de pluimveehouders actie aan het kabinet van de Vlaamse ministers van Omgeving en Landbouw, Zuhal Demir en Hilde Crevits. Beide ministers ontvingen enkele leden van de Landsbond Pluimvee voor een gesprek. Die gesprekken gingen goed, waarna de ministers ook nog even naar buiten kwamen om aan de andere pluimveehouders duiding te geven.

Een tweede wolf trekt door de provincie Antwerpen.

Tweede wolf gesignaleerd in provincie Antwerpen

Veeteelt

Nadat er sinds vorige week een wolf rondloopt in en rond de Kalmthoutse Heide, is er de voorbije dagen ook een tweede wolf geïdentificeerd die momenteel door de provincie Antwerpen trekt.

Technopathieën zijn indicatoren van een suboptimale omgeving en een verminderd dierenwelzijn en kunnen zowel de productieresultaten als de financiële resultaten negatief beïnvloeden.

Wees steeds alert voor huid- en klauwbeschadigingen

Varkens

Technopathieën zijn indicatoren van een suboptimale omgeving en een verminderd dierenwelzijn en kunnen zowel de productieresultaten als de financiële resultaten negatief beïnvloeden. Waarop moet je letten in varkensstallen?

De klimaatvoetafdruk van de grote vlees- en zuivelbedrijven in Europa kan wedijveren met die van de reuzen in de fossiele brandstofsector , stelt Shefali Sharma, Europees directeur van IATP.

IATP: grote vlees- en zuivelbedrijven vervuilen ongestraft

Veeteelt

Veel van de grootste vlees- en zuivelbedrijven in Europa stoten steeds meer broeikasgassen uit. Het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) stelt in een rapport dat de bedrijven ‘straffeloos’ kunnen vervuilen. De organisatie roept regeringen op om de bestaande regelgeving te verscherpen.

Komende woensdag trekken varkensboeren met hun tractoren naar Brussel.

Varkensboeren trekken woensdag met tractoren naar Brussel

Veeteelt

Op woensdag 15 december trekken varkensboeren richting Brussel om de Vlaamse regering op te roepen een oplossing te zoeken voor de slechte financiële toekomst van de varkenssector, dat meldt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

Met zijn algeninstallatie kan Kris Heirbaut CO2 vangen en verwerken tot plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie.

Van grassappen tot microalgen

Akkerbouw

Vlaamse Landbouwers hebben toegang tot een overvloed aan bermgras of lage kwaliteitsgras dat niet kan worden gebruikt voor veevoer. Met die biomassa wordt momenteel niet zo veel gedaan en het wordt meestal als afval behandeld.

De EFSA bevestigt in een onderzoek dat het voederadditief Bovaer zorgt voor een daling van de methaanproductie.

Additief Bovaer is veilig en effectief voor daling van methaanuitstoot

Actueel

De Europese Autoriteit van de Voedselveiligheid (EFSA) stelt dat het addictief Bovaer van DSM veilig is voor melkkoeien en effectief is om de methaanproductie in de maag te verminderen. Zo bevestigt het EFSA wat al uit eerdere onderzoeken bleek. Het kan ook bij ons een belangrijk instrument worden om de methaanuitstoot en de uitstoot van andere broeikasgassen te doen dalen.

Circulair boeren (begint) in Temse

Agribex

Circulair boeren en koolstoflandbouw zou dit jaar in de aandacht hebben gestaan op Agribex, moest de beurs zijn doorgegaan. Ze is echter geannuleerd. Een perfect praktijkvoorbeeld van circulair boeren vonden we in Temse.

Bobby 201V582 van fokker/eigenaar Luk Vermeiren is een brede, lange, typische beer met een goede rug, voldoende verdiep in de middenhand en een droge buik.

Fokwaardeschatting 2021.3: Voederconversie doorslaggevend voor Bobby

Varkens

Ondertussen is het één jaar geleden dat de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) het nieuwe fokdoel invoerde. Hierbij werd de gewichtsfactor voor ‘voederconversie’ opgetrokken met 7% ten opzichte van het oude fokdoel. Het was de uitdrukkelijke ambitie van VPF om het marktleiderschap qua voederconversie van de Vlaamse Piétrain te bestendigen.

Ten laatste op 15 december 2021 moet de landbouwer via het e-loket zijn deelnameverklaring indienen.

15 december uiterste indieningsdatum voor deelnameverklaring voor de dierlijke premies

Veeteelt

Landbouwers die volgend jaar in aanmerking willen komen voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren, hebben tot uiterlijk 15 december 2021 om tijdig hun deelnameverklaring via het e-loket in te dienen voor 2022.

Landbouwers in de betrokken gemeenten waar verscherpte mestcontroles komen,  werden op de hoogte gesteld.

Verscherpte mestcontroles: oppervlakte gemeente in gebiedstype 3 is voornaamste criterium

Actueel

Voor de opmaak van de nieuwe lijst voor verscherpte mestcontroles in het kader van de VODKA-aanpak gebruikt de planning van de dienst Handhaving van de Mestbank 6 criteria. De belangrijkste is de oppervlakte van de gemeente in gebiedstype 3. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), dat werd bezorgd aan Bart Dochy (CD&V).