Torhouts slachthuis reageert op beelden van Animal Rights: "Context ontbreekt"

Veeteelt

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights publiceerde dinsdag een aantal beelden uit een slachthuis in Torhout waarop zieke en kreupele dieren te zien waren. In een mededeling zegt de firma Van Hoornweder dat zij steeds de juiste voorgeschreven procedures volgen. "Het is gevaarlijk om beelden van gewonde dieren te publiceren zonder context", klinkt het.

Voorbeeld van infraroodbeelden (thermogrammen) van klauwen.

Oproep project ClawCare: Breng klauwproblemen mee in kaart

Melkvee

In het innovatief vierjarig project ClawCare willen onderzoekers klauwproblemen in kaart brengen via thermografie en een app. Om een databank met beelden aan leggen zijn de projectpartners op zoek naar deelnemende melkveebedrijven.

Het aantal coronabesmettingen in Duitse slachterijen ligt hoog.

1.331 coronabesmettingen bij vleesgigant Tönnies

Covid 19

Het aantal coronabesmettingen bij de Duitse vleesverwerker Tönnies in Noordrijn-Westfalen is zondag opgelopen naar 1.331. Bij ruim 2.000 van de ruim 6.500 mensen was het testresultaat negatief. Het slachthuis is voorlopig gesloten. De overheid stelt dat het Duitse familiebedrijf goed meewerkt in het onderzoek.

Kalveren van ongeveer 4 maanden staan in groep gehuisvest op stro.

Ziektepreventie bij jongvee

Melkvee

De opfokkosten van jongvee zijn niet altijd volledig in beeld te brengen, toch is iedereen het er wel over eens dat het opfokken van een kalf tot een volwassen koe flink wat geld kost. De meest economische manier om dit te realiseren is dus om zo weinig mogelijk kalveren op te fokken tot een volwassen koe zonder dat de continuïteit van het veebedrijf in het gedrang komt. Als er weinig kalveren opgefokt worden, moet je alles doen om de uitval tot een minimum te beperken.

In 2019 realiseerde de dierlijke sector opnieuw een duidelijke daling – namelijk met 7,6
% – in het antibioticumgebruik tegenover 2018.

Strijd tegen antibioticumresistentie evolueert in de goede richting dankzij lager antibioticumgebruik

Veeteelt

In 2019 realiseerde de dierlijke sector opnieuw een duidelijke daling – namelijk met 7,6 % – in het antibioticumgebruik tegenover 2018. Dit vertaalt zich ook in een daling van de antibioticumresistentie. Zo blijkt uit de jaarcijfers die maandag werden voorgesteld tijdens een persconferentie.

Bescherm je varkens tijdens warme dagen

Varkens

Tijdens warme dagen kan de temperatuur in de varkensstallen al snel een stuk hoger oplopen dan de buitentemperatuur. Je varkens beschermen tijdens aanhoudend hoge temperaturen komt zowel het welzijn van de dieren als de productieresultaten ten goede.

Zeugen in buitenloop tussen de appelbomen. Boombescherming is aangewezen.

Maak de juiste keuzes bij boslandbouw met buitenvarkens

Varkens

Sommige land- en tuinbouwers zoeken een ander verdienmodel. Het is als varkenshouder daarbij niet evident om te kiezen voor boslandbouw met buitenvarkens. De toepassing ervan in Vlaanderen is immers erg beperkt. De Operationele Groep P’Orchard bracht ervaringen en knelpunten in kaart in een praktische handleiding.

Elise Peperstraete :  Eerst mijn diploma behalen.

Elise Peperstraete: ‘Zonder landbouw is er geen voedsel op ons bord’

Veeteelt

Welk beroep Elise Peperstraete later wil gaan uitoefenen, weet ze nog niet concreet. “Nee, ik weet nog niet wat ik wil doen. Mijn eerste doel is nu mijn diploma te behalen.” Thuis wordt een landbouwbedrijf uitgebaat, met varkens en voornamelijk vleesvee. Elise woont in Westvleteren, een gemeente diep in West-Vlaanderen, die vooral bekend is van de Sint-Sixtusabdij en van het daar gebrouwen hemels abdijbier.

Runderen van vrije I3- en I4-bedrijven mogen tijdens de handel niet in contact komen met runderen die afkomstig zijn  van een lager statuut (I2 of I2D)!

Mini-KB: Wat verandert er voor IBR-vrije I3-/I4-bedrijven?

Melkvee

Op de IBR-vrije I3- en I4-bedrijven vormt mogelijke insleep van IBR door handel het grootste risico. Daarom focust het mini-KB zich voor deze bedrijven vooral op het onderwerp handel en verhoogd risico IBR. Wat houdt dit precies in en wat verandert er concreet voor IBR-vrije bedrijven? Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) zet de aandachtspunten voor I3- en I4-bedrijven op een rijtje.

Bij een hogere omgevingstemperatuur is er meer sterfte, vooral bij vleeskippen. Hittestress heeft ook een negatief effect op de eiproductie en het eigewicht.

Verhoog het comfort van je kippen bij hoge temperaturen

Pluimvee

Volgende week worden opnieuw hoge temperaturen verwacht. Je pluimvee beschermen tijdens zo’n aanhoudend warme dagen komt zowel het welzijn van de dieren als de productieresultaten ten goede. Maatregelen zoals optimaliseren van het stalklimaat kunnen helpen om de negatieve gevolgen van hittestress te beperken.

EuroTier is een grote internationale beurs in Hannover voor de intensieve veeteelt.

Ook EuroTier, internationale beurs voor intensieve veeteelt, gaat niet door

Veeteelt

Om de 2 jaar wordt in Hannover de beurs voor intensieve veehouderij EuroTier gehouden. Door de coronacrisis gaat ook die niet door. Er is een nieuwe datum: in het voorjaar van 2021.

Het project heeft enkel maar kans op slagen in een Europese context.

Het einde van de onverdoofde biggencastratie is niet voor morgen

Varkens

Hoewel Vlaanderen en Europa de ambitie koesteren om de onverdoofde biggencastratie te beëindigen, is de stopzetting nog niet voor morgen. “We hopen op Europees niveau tot een breed gedragen consensus te komen”, zegt Ben Weyts, Vlaamse minister van Dierenwelzijn. Een castratiestop heeft overigens slechts kans op slagen als zoveel mogelijk EU-lidstaten meewerken.

Het aantal stuks pluimvee neemt in Vlaanderen verder toe.

1,3 miljoen runderen, 5,7 miljoen varkens en 42 miljoen stuks pluimvee in Vlaanderen

Actueel

De landbouw in Vlaanderen telt 1,3 miljoen runderen, 5,7 miljoen varkens en 42 miljoen stuks pluimvee. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. De veedichtheid is het grootst in West-Vlaanderen.

Het CVB heeft als eerste kerntaak om op een transparante en wetenschappelijk onderbouwde wijze voedermiddelen voor landbouwhuisdieren te waarderen en behoeftenormen vast te stellen.

Samenwerking van Nederlandse en Belgische voederbedrijven inzake voederwaardering

Veeteelt

De Belgische en Nederlandse veevoederbedrijven gaan intenser samenwerken via de oprichting van de ‘Stichting CVB’. Ze steunen vanaf nu ook op ILVO-kennis rond voederwaardering. De CVB-activiteiten – bij landbouwers vooral bekend van de CVB Veevoedertabel en de CVB Tabellenboekjes – vallen sinds juni 2020 onder de verantwoordelijkheid van deze stichting.

Streef best naar een vervangingspercentage van je zeugenstapel van 45
%.

Een gepast vervangingsbeleid geeft een productieve zeugenstapel

Varkens

Inagro werkte recent een handig protocol uit voor een correcte vervanging van de zeugen op je bedrijf.

Melkveestal voor dubbel gebruik.

Meer ruimte voor klimaat en koe in melkveestal

Melkvee

Toekomstige stallen zullen naar verwachting beter aansluiten bij het natuurlijk gedrag van koeien, klimaatbeheersing, beperken van emissies, hergebruik van afval, kwaliteit van mest en kapitaalefficiëntie. Het Nederlandse Wageningen Livestock Research bracht samen met de internationale partners van het project Freewalk de situatie in kaart.

Afrikaanse vakenspest wordt voornamelijk bij wilde zwijnen vastgesteld. Voor het eerst is ook een backyard farm in westelijk Polen positief bevonden voor AVP.

Afrikaanse varkenspest blijft een zorg in Polen

Varkens

In Polen worden nog steeds gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) gesignaleerd. De meeste worden nog steeds vastgesteld bij wilde evers, maar recent was er een eerste AVP-uitbraak op een kleine backyard boerderij met 17 varkens in West-Polen.

Milcobel is met afstand de grootste melkerij in ons land.

Milcobel-voorzitter weggestemd door leden

Melkvee

Milcobel-voorzitter Dirk Ryckaert en ondervoorzitter Kris D’haemer zijn tijdens de algemene ledenvergadering niet herbevestigd door de leden. Ze worden afgerekend op de matige resultaten van de groep en de verschillende CEO’s en financieel directeuren die de afgelopen 4 jaar de groep onverrichter zake verlieten. Volgens directeur coöperatiezaken Eddy Leloup is voor iedereen binnen Milcobel duidelijk dat de winst omhoog moet.

De PRRS-Monitor Biggen blijft een heel belangrijk onderdeel in het PRRS-programma.

Dankzij de PRRS-Monitor Biggen hou ik PRRSV-circulatie onder controle

Varkens

Regelmatige monitoring van de PRRS-status speelt samen met bioveiligheid een sleutelrol om het risico op insleep van nieuwe PRRSV-varianten te beperken en de interne spreiding van het virus te verkleinen. We kunnen heel wat leren uit de ervaringen van deelnemers aan de PRRS-Monitor Biggen. Een veehouder getuigt hoe hij de circulatie van PRRSV op zijn bedrijf onder controle kreeg.

Hijgende kippen.

Negatieve effecten van hittestress reduceren via het vleeskuikenvoeder

Pluimvee

Stilaan komt de (echte) zomer eraan. Soms kunnen de temperaturen echter te veel van het goede worden en loert hittestress bij vleeskuikens om de hoek. Verschillende managementmaatregelen kunnen genomen worden om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door additieven zoals zink en/of vitamine E in het voeder te mengen.