Nog altijd overcapaciteit in runderslachthuizen, maar regionale verschillen zijn groot

Vleesvee

Er is vandaag nog een overcapaciteit in runderslachthuizen, maar de regionale verschillen zijn groot. Dat kan een probleem worden, zoals in de provincie Limburg. “Wie bijvoorbeeld zijn rund- of varkensvlees via de eigen hoevewinkel wil afzetten, zoekt liefst een slachthuis dichtbij huis. Maar dat aantal slachthuizen neemt af. Naar de tijd van ‘gemeentelijke slachthuizen’ gaan we echter niet meer terug”, zegt Michael Gore, woordvoerder van Febev. Dan hebben mobiele slachthuizen meer kans op slagen.

Prof. Jeroen Dewulf toont het gunstige effect van een goede bioveiligheid op het antibioticagebruik.

Investeren in bioveiligheid loont!

Varkens

Bioveiligheid staat momenteel – terecht – veel in de aandacht. “Werken aan een goede bioveiligheid vergt inspanningen en investeringen. Dit loont echter niet alleen in je stal, ook in je portemonnee”, stelt professor Jeroen Dewulf (UGent).

Er blijken een aantal argumenten om kalf en koe langer samen te houden.

Koe en kalf: snel scheiden of laten zogen?

Melkvee

Het brede publiek stelt zich vragen bij het snel scheiden van moeder en kalf. Nochtans is dit op veel melkveebedrijven de gangbare praktijk. De gescheiden opfok is volgens vele melkveehouders en adviseurs immers beter voor de gezondheid van koe en kalf. Maar kan dit ook wetenschappelijk aangetoond worden? En wat is de impact van een vroege scheiding op dierenwelzijn en rendabiliteit? Matthieu Frijlinck van het Rundveeloket zocht het voor ons uit.

ABS en Boerenbond pleiten voor een boervriendelijk en goed gefinancierd Europees landbouwbeleid. Donderdag 20 februari wordt mogelijk de Europese meerjarenbegroting vastgesteld. Het is dus potentieel D-day.

Ook Vlaamse landbouworganisaties protesteren op 20 februari

Actueel

Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS) gaan donderdag 20 februari actievoeren in Brussel. Ze sluiten zich daarmee aan bij een initiatief van de Waalse landbouwfederatie FWA. Op de betreffende dag vindt in Brussel een Europese top plaats met de Europese meerjarenbegroting 2021-2027 op de agenda.

Eerst moest je in beeld brengen welke ziekteverwekkers een rol spelen bij de luchtweginfecties. De griepbarometer kan hierbij helpen.

Bestrijd kalvergriep: zet de griepbarometer in!

Melkvee

Het aantal kalveren met luchtweginfecties of kalvergriep, neemt typisch toe in de winter. Voor veehouders is een efficiënte aanpak van dit probleem van belang omdat vertraagde groei en zelfs sterfte veel voorkomende gevolgen zijn. Een eerste stap in de aanpak is in beeld brengen welke ziekteverwekkers een rol spelen. De griepbarometer kan hierbij helpen.

Bijna al het Belgisch varkensvlees mag Kazachstan weer binnen

Varkens

Kazachstan heeft het invoerverbod voor Belgisch varkensvlees opgeheven. Dat meldt het kabinet van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR). Het verbod was een gevolg van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in de provincie Luxemburg in 2018.

Bram Bombeek (32) heeft als N-VA-woordvoerder de politiek vaarwel gezegd en legt zich binnenkort toe op een nieuwe uitdaging: voltijds boer zijn.

N-VA-woordvoerder Bram Bombeek wordt boer: ‘Gemengd bedrijf, kleinschalig én de korte keten’

Vleesvee

Bram Bombeek (32) heeft als N-VA-woordvoerder de politiek vaarwel gezegd en legt zich binnenkort toe op een nieuwe uitdaging: voltijds boer zijn. Hij wil binnen de landbouw vooral pleitbezorger en gangmaker van de ‘regeneratieve’ landbouw worden. “Dat is hét model van de toekomst voor de Vlaamse landbouw.”

Het voorbije jaar kregen de eerste 30 vrijwilligers een professionele opleiding zodat de eerste werken uitgevoerd konden worden.

Wolf Fencing Team heeft meer vrijwilligers nodig

Schapen

Een jaar na de lancering van het Wolf Fencing Team Belgium kiezen steeds meer veehouders voor gepaste omheining om hun kleinvee tegen wolven te beschermen. Het Wolf Fencing Team, opgericht door Natuurpunt, Natagora en WWF, is nog op zoek naar vrijwilligers die willen deelnemen aan opleidingsmomenten in maart en mei. Het team blijft intussen eigenaars van middelgroot vee oproepen om hun omheiningen wolfbestendig te maken.

De landbouwer wil de capaciteit uitbreiden van 85.000 naar 195.000 kippen.

Infovergadering over uitbreiding landbouwbedrijf in Heuvelland

Pluimvee

De gemeente Heuvelland organiseert een infovergadering rond de mogelijke uitbreiding van landbouwbedrijf Vanhoutte in Wijtschate. De landbouwer wil de capaciteit uitbreiden van 85.000 naar 195.000 kippen. Omwonenden klagen over geurhinder en impact op mobiliteit en toerisme. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Er zijn 76 schapen, 6 lammeren, 10 kalkoenen en 10 kippen in beslag genomen.

Opnieuw dieren in beslag genomen bij veroordeelde Pepingse veehouders

Veeteelt

In Pepingen hebben de politie en de Inspectie Dierenwelzijn van het Vlaams Departement Omgeving opnieuw dieren in beslag genomen bij het koppel veehouders dat vorige maand al voor de vierde maal veroordeeld werd voor dierenverwaarlozing. Dat melden de VRT en Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door Brigitte Borgmans, woordvoerster van het Vlaams Departement Omgeving. Het koppel was in januari nog veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan.

Vincent ter Beek volgt al enkele jaren de AVP-gevallen in Azië, Polen en België op.

Niet of, maar wanneer... komt het virus?

Varkens

Afrikaanse varkenspest (AVP) teistert intussen al enkele jaren de Aziatische varkenspopulaties. Hoe groot is de AVP-dreiging voor de Belgische en Nederlandse varkensstapel? Kunnen de Aziatische overheden de prangende situatie onder controle krijgen? Vincent ter Beek, journalist bij Pig Progress, volgt de situatie op de voet.

De coaches geloven in de heilzame werking van buiten zijn en met dieren werken.

Kempische landbouwers stellen erf open voor mensen met burn-out

Akkerbouw

Via het project Boerenrustpunt kunnen mensen met burn-out-klachten voortaan een coachingstraject volgen bij 4 Kempische boerderijen. De open ruimte brengt rust en op boerderijen zijn heel wat elementen aanwezig waar gespecialiseerde coaches mee aan de slag kunnen gaan, aldus initiatiefnemer Rurant vzw.

De meeste vogelgriep is voor mensen ongevaarlijk, maar de H5N1-variant is dat wel.

China kampt nu ook met vogelgriep

Pluimvee

In China is vogelgriep van het voor mensen ook gevaarlijke type H5N1 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Shaoyang in de provincie Hunan. Op het bedrijf zijn 4.500 van de 7.850 kippen gestorven door de besmetting. Lokale autoriteiten hebben circa 18.000 stuks pluimvee op het bedrijf en in diens omgeving preventief laten ruimen.

Honden hebben altijd deel uitgemaakt van het gezin. Maar ook voor de viervoeters gelden regels.

Veehouder Geert Demasure: ‘Maatregelen bioveiligheid centraal in bedrijfsvoering’

Vleesvee

Veehouder Geert Demasure won 2 jaar geleden de DGZ-Bioveiligheid Award in de categorie vleesvee. “Het was voor ons de erkenning van wat al jaren centraal staat in onze bedrijfsvoering: de bioveiligheid, extern én intern. Die prijs houdt ons nu alert.”

In de eerste symptomatische fase heeft het dier koorts, neus- en oogvloei.

Besnoitiose ligt op de loer

Vleesvee

De rundveeziekte besnoitiose klinkt (nog) niet zo bekend. Toch vormt deze ziekte een bedreiging voor onze rundveestapel. Bij uitbraak is er immers een aanzienlijke economische impact. Wees dus alert want midden vorig jaar was er nog een geval in Wallonië!

De bedoeling is de veehouders instrumenten aanreiken waarmee ze de kwaliteit van het beschikbare water kunnen beoordelen.

Succesvolle Belevingsdag water lokt 100 veehouders naar Inagro

Veeteelt

Drinkwater is een belangrijke factor op een veeteeltbedrijf, om niet te zeggen ‘het onzichtbare goud van het bedrijf’. Dieren kwalitatief drinkwater kunnen bieden is voor veel veehouders een uitdaging. Het afgelopen decennium is er al heel wat onderzoek gevoerd naar waterkwaliteit, waterbehandelingstechnieken en waterwinning voor drinkwatervoorziening voor vee. Om de verzamelde kennis te delen met de sector, organiseerde Inagro op donderdag 6 februari de Belevingsdag water in de veehouderij .

Prof Bart Pardon:  Longziektes bij runderen zijn een onderschat probleem.

Prof Bart Pardon (UGent): ‘4 op 10 kalveren hebben een longaandoening’

Vleesvee

Het wordt in de veehouderij onderschat: 4 op 10 kalveren hebben een longaandoening, zelfs in een niet-kritische periode en op een bedrijf zonder ziektedruk. Een longscan helpt bij vroege detectie én zorgt op lange termijn voor een daling van antibioticagebruik. Bart Pardon van UGent legt uit waarom.

Momenteel is er nog geen duidelijk signaal dat ook de West-Europese trekroute die over België loopt besmet is.

Blijf alert voor vogelgriep!

Pluimvee

Sinds eind 2019 is er een nieuwe golf van besmettingen met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus. Alle uitbraken liggen langs de Centraal- en Oost-Europese trekroutes van wilde vogels. Ook al zijn er nog geen meldingen in België en is de grootste trek al gepasseerd, toch wordt de sector nog steeds opgeroepen tot alertheid. DGZ somt daarom de bij ons geldende maatregelen op.

Opvolging van het IBR-statuut via tankmelkonderzoek is enkel mogelijk voor bedrijven met een overwegend melkleverend karakter.

DGZ nodigt veehouders uit voor opvolging IBR-statuut via tankmelkonderzoek

Melkvee

De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid om IBR-vrije bedrijven op te volgen via tankmelkonderzoek. Komt uw bedrijf in aanmerking?

In de beroepsprocedure werd het volledige dossier geweigerd, omdat de minister het aspect geurhinder onvoldoende onderzocht vond.

Minister weigert vergunning kalverstal Fatimalaan

Vleesvee

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de bouw van een kalverstal in de Fatimalaan in Pulle in beroep geweigerd. De buurtbewoners reageren tevreden. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.