Kip wint nationaal en internationaal aan belang

Agridagen

Daar waar de varkenshouderij en vleesveehouderij eerder onder druk staan, groeit en bloeit de pluimveesector. Het aantal vleeskippen in België nam in de afgelopen 10 jaar toe met 64%, zo blijkt uit cijfers van het departement Landbouw en Visserij. De groei dicht bij huis past bij een wereldwijde trend.

Bij wafels merkte het smaakpanel het insectenvet zelfs niet op wanneer de helft van de boter vervangen was.

Eten we binnenkort wafels met insectenvet in plaats van boter?

Melkvee

Vet op basis van insecten is een duurzaam en gezond alternatief voor boter. Wanneer in gebak minder dan de helft van de boter wordt vervangen door insectenvet, proef je nauwelijks het verschil. Dat blijkt uit onderzoek van UGent. Probleem is vandaag dat insectenvet duur is. Maar wat vandaag niet is, kan komen.

Door het FAVV werden op kalkoenbedrijven geen onregelmatigheden vastgesteld. Tussen 2015 en 2019 werden door de dienst Dierenwelzijn geen controles uitgevoerd in deze bedrijven.

Animal Rights en All for Animals voeren donderdagnacht actie bij pluimveeverwerkend bedrijf Volys in Lendelede

Pluimvee

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en All For Animals gaan op vrijdag 28 februari actie voeren bij vleesverwerkend bedrijf Volys in Lendelede. Dat bedrijf verwerkt pluimvee, kippen en kalkoenen. In de hele groep worden ruim 430 medewerkers tewerkgesteld, goed voor een omzet van ruim 100 miljoen euro.

In 2019 werden 6% minder runderen geslacht.

Minder dieren geslacht in 2019

Economie

In 2019 zijn er maandelijks 25,66 miljoen dieren geslacht in ons land. Het gaat om een daling en die is er zowel bij de varkens, runderen als kippen. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, vrijdag.

Het koppel trouwde in 2008 en nam het landbouwgedeelte van Joeri zijn ouders over.

Eigen bezoekdagen betrekken consumenten meer bij het boerderijleven

Agridagen

Je kan jaarlijks wachten op de ‘Dag van de Landbouw’ om je bedrijf in de kijker te zetten. Boerderij en vleeshandel Van Loo echter, konden toen net niet. “Daarom organiseerden we onze eigen bezoekdagen in kader van onze nieuwe rundveestal en ons 10-jarig bestaan”, vertelt Ann Dieleman. Zo wilden ze de consumenten een blik geven achter de schermen van hun gemengd landbouwbedrijf.

Boeren betogen in Brussel (videoreportage)

Actueel

Landbouworganisaties betoogden donderdag in Brussel voor een stevig financieel fundament onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Landbouwleven was erbij en bracht landbouwers, boerenleiders en de sfeer in beeld.

De infectie slaat hoofdzakelijk aan bij jonge kalveren tot de leeftijd van 6 maanden. Hoe jonger het kalf, hoe gevoeliger het is om een infectie op te lopen. Ze nemen de bacterie op door het drinken van biest of melk van een besmette koe.

Werkgroep onderzoekt recente stijging positieve monsters antistoffen paratuberculose

Melkvee

De werkgroep paratuberculose meldt dat er in analyses uitgevoerd in de periode november 2019 - februari 2020 een onverwachte stijging is van het aantal positieve monsters voor antistoffen tegen paratuberculose. Dat meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). De werkgroep weet nog niet wat deze toename veroorzaakt.

Op vrijdag 28 februari komen we te weten wie de winnaars zijn van de DZG  Bioveiligheid Awards 2020.

Vermijd spreiding van ziektes binnen je rundveebedrijf

Agridagen

De aankoop van dieren vormt een groot risico op insleep van infecties. Neem bij aankoop van dieren dus steeds de nodige voorzorgen. Bioveiligheid gaat echter ook over het beperken van spreiding van infecties bínnen het bedrijf.

Lokaal voedsel heeft waarde, en verdient dus ondersteuning, benadrukten Boerenbond en ABS tegen Vlaams minister Hilde Crevits. Anders: een leeg bord...

Boerenbetoging in Brussel in woord en beeld

Economie

Honderden landbouwers hebben donderdag betoogd voor een sterke financiële ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ze deden dat tijdens een buitengewone Europese top over de meerjarenbegroting van 2021-2027. Premier Sophie Wilmès en federaal minister voor landbouw Ducarme spraken met de landbouworganisaties, en beloofden hen zich in te zetten voor voldoende middelen.

Moeder en kroost worden samen in een aflamhokje gebracht.

Geboortezorg om lamsterfte te voorkomen

Schapen

Momenteel is op veel bedrijven de aflamperiode in aantocht of al begonnen. In deze periode is bijzondere aandacht nodig om lamsterfte te voorkomen. Geboortemoeilijkheden zijn rasafhankelijk, maar ook bij rassen waarvan men in de volksmond zegt dat ze ‘alleen ‘ lammeren, gaat het toch soms verkeerd.

Het grootste aandeel verwerkte melk (32,4 miljoen l, of 57%) in oktober was halfvolle melk.

57,2 miljoen liter melk in oktober

Melkvee

Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, werd er in oktober 2019 57,2 miljoen l melk geproduceerd en verwerkt.

In het Bolucap-project wil men een draadloos gezondheidsmonitoringsysteem voor geitenhouders ontwerpen.

Crevits steunt innovatief project rond monitoring van geiten

kleinvee

Op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits krijgen 5 baanbrekende onderzoeksprojecten in onder meer de gezondheidszorg, de bouwsector en de mediasector samen 7,6 miljoen euro. Ook een project omtrent draadloze gezondheidsmonitoring van geiten krijgt financiële steun.

Na analyse van stalen van het karkas kon het laboratorium GeCoLab (van de universiteit van Luik) bevestigen dat het om een wolf ging.

Aanwezigheid van wolf in Malmedy bevestigd

Schapen

Na een aanval op een schaap in Malmedy hebben analyses de aanwezigheid van een wolf bevestigd, zo heeft de Waalse minister van Natuur en Bos, Céline Tellier, woensdag meegedeeld. DNA-tests moeten nog uitwijzen of het om een mannelijk dan wel vrouwelijk dier gaat en of het bestaan van het dier al bekend was.

De samenwerking zal haar eerste vruchten afwerpen in de pluimveesector.

DGZ en Arsia openen hun deuren voor een Noord-Zuidsamenwerking

Veeteelt

DGZ in Vlaanderen en haar Waalse zuster Arsia staan zij aan zij met de veehouders om hen te helpen om aan de nieuwe kwaliteitsverwachtingen van de consumenten te voldoen. Tot nu toe opereerde elke vereniging afzonderlijk alhoewel er op regelmatige basis overlegd werd. Gaandeweg ontdekten beide organisaties de vele voordelen van een toenadering die nu vorm krijgt door nauwere samenwerking.

Renaat Debergh is bestuurder in een aantal organisaties in de landbouw- en voedingswereld.

AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter

Nieuws van maatschappijen

Sinds begin 2020 nam Renaat Debergh de functie van voorzitter op in de Raad van Bestuur van AB Register vzw. Renaat volgde Yvan Dejaegher op die op 1 februari op pensioen ging.

Inmiddels staat de teller in Polen op 282 aangetroffen en geïnfecteerde wilde zwijnen.

Poolse varkenshouders vragen AVP-coördinator

Varkens

De Poolse varkenshouderij en vleesverwerkende industrie vinden de huidige maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest (AVP) onvoldoende. Dat schrijft Boerderij.nl.

Beide bedrijven zijn innovatief, waardoor de klant de beste resultaten behaalt. Dankzij het partnerschap zal Indufarm de producten van Magapor exclusief verdelen in België en Nederland.

Indufarm en Magapor slaan de handen in elkaar

Varkens

Indufarm, gespecialiseerd in oplossingen voor de intensieve veehouderij, werkt samen met het Spaanse Magapor voor de distributie van kunstmatige inseminatietechnologieën bij varkens. Het bedrijf uit Ruiselede, dat zich al eerder in de kijker zette met waterbehandeling, ongediertebestrijding, voedingssupplementen, hygiëne en coating, krijgt er zo nog de zesde divisie fertiliteit bij.

Naast de proeven op praktijkbedrijven zal ook nog een proef uitgevoerd worden op het ILVO zelf. Daarin wordt vooral gefocust op de optimale inrichting van de parken voor de voedsters (o.a. vluchtmogelijkheden en bezetting).

ILVO onderzoekt optimale huisvesting voedsters bij konijnen

kleinvee

De huisvesting van de Belgische konijnen is sterk verbeterd de afgelopen jaren, door de introductie van verrijkte parken. Momenteel wordt part-time groepshuisvesting voor voedsters onderzocht door ILVO. “In de praktijk is het namelijk haast onmogelijk om voedsters continu in groep te houden.”

Landbouwers sluiten beheerovereenkomsten met de VLM om natuur, landschap en milieu te helpen.

Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming zitten in de lift

Economie

Ruim 3.800 landbouwers hebben dit jaar een beheerovereenkomst gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ze geven daarmee de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug. Samen zetten ze voor deze maatschappelijke doelen 12.754 hectare landbouwgrond in. Met name akkervogels profiteren.

Landbouwers worden opgeroepen om in hartje Brussel te demonstreren tegen het verminderen van landbouwsteun.

Landbouworganisaties roepen boeren op: kom donderdag actie voeren!

Akkerbouw

Landbouworganisaties Boerenbond, ABS en FWA roepen hun leden op om donderdag massaal in Brussel te komen demonstreren. De aanleiding is de Europese top over de Europese meerjarenbegroting. Daarin staan forse kortingen voor de landbouw. Zo zou de directe inkomenssteun met 5% afnemen, en de subsidies voor plattelandsontwikkeling met 15%.