Vlaanderen ziet geen redenen om verbod op het doden van eendagskuikens in te voeren

Pluimvee

“Het is niet zinvol om een bepaalde voedselproductie in Vlaanderen te verbieden, gezien dit bij gelijke consumentenvraag enkel tot een verschuiving van die productie leidt.” Dat antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits op de vraag van parlemenstslid Carmen Ryheul om met spoed een verbod op het doden van eendagskuikens in te stellen.

De noteringen van zuivelproducten blijven verder zakken. Dat is geen goed nieuws voor melkveehouders.

Zuivelprijzen verder in vrije val

Covid 19

De officiële Belgische noteringen van zuivelproducten is verder in vrije val. Dat blijkt uit de weekcijfers van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.

Bij de consumenten en de vleesindustrie is er bezorgdheid over het voorkomen van minder mals en sappig vlees dat moeilijker te verwerken is tot kookham.

Invloed van zeugenlijn en Piétraintype: Weinig verschil in kwaliteit van kookham en vers vlees

Varkens

Heeft de selectie naar magerdere zeugenlijnen een invloed op de vleeskwaliteit en zoötechnische prestaties van onze Vlaamse vleesvarkens? Onderzoeksresultaten van UGent (Lanupro) en ILVO tonen aan dat je via de geneticakeuze de zoötechnische resultaten en de karkaskwaliteit van vleesvarkens kan beïnvloeden. Voor het rendement van kookham en de kwaliteit van vers vlees is dit minder evident.

Denk aan parasitaire infecties bij de start van het weideseizoen

Melkvee

Dankzij de droge omstandigheden in maart kunnen de koeien weer volop naar de weide. Maar ken jij de parasitaire toestand van je percelen? Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) adviseert om dit zeker in kaart te bregen. Enkel met gepaste maatregelen zijn je dieren voldoende beschermd tijdens het nieuwe weideseizoen.

In oppervlaktewater werden maximaal 10 verschillende van de 58 onderzochte stoffen op 1 meetpunt aangetroffen, in grondwater maximaal 3 per meetpunt.

Beperkte aanwezigheid van veterinaire antibiotica vormt geen risico voor drinkwater

Veeteelt

Uit een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de beperkte aanwezigheid van veterinaire antibiotica momenteel geen risico vormt voor het drinkwater, geleverd in Vlaanderen. Verdere opvolgcontrole is wel aangewezen, stelt de VMM.

Europese veehouders trekken aan de alarmbel en vragen dringend actie van Europese commissie

Covid 19

Ook de Europese veehouders, verenigd in de koepel Copa-Cogeca, vragen dat de Europese commissie dringend maatregelen neemt om hun sectoren te ondersteunen.

Er zijn vooralsnog geen signalen, aldus Top Agrar, dat er varkens van een van beide bedrijven nog verder zijn vervoerd.

Tweede varkensbedrijf in West-Polen met Afrikaanse Varkenspest

Varkens

Een tweede varkensboerderij in West-Polen heeft Afrikaanse varkenspest (AVP) opgelopen.

Het toevoegen van bierdraf en koolzaadschroot leidde bij proeven op ILVO tot een reductie van 13
% minder methaan per kg melk.

Veralgemeende uitrol van dieet met bierdraf en koolzaadschroot voor alle koeien ‘niet haalbaar’

Veeteelt

Dat de toevoeging van bierdraf en koolzaadschroot in het rantsoen van melkkoeien zorgt voor een reductie van 13 % minder methaan per kg melk, is uitstekend nieuws. “Maar dat betekent nog niet dat een veralgemeende uitrol van dit dieet voor alle koeien in Vlaanderen onmiddellijk haalbaar is”, reageert landbouwminister Hilde Crevits op een vraag van Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD).

De melkmarkt is in mineur dankzij de Covid-19-pandemie.

Coronacrisis drukt prijzen zuivel ook volgend jaar omlaag

Covid 19

De zuivelsector in de EU bevindt zich met de coronacrisis op onbekend en gevaarlijk terrein. De marktvorsers van Rabobank vrezen alvast fors dalende prijzen, met in de zomer of het najaar een dieptepunt. De prijs van het veel verhandelde melkpoeder kan tot een derde dalen. Bovendien krijgen melkveehouders te maken met een schaarste aan bepaalde voedersupplementen en gewasbeschermingsproducten.

Er komen meer inspecteurs dierenwelzijn op de slachthuisvloer.

Uitgebreider inspectieteam gaat op en in slachthuizen controleren op dierenwelzijn

Veeteelt

Er komt dit jaar een nieuw inspectieteam dat op en in slachthuizen gaat controleren op dierenwelzijn. Dat heeft minister Ben Weyts (N-VA) aangekondigd. Op vraag van Meyrem Almaci (Groen) lijstte het kabinet Weyts ook het aantal landbouwbedrijven op, die voor dierenwelzijn onder controle van het FAVV staan.

Welke parameters spelen echt een rol in de rassenkeuze en welk kuilmaïsras past het best in uw rantsoen?

Welk maïsras past best bij mijn melkveerantsoen?

Melkvee

Het voorjaar schiet uit de startblokken en rundveehouders denken al aan het komend maïsseizoen. Het maïsras is daarbij een belangrijke keuze die het uiteindelijke resultaat beïnvloedt. Veredelaars zwaaien met dure woorden en mooie cijfers om hun rassen aan de man te brengen. Maar welke parameters spelen echt een rol in de keuze en welk kuilmaïsras past het best in uw rantsoen?

Katrien D’hooghe (BFA):  Er zijn voor de diervoedersector heel wat uitdagingen: de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal voor personeel, de continuïteit van de grondstofstromen en afzetmarkten, de logistieke keten die onder druk komt te staan, de essentiële dienstverlening verzekeren.

Voldoende aanvoer van nevenstromen is uitdaging voor diervoederindustrie

Covid 19

“De lagere beschikbaarheid van nevenstromen is een uitdaging voor de diervoederindustrie”, zegt Katrien D’hooghe, directeur van BFA, de koepel van Belgische meng- en diervoederfabrikanten. “Daarnaast is er uiteraard ook een effect van de coronapandemie op de afzet van dierlijke producten.”

In Nederand bestaat het keurmerk ‘Beter Leven’.

Dierenwelzijnskeurmerk is nog niet voor morgen

Veeteelt

In het voorjaar van 2019 zei Ben Weyts, minister van Dierenwelzijn, dat Vlaanderen een Dierenwelzijnskeurmerk zou krijgen. Hij gaf opdracht aan Piet Vanthemsche, onder meer gewezen Boerenbond-voorzitter, om een rapport op te stellen. Volgens Weyts moet dat rapport nog “grondig worden bestudeerd”. De invoering van dat keurmerk is niet voor morgen.

In de eerste symptomatische fase heeft het dier koorts, neus- en oogvloei.

België registreert eerste geval van besnoitiose zonder rechtstreekse link met import

Veeteelt

Voor het eerst is in België besnoitiose wordt vastgesteld zonder rechtstreekse link met import uit een risicoland. Naar aanleiding van chronische en erg uitgesproken huidproblemen bij verschillende runderen op een West-Vlaams vleesveebedrijf, voerde Veepeiler Rund onderzoek uit voor besnoitiose. Deze parasitaire ziekte werd vastgesteld bij één koe.

Pieter, Regina en Mieke: een gemotiveerd trio dat het gemengd landbouwbedrijf (met hoevetoerisme) draaiende houdt.

Op bezoek bij Den Ighemkouter: Landbouwbedrijf is bindmiddel van onze familie

Veeteelt

Zelf dacht diëtiste Regina De Smet nooit dat ze boerin zou worden. Maar haar levensloop én het noodlot beslisten daar anders over. “Na de vroege dood van mijn man was er geen andere optie.” De uitbating lukt alleen maar door de hulp van haar 2 kinderen: Mieke en Pieter. Haar dochter is bekend als deelnemer, jurylid én presentator van prijskampen, haar zoon is dan weer verslaafd aan tractoren(wedstrijden). “Of hoe het landbouwbedrijf het grote bindmiddel in onze hele familie is.”

Overal in de VS wordt melk gedumpt. Op de foto een dumpactie in Florida.

Amerikaanse boeren dumpen melk

Melkvee

Amerikaanse boeren dumpen de melk. Hoewel de vraag naar basisvoeding in supermarkten enorm is, is de toevoerketen dusdanig verstoord dat het product haar weg naar de markt niet vindt. Zo is er een chronisch tekort aan vrachtwagenchauffeurs en zijn veel producenten ingesteld op het bedienen van de nu veelal gesloten horeca.

De Nederlandse regering wil de stikstofdepositie verminderen, door in te zetten op eiwitarmer veevoeder.

Nederlandse boeren stappen uit stikstofoverleg regering

Economie

Het Nederlandse stikstofoverleg tussen regering en landbouw is zo goed als dood. Landbouwers en agribusiness verenigd in het Landbouw Collectief trekken de stekker eruit. Volgens voorzitter Aalt Dijkhuizen is er geen enkele reden om de landbouw midden in een crisis te belasten met nieuwe milieumaatregelen. Het overleg zou schone schijn zijn; terwijl het beleid in Den Haag allang is voorgekookt.

MilkBE is de brancheorganisatie opgericht door de landbouworganisaties ABS, Boerenbond, FWA en de zuivelindustrie BCZ-CBL.

MilkBE breidt steunprogramma voor botulisme verder uit

Melkvee

MilkBE breidt haar steunprogramma voor botulisme uit, en verhoogt daarom vanaf juli ook de heffing. De organisatie besloot onder meer een hogere tussenkomst bij zware sterfte voor grote melkveebedrijven toe te laten. Ook wordt de waarde van een melkkoe vastgelegd op een realistisch bedrag van 1.600 euro per melkkoe. De heffing gaat omhoog met 0,015 euro per 1.000 liter.

Bijna 70 melkveehouders in Vlaanderen haalden in 2019 topcijfers.

68 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma voor topmelk

Melkvee

In 2019 hebben 68 Vlaamse melkveehouders het diploma ‘Producent van melk met uitstekende kwaliteit’ gekregen. Een jaar eerder kregen 57 producenten het diploma.

De speenperiode blijft cruciaal. Zonder gebruik van zink of additieven zie je een toename van diarreeproblemen.

Gezamenlijk streven naar een betere bigvitaliteit

Varkens

Vitale biggen zijn gezonde biggen. Gezonde, robuuste biggen vergen geen tot weinig extra medicatie. Vooral de speenperiode is daarbij cruciaal. De uitdagingen die hiermee gepaard gaan, zijn een voortdurende zorg. Door een gezamenlijke aanpak van varkenshouder, veearts en voedersector bereikt men betere oplossingen, stelt men bij ForFarmers.