Gebruik antibiotica bij Europese dieren bijna gehalveerd

Veeteelt

De verkoop van antibiotica voor dieren in Europa lag in 2020 in totaal 43% lager dan in 2011, meldt Europees Geneesmiddelenbureau EMA dinsdag. Dat maakt het op uit de gegevens die door 25 landen werden geleverd over die periode. Wel was er in het laatste jaar weer een lichte stijging, maar die kan nog niet worden geduid.

Het Consortium Agroforestry Vlaanderen stak woensdag 1 december de handen uit de mouwen om de bomen de grond in te krijgen.

Melkveehouder en onderzoekers planten bomen voor het klimaat

Melkvee

Melkveehouder Kris Heirbaut uit Temse gaat deze winter net als 20 andere Vlaamse landbouwers aan de slag met ‘agroforestry’. Hij plant meerdere rijen cultuurpopulier, wintereik en tamme kastanje op één van zijn akkers. Het Consortium Agroforestry Vlaanderen, onder leiding van ILVO, hielp Kris bij het opstellen van het aanplantingsplan en stak ook woensdag 1 december de handen uit de mouwen om de bomen de grond in te krijgen.

De stijging van de barometer van de voedselgrondstoffenprijzen is onder meer het gevolg door de sterk stijgende vraag naar tarwe.

Internationale grondstoffenprijzen zijn in 10 jaar nog nooit zo hoog geweest, stelt het FAO

Actueel

De barometer van de voedselgrondstoffenprijzen op de wereldmarkten is in november voor de 4de opeenvolgende maand gestegen, aangevoerd door de sterke vraag naar tarwe en zuivelproducten. Dat meldt de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Greenpeace vindt dat reclame voor vlees aan strikte regels moet worden onderworpen.

Greenpeace wil strengere regels voor vleesreclame

Veeteelt

Greenpeace vindt dat reclame voor vlees aan strikte regels moet worden onderworpen. De vleessector gebruikt immers dezelfde marketingtechnieken als de tabaksindustrie, stelt de milieuorganisatie.

Niets of niemand wordt ontzien om tot een definitief kader voor de programmatische aanpak van stikstof (DPAS) te komen, maar het zijn vooral de kleinschaliger en biologische bedrijven die de dupe zullen worden van dit scenario, stellen ABS en BioForum.

ABS en BioForum schrijven een open brief over de Vlaamse stikstofaanpak

Actueel

Vooral kleinschaligere en biologische boeren dreigen de dupe te worden van de nieuwe Vlaamse stikstofaanpak, zo waarschuwen het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de sectororganisatie van de biologische landbouw BioForum in een open brief aan de Vlaamse regering.

Natuurpunt vestigt in nieuwe campagne aandacht op impact van stikstof op natuur

Natuurpunt vestigt in nieuwe campagne aandacht op impact van stikstof op natuur

Akkerbouw

Natuurpunt plaatst in verschillende natuurgebieden in Vlaanderen grote borden met daarop de boodschap: 'Laat de natuur niet stikken'. Bedoeling is om de aandacht te vestigen op de negatieve impact van stikstof in de natuur.

In 2020 werd er 4,3 miljoen ton zuivelproducten minder geconsumeerd in de horeca in West-Europa dan het voorgaande jaar.

De invloed van Covid-19 op de zuivelsector

Melkvee

Euromonitor International gaf via een online conferentie een inkijk in de cijfers over de impact van covid-19 op de zuivelindustrie. Het onderzoek waarop de cijfers gebaseerd zijn, vond plaats in 5 landen: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, België en Frankrijk.

Het verschil in voerefficiëntie per koe is groot. Zo heeft de ene koe dubbel zoveel voer nodig dan de andere om dezelfde hoeveelheid melk te produceren.

Focus op voerefficiëntie om kosten én methaanuitstoot te verlagen

Melkvee

Pieter Van Goor van de afdeling Genetica en Innovatie bij fokkerijorganisatie CRV legde ons tijdens de Vlaamse Fokkerijdag uit hoe de accenten in de fokkerij verlegd werden doorheen de voorbije jaren. Na de klimaattop in Glasgow ligt de focus nu vooral op methaanuitstoot.

Insecten kunnen een antwoord bieden op de behoefte aan duurzame alternatieven voor voedselbronnen.

ValuSect lanceert voucher call voor ontwikkeling van voedingsproducten op basis van insecten

Veeteelt

Op 6 december lanceren de projectpartners van ValuSect een tweede voucher call. Bedrijven met een innovatief idee voor de ontwikkeling van voedingsproducten op basis van insecten kunnen een aanvraag indienen.

Vlaams minister Zuhal Demir.

Blijven wachten op rechtszekerheid nu vaststelling definitieve PAS nog altijd niet rond is

Actueel

Het blijft nagelbijtend wachten op een definitief PAS-stikstofkader. Grote beroering is ontstaan door een procedure tegen het stikstofarrest bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In de commissie Omgeving en Leefmilieu nam Vlaams minister Zuhal Demir nogmaals Boerenbond heel zwaar op de korrel.

Het onderzoek spitst zich toe op mogelijke grootschalige fraude bij de illegale handel in digestaat en op onregelmatigheden in het mesttransport.

Na eerder onderzoek mestfraude liggen nog 2 installaties volledig stil, 3 andere kregen maatregelen

Actueel

In het kader van vermeende mestfraude hebben speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg op 10 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd, onder meer bij 4 bedrijven. Het onderzoek spitst zich toe op mogelijke grootschalige fraude bij de illegale handel in digestaat en op onregelmatigheden in het transport. “Elke vorm van fraude is ontoelaatbaar”, zegt Boerenbond. Ook Vlaams minister Zuhal Demir reageert scherp.

Het gevaar van besmetting met het vogelgriepvirus schuilt voornamelijk in contact van pluimvee met besmette wilde vogels.

Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep in Frankrijk vergt bijkomende maatregelen in West-Vlaamse gemeenten

Pluimvee

In de Franse gemeente Warhem is een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij een commercieel bedrijf. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de besmetting ingesteld. De 10 km-zone valt gedeeltelijk in West-Vlaanderen. Daarom gelden bijkomende maatregelen in delen van de gemeenten De Panne, Veurne, Alveringem en Poperinge, voor zowel professionele als particuliere houders.

Leef de ophokplicht goed na.

Nieuwe gevallen van vogelgriep bij wilde vogels in België

Veeteelt

Sinds de eerste vaststelling in Schilde van een geval van vogelgriep bij een wilde gans op 12 november jongstleden, tellen we ondertussen in totaal 7 gevallen van wilde vogels besmet met het virus. Het blijft dus een kwestie van de ophokplicht en vooral een goede bioveiligheid na te leven om insleep op jouw bedrijf te vermijden.

Een nieuwe wolf kan onderweg zijn naar ons land.

Mogelijk nieuwe wolf op komst naar provincie Antwerpen

Veeteelt

In het zuiden van Nederland zwerft sinds een tweetal weken een nieuwe wolf rond. Volgens de campagne Welkom Wolf is op basis van de bewegingen van het dier de kans reëel dat de wolf naar ons land zal afzakken.

Het monitoren van everzwijnen is geen gemakkelijke klus. Cameravallen en zenders kunnen daarbij helpen, maar ook daar zijn voor- en nadelen aan verbonden.

INBO plant geen extra onderzoek met zenders voor monitoren van everzwijnen

Actueel

De combinatie van cameravallen en zenders blijft de meest geschikte manier om everzwijnen te monitoren. De doctoraatsstudie van Jolien Wevers biedt extra inzichten, maar zal zich niet laten vertalen in concrete aanbevelingen. “Het huidig everzwijnplan wordt niet bijgestuurd”, aldus Vlaams minister Demir als antwoord op een parlementaire vraag van Steven Coenegrachts.

Varkenshouders Chris en Mieke zijn fan van de PRRS-Monitors: door te blijven monitoren kunnen ze de evolutie van de circulatie van PRRSV op hun bedrijf opvolgen. Bovendien winnen ze heel wat tijd, omdat ze veel georganiseerder werken.

Varkenshoudster Mieke De Cat: “PRRS-Monitor levert me alleen maar voordelen op!”

Varkens

Heel wat varkensbedrijven volgen hun PRRSV-status op aan de hand van de verschillende PRRS-Monitors. Ook Mieke De Cat, trouwe deelneemster aan de PRRS-Monitor Biggen, en haar dierenarts Sofie Willaert zijn fan van de PRRS-Monitor en van de voordelen die het hun oplevert.

De prijzen van maïs, tarwe, gerst, sojaschroot, lijnzaad, koolzaadschroot, maar ook die van vitaminen en mineralen, schieten door het dak. Er worden dezer dagen recordprijzen genoteerd.

BFA waarschuwt voor recordhoogtes en verstoringen in aanvoerketen van grondstoffenprijzen

Actueel

De prijzen van tarwe, maïs, gerst, sojaschroot, lijnzaad, koolzaadschroot, maar ook die van vitaminen en mineralen, schieten door het dak. De grondstoffenprijzen halen recordhoogtes. BFA trekt aan de alarmbel en waarschuwt ook voor verstoringen in de logistieke aanvoerketen.

De aanvraag voor overdracht van premierechten en voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve moeten voor 30 november worden ingediend via het Departement Landbouw & Visserij.

Aanvraag voor overdracht van premierechten en voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve indienen tot 30 november

Actueel

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een overdracht van premierechten voor zoogkoeien zonder een volledige bedrijfsovername werd vastgelegd op dinsdag 30 november 2021. De overdracht moet door de overlater ingediend worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Bert Driessen gaf toelichting over hoe klauwen bijgeknipt moeten worden.

Veel interesse voor demo’s schapenhouderij

Schapen

In het kader van het demonstratieproject ‘Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte): preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers’ werden de afgelopen weken op 3 bedrijven, verspreid in Vlaanderen, demo-workshops gehouden. We mochten ruim 225 aanwezigen verwelkomen.

In de PAS-lijst staan reductiepercentages van 50 tot 70% voor pluimvee- en varkensstallen.

In stikstofdebat: AEA-stallen zijn deel van oplossing

Actueel

Voor landbouwminister Hilde Crevits zijn AEA-stallen niet de ‘heilige graal’ in het heikele stikstofdebat. “Er zijn heel wat zaken die we in de strijd kunnen gooien, zoals voedertechnieken.”

De veehouderij streeft tegen 2024 onder meer naar een reductie van 65% van het totale antibioticumgebruik ten opzichte van 2011.

Veehouderij streeft verder naar vermindering van antibioticumgebruik

Veeteelt

Van 18 tot 24 november 2021 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica. Het gebruik van antibiotica bij dieren is in ons land de laatste jaren fors gedaald. De geleverde inspanningen kaderen in het ‘One Health’-perspectief. Hierop wordt verder ingezet. Het Amcra en FAVV belichten hun doelstellingen.

Wordt schurftgevoeligheid genetisch bepaald?

Vleesvee

Tijdens de Vlaamse Fokkerijdag op 10 november kwamen verschillende experten aan het woord over uitdagingen binnen de fokkerij. Een van hen, Roel Meyermans, van de KU Leuven en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), gaf wat meer toelichting over de samenhang tussen DNA en schurft, meer bepaald bij Belgisch witblauw.

Scheef houden van de kop is een typisch kenmerk van NCD.

Optimalisatie van NCD-vaccinatie gewenst

Pluimvee

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) gaat in een nieuw onderzoeksproject na hoe de vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle geoptimaliseerd kan worden. Pluimveehouders kunnen mee zoeken naar oplossingen.

Meting van de huidtemperatuur van vleesvarkens met behulp van een infraroodcamera op een statief.

Verhoogde ademhalingsfrequentie is goede indicator voor hittestress bij vleesvarkens

Varkens

Varkens zijn gevoelig voor een hoge omgevingstemperatuur. In de pilootstudie Coolpigs wordt onderzocht hoe je hittestress bij vleesvarkens tijdig kunt waarnemen. Dat is immers cruciaal voor het nemen van gepaste maatregelen.

De vaststelling van het vogelgriepvirus (H5N1) bij een wilde gans noopt tot verstengde maatregelen voor de hele pluimveesector.

Vogelgriep vergt opnieuw ophokplicht voor alle pluimvee

Pluimvee

Eind vorige week werd in de gemeente Schilde, in de provincie Antwerpen, bij een wilde gans het vogelgriepvirus (H5N1) vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert. Minister van Landbouw David Clarinval nam daarom, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de basismaatregelen vanaf 15 november te verstrengen om het pluimvee beter te beschermen.