WikiLeeks: inzetten op een duurzame preiteelt

Het WikiLeeks-project zit nu in de helft van de looptijd.
Het WikiLeeks-project zit nu in de helft van de looptijd. - Foto: Inagro

Eva Ampe geeft aan dat het niet gemakkelijk is om taakkaarten voor bemesting op te stellen. “Een taakkaart voor onkruid maken is eenvoudiger: een plant is wel of geen onkruid. Er zijn weinig variabelen die dat beïnvloeden. Bij bemesting ligt het veel complexer. Zo is er de bodem, het weer en gewasontwikkeling die samen het resultaat beïnvloeden. Al deze parameters moeten in een model gegoten worden.”

Op basis van een model wordt een precisiebemestingsadvies opgesteld. Na de uitvoering hiervan wordt dat model zowel economisch als op kwalitatief vlak geëvalueerd. “We moeten bekijken of we het model moeten bijsturen om zo een beter bemestingregime te gaan verkrijgen.”

Het WikiLeeks-project zit nu in de helft van de looptijd. In de eerste stap deden de onderzoekers een kalibratie op proefpercelen om in detail de data te verzamelen voor het model. Momenteel zijn ze in de tweede stap, en dat is de kalibratie op landbouwpercelen om nog meer praktijkrelevante data te verzamelen. “Pas volgend jaar is het de bedoeling om plaatsspecifiek te bemesten en te evalueren hoe we dat gedaan hebben. Er is een heel arsenaal aan bemestingstechnieken en plaatsspecifieke technieken, zowel voor droge als voor vloeibare meststoffen. Ook in de manier van bijsturen zijn er verschillende opties: men kan variëren in de rijrichting, maar ook tussen de rijen. Deze technieken zullen ook bestudeerd worden in het model, en natuurlijk geëvalueerd.”

Marlies Vleugels

Meest recent

Meest recent