Grondwaterstanden in Vlaanderen vaak nog laag voor tijd van het jaar

April was redelijk droog. Daardoor is op vele plaatsen de grondwaterstand laag. VMM ziet ook lage debieten op heel wat onbevaarbare waterlopen.
April was redelijk droog. Daardoor is op vele plaatsen de grondwaterstand laag. VMM ziet ook lage debieten op heel wat onbevaarbare waterlopen. - Foto: AV

April verliep een stuk droger dan normaal in het westen en het centrum van Vlaanderen, benadrukt de VMM, terwijl in het oosten de neerslagcijfers aanleunden tegen de normale waarden. Dat had een effect op de grondwaterstanden, die ten opzichte van een maand eerder op 87 % van alle meetplaatsen zijn gedaald.

Dat de grondwaterstanden dalen tijdens het hydrologische zomerseizoen vanaf april, is normaal, benadrukt de VMM. “Ongeveer de helft van alle meetplaatsen vertoont wel een lage (23 %) tot zeer lage (28 %) grondwaterstand voor de tijd van het jaar.” De oppervlakkige bodemverzadiging is overal in Vlaanderen gedaald en is nu gemiddeld voor de tijd van het jaar.

Wat de onbevaarbare waterlopen betreft, zijn de veertiendaagse gemiddelden van de debieten op de meeste plaatsen gedaald of stabiel gebleven. Maar op één locatie nam de VMM een stijging waar. Op 21 % van de locaties (16 van de 77 meetposten) worden momenteel lage gemiddelde debieten waargenomen, op 18 % (14 meetposten) worden zeer lage debieten gemeten voor de tijd van het jaar. “Hoewel ze verspreid over Vlaanderen voorkomen, vinden we de hoogste concentratie lage en zeer lage debieten in het Dijle- en Demerbekken terug”, luidt het.

Belga

Meest recent

Meest recent