Nieuwe onderzoeksinstallatie voor prei op dragers

Voor de prei op dragers is ook een oogstrobot ontwikkeld.
Voor de prei op dragers is ook een oogstrobot ontwikkeld. - Foto: Inagro

Dat onderzoek kwam het voorbije jaar in een stroomversnelling dankzij de opbouw van een professionele pilootinstallatie op de site van Inagro.

Van grond naar hydroteelt

In 2015 startte Inagro met de teelt van prei op dragers. “In een eerste experimentele proefopstelling stapten we af van de traditionele grondteelt en kozen we voor hydrocultuur”, vertelt onderzoeker Tim De Cuypere. “In dat verkennend onderzoek konden we aantonen dat die teeltwijze zorgt voor topkwaliteit. Door de hogere plantdichtheid en kortere teeltcyclus overtrof ook de opbrengst de verwachtingen.”

Met het oog op marktintroductie van dit product en om verder ondersteunend onderzoek te kunnen uitvoeren, was de installatie aan een upgrade toe. “Om de praktijkomstandigheden beter te benaderen, bouwden we in 2021 een eerste professionele pilootinstallatie. Samen met industriële partners en de REO Veiling ontwikkelden we ook een rendabele drager én zetten we essentiële stappen in de automatisatie van de oogst.” De nieuwe onderzoeksinstallatie, met een totale oppervlakte van ruim 400 m2, zal Inagro inzetten voor de optimalisatie, validatie en demonstratie van het innovatieve teeltconcept.

Van structurele uitdagingen in volle grond…

De druk op de preiteelt in volle grond neemt sinds een aantal jaar sterk toe. Extremere weersomstandigheden, steeds strengere bemestingsnormen en de verschraling van het aantal inzetbare gewasbeschermingsmiddelen spelen de preiteelt in Vlaanderen parten.

Daarnaast is de preiteelt bijzonder arbeidsintensief, in een omgeving waarin arbeidskracht steeds schaarser wordt. Tot slot is prei een belangrijk exportproduct en vragen specifieke afzetmarkten een eindproduct dat absoluut vrij is van gronddeeltjes.

“Landbouwonderzoek moet het pad vrijmaken voor preitelers om hun product ook in de toekomst rendabel en duurzaam te telen volgens de wensen van de markt. Net dat is wat de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en REO Veiling willen bereiken met deze investering”, vertelt Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw.

… naar een duurzame en rendabele teelt op dragers

Op een duurzame en rendabele manier prei telen, met aandacht voor het milieu en klimaat, is ook wat de teelttechniek op dragers beoogt. Preiteelt in een gesloten en recirculerend hydrosysteem vermijdt de zorg over uitspoeling van nutriënten. Grondgebonden ziekten en onkruid krijgen per definitie geen kans, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

Bovendien dragen potentiële automatisatie en betere ergonomie bij aan de arbeidsbehoefte en -omstandigheden. Dat de teler minder afhankelijk is van de weersomstandigheden biedt hem meer zekerheid over het welslagen van zijn productie.

Minister Crevits bracht de pilootinstallatie waar preiteelt volgens watercultuur onderzocht wordt reeds een bezoek.
Minister Crevits bracht de pilootinstallatie waar preiteelt volgens watercultuur onderzocht wordt reeds een bezoek. - Foto: Inagro

Rendabel

Het verkennende onderzoek tussen 2016 en 2019 bracht Inagro ook veel kennis bij over de rendabiliteit van preiteelt op dragers. “Onze proeven toonden aan dat de teelt van prei in een floating systeem rendabel is, rekening houdend met de investeringen die dit teeltsysteem vergt”, gaat Tim De Cuypere verder. Een hogere plantdichtheid en meerdere teeltcycli per jaar garanderen de opbrengst.

“Bovendien gaven de positieve resultaten van de eerste smaak- en bewaartesten ons vertrouwen in de kwaliteit van het eindproduct.” Tot slot is de geoogste prei vrij van gronddeeltjes, wat de Vlaamse preisector extra kansen biedt voor de export naar nieuwe bestemmingen.

“Dit alles toont aan dat de teelt in volle grond en die op dragers perfect naast elkaar kunnen bestaan. Naast dit innovatieve onderzoek zetten we ook het onderzoek naar prei in volle grond voort, om telers met vollegrondsteelt te blijven ondersteunen met teelttechnische kennis en advies,” stelt Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro.

Nieuwe proefopstelling bij Inagro operationeel

De nieuwe professionele onderzoeks installatie omvat 6 verschillende productiebassins, met een totale oppervlakte van ruim 400 m2 , en is bestemd voor demonstratie en verder wetenschappelijk onderzoek. Ze laat toe om onderzoek te voeren naar verschillende methoden om de voedingsoplossing te monitoren, te laten circuleren en automatisch bij te sturen indien nodig.

Daarnaast ontwikkelden de REO Veiling, Hydromasters en Inagro een prototypedrager die rekening houdt met de teelttechnische vereisten, met het vooropgestelde businessplan en met de vereisten voor een gerobotiseerde oogst.

Oogstrobot

Momenteel ontwikkelt Dewilde Engineering een oogstrobot die de prei op dragers automatisch oogst. Dat gebeurt met Inagro als onderzoeks-partner en met steun van VLAIO.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits bracht vorige zaterdag, 16 oktober, een bezoek aan de pilootinstallatie: “De verdere verduurzaming van de intensieve groenteteelt is absoluut noodzakelijk. We waken erover dat die verduurzaming haalbaar en betaalbaar blijft voor producent en consument. Concreet investeren we 6 miljoen euro in landbouwonderzoekstrajecten van VLAIO. Ook deze proefinstallatie is de vrucht van zo’n investering met 483.000 euro vanuit Vlaanderen.”

Voorstelling voor telers

Tijdens het demomoment ‘Teelt van prei de grond uit’ op maandag 25 oktober om 16 uur stelt Inagro de professionele pilootinstallatie voor aan (prei)telers. Inschrijven is verplicht en kan via www.inagro.be/agenda/infomoment-prei-op-dragers.

Inagro

Meest recent

Meest recent