Startpagina Groenten

2021 recordjaar voor groente- en fruitcoöperatie BelOrta

Jammer genoeg is Covid alomtegenwoordig geworden en bepaalt die mee het reilen en zeilen in heel wat sectoren. Zo ook in de groente- en fruitsector. BelOrta haalde met een productomzet van 497 miljoen euro in 2021 haar hoogste omzet ooit, al ging dit gepaard met alweer een onzeker jaar voor producenten, handel, toeleveranciers en consumenten. Naast Covid hadden ook de extreem natte zomer, de grondstoffenschaarste en de hoge energiekosten hun impact op het verloop en resultaat van 2021.

Leestijd : 5 min

Bij de groenten zien we heel uiteenlopende resultaten al naargelang de productgroep. Wat betreft tomaten merken we een daling in volume, maar hier mogen we spreken van een eerder normale oogst. De topproducties zoals we die de afgelopen jaren vaak kenden, bleven uit vanwege het minder zonnige weer. Deze lagere producties, samen met een gedaald areaal in Spanje en een koudegolf in Zuid-Europa, zorgden voor betere tomatenprijzen. In het najaar zetten de torenhoge brandstofprijzen en de stevige aanvoer van tomaten uit zuiderse gebieden de najaar- en belichte teelt dan weer onder druk.

Die goedkopere concurrentie uit het Zuiden speelde ook bij tal van vruchtgroenten een grote rol. Areaaluitbreidingen in Europa (onder andere in Polen) zorgden voor een moeilijke prijsvorming voor onder andere courgette, paprika en aubergine.

Ook bij de vollegrondsgroenten kenden we een jaar met 2 snelheden. Asperges kenden, onder meer dankzij een relatief beperkte oogst en sterke vraag, goede prijzen tot april. Vanaf mei zorgde een hogere aanvoer en tanende belangstelling voor een stroevere afzet. Het voorjaar van 2021 bracht dan weer mooie prijzen bij prei, dit als gevolg van de beperkte oogst. Het najaar van 2021 kenmerkte zich dan weer door een zwakkere marktsituatie. Bloemkool kende een matig jaar wat prijsvorming betreft. De aanvoer ging zijn normale gang, idem voor de vraag. Opmerkelijk is de verhoging van het aanbod winterbloemkool en de verlenging van het oogstseizoen waardoor BelOrta ook in de wintermaanden lokaal geteelde bloemkool kan aanbieden.

Globaal gezien was 2021 een van de betere jaren bij witloof. Lagere producties van witloofwortelen in 2020 zorgden ervoor dat het witloofaanbod voor een groot gedeelte van 2021 overzichtelijk bleef. Het begin van het jaar kende een markt in evenwicht met correcte prijzen. Een koud voorjaar leidde tot goede vraag en goede prijzen in de maanden april en mei. Een zachte septembermaand was dan weer nefast voor de vraag witloof, maar die markt leefde op in oktober en begin november met betere prijzen. December kende dan weer een internationaal grotere aanvoer. De combinatie met het zachte weer leidde tot een moeizamere markt.

Grote verschuivingen in aangevoerd volume waren er dit jaar niet. Op productniveau noteerden we een aanvoerstijging bij aubergines, komkommers, multicolorsla en tomatenspecialiteiten, terwijl we bij courgette en losse en trostomaten een daling zagen.

Natste zomer ooit

Het jaar 2021 was er één met hoogtes en laagtes voor tal van fruitsoorten. De natste zomer sinds het begin der metingen kan daarvoor als grote oorzaak worden aangeduid. Het slechte zomerweer zorgde voor een mindere productie en consumptie van aardbeien en bessen. Het voor- en najaar verliepen wél volgens normale verwachtingen maar dat kon de zwakke zomerperiode niet compenseren.

Het Belgische kersenseizoen is afgelopen jaar letterlijk in het water gevallen. Vrieskou in het voorjaar zorgde voor schade op tal van percelen. Bovendien viel de oogstperiode van kersen pal in de periode van uitzonderlijk grote neerslaghoeveelheden, met als gevolg een zeer beperkte oogst.

Zoals zo vaak werd het een pitfruitjaar met 2 verschillende gezichten. Het lage aanbod appels bereikte redelijke prijzen in het voorjaar van 2021 terwijl de grote oogst in het najaar, gecombineerd met een hoge aanvoer uit Centraal- en Oost-Europa, zorgde voor een stroeve marktsituatie. Bij peren zagen we dan weer een omgekeerd verhaal, met een grote oogst en een moeizamere marktsituatie in het voorjaar en een kleinere Europese oogst met betere prijzen in het najaar.

Bio zet groei verder

Ook de bio-producten kregen af te rekenen met de bij tijden atypische weersomstandigheden. Toch hield dat onze telers niet tegen om het biologisch areaal bij BelOrta verder uit te breiden. Zo waren er dit jaar voor het eerst biologische asperges beschikbaar bij BelOrta. Biologische komkommers, witloof en trostomaten blijven de grootste 3 referenties in het biologisch assortiment. Grotere volumes in het fruit zien we bij Jonagold, Conference en blauwe bes.

Daarnaast lanceerde BelOrta in 2021 ook het label ‘Earth’, een label voor producten in omschakeling. Hiermee willen we zowel handel als consumenten meer en beter informeren en tegelijk ook betere marktkansen creëren voor deze groenten en fruit in omschakeling. De opstart van het label kon op heel wat bijval rekenen op (inter)nationaal vlak.

BelOrta verduurzaamt verder

BelOrta bleef ook in 2021 de weg van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen bewandelen. Zo werd in maart de intentieverklaring “For a planet with no food waste” van Too Good To Go ondertekend. Sindsdien werpt BelOrta zich als Waste Warrior Brand nog nadrukkelijker in de strijd tegen voedselverspilling.

Op verpakkingsvlak verduurzaamde BelOrta in 2021 onder meer met de allereerste volledig circulaire aardbeipunnet. Deze innovatieve punnet is gemaakt van 100% gerecycleerde PET (r-PET) én is zelf opnieuw 100% recycleerbaar. Zo kan elk leeg aardbeibakje verwerkt en opnieuw ingezet worden als grondstof voor een nieuwe verpakking. Door de omschakeling naar r-PET vermindert BelOrta haar CO2-emissie met maar liefst 450 ton per jaar.

Een andere belangrijke mijlpaal in 2021 was de omschakeling van blauwe starre kisten naar groene klapkisten. 1 vrachtwagen van dergelijke lege dichtgeklapte klapkisten vervangt zo maar even 5,4 vrachtwagens starre kisten. Daarmee zorgen we voor een jaarlijkse uitstootreductie van 1.080 ton CO2.

Op naar een verbazend plezant 2022

Sinds 2020 mag BelOrta zich het bekendste Belgische groente- en fruitmerk noemen, een positie die dit jaar verstevigd werd met een gloednieuwe marketingcampagne, gebaseerd op de “plezant voor…” baseline. Dit jaar werd onder andere de BelOrta Greenhouse gelanceerd, ’s werelds allereerste hybride foodtruck-serre, werd de consumentenwebsite www.belorta.be in een nieuw kleedje gestoken (met onder meer een gloednieuw receptenplatform) en werd www.verbazendplezant.be gelanceerd.

In 2022 gaan we verder op het elan van onze nieuwe marketingcampagne en zetten we nog meer dan ooit onze telers als ambassadeurs in de kijker. BelOrta is dan ook van, voor en door producenten. Dankzij de niet-aflatende inzet en toewijding van onze telers konden we ook afgelopen jaar de Belgische consument continu bedienen van heerlijke dagverse groenten en fruit, ongeacht lockdowns, horecasluitingen, gezondheidscrises etc.

Naar een nieuw jaar 2022 vol uitdagingen

Ook 2022 kondigt zich aan als een jaar vol uitdagingen en onzekerheden. Stijgende logistieke, energie- en arbeidskosten, algemene inflatie, de volgende Brexit-fase, lange levertermijnen en heel wat onzekerheid rond beschikbaarheid van grondstoffen leiden tot zorgen. Daarenboven is er ook de markt die continu wijzigt met nieuwe retail-modellen en consumentenverwachtingen, waarbij snel schakelen de boodschap is. Zo investeert BelOrta verder in onderzoek naar diversificatie voor onze telers. Veelbelovende nieuwe rassen en soorten bij groenten en fruit zullen geïntroduceerd worden en zullen het aanbod verrijken. Zo blikken we toch positief vooruit. Ook het komende jaar zullen de ca. 1.000 BelOrta-telers zich weer inzetten om elke dag voor de lekkerste, kwaliteitsvolle groenten en het sappigste fruit te zorgen. Lokaal geteeld, daardoor kraakvers, vol smaak en verbazend plezant voor iedereen aan tafel.

BelOrta

Lees ook in Groenten

Uientelers zijn voorbereid voor de toekomst

Groenten Op 24 januari 2023 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij een studienamiddag met als thema ‘Uien telen in een veranderend klimaat’. Dankzij het gevarieerde programma waarin diverse thema’s als bemesting, irrigatie, bewaring en afzetmarkt aan bod kwamen, konden we rekenen op meer dan 100 aanwezigen.
Meer artikelen bekijken