Startpagina Pluimvee

Fipronil: maatregelen op Vlaams niveau

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege kondigde naar aanleiding van overleg met landbouworganisaties en handel een aantal maatregelen aan ter ondersteuning van de eiersector.

Leestijd : 1 min

De minister engageerde zich om op Vlaams niveau volgende maatregelen te nemen:

1. Voor landbouwbedrijven die een overbruggingskrediet aangaan, wordt binnen het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) een waarborgregeling uitgewerkt. Samen met haar collega Philippe Muyters organiseert de minister volgende week een overleg met de bankensector.

2. De afvoer van pluimveemest werd op verschillende bedrijven preventief geblokkeerd omdat ook de mest sporen van fipronil kan bevatten. De Vlaamse Landmaatschappij zal het nemen en analyseren van die meststalen financieren, zodat bedrijf per bedrijf kan worden nagegaan of de preventieve blokkering van mest kan worden opgeheven;

3. Met fipronil besmette eieren, kadavers of mest mogen uitsluitend worden afgevoerd naar gespecialiseerde firma's. De minister overlegt op korte termijn met die firma's over de modaliteiten en de kostprijs voor de verwerking van besmette producten;

4. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) zal een consumentgerichte campagne uitwerken die het vertrouwen in lokale producten op basis van eieren moet herstellen.

De minister Joke Schauvliege wees in de eerste plaats naar de veroorzakers van de schade om voor de schade op te draaien, maar ziet wel een prefinanciering van de overheid zitten. Over die prefinanciering is er donderdag overleg. Zeker is dat er daarbij naar het sanitair fonds wordt gekeken, dat ook gespijsd wordt door bijdragen van boeren.

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken