Startpagina Actueel

“De landbouw bulkt van de data”

Datadeelplatform DjustConnect heeft 2 jaar na de oprichting al 30 toepassingen voor data-uitwisseling, die goedgekeurd zijn en gecontroleerd worden door de landbouwer als eigenaar van de gegevens.

Leestijd : 5 min

DjustConnect heeft een stevige versnelling ingezet. De goede resultaten van DjustConnect werden voorgesteld op een seminarie tijdens de Agridagen in Ravels. Coördinator Stephanie Van Weyenberg van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) deed daar een oproep aan bedrijven en organisaties die data hebben of data willen gebruiken: “De aanvragen stromen binnen. Het is nu het moment om op onze datasnelweg je eigen op- en afrit te bouwen.”

Onder de pioniergebruikers zijn bedrijven en organisaties als Milcobel, Boerenbond, AVR, Arvesta, KBC en het departement Landbouw en Visserij. Microsoft steunt DjustConnect de komende jaren als Microsoft Startup. DjustConnect is een volwassen en solide platform dat de weg toont naar betrouwbaar datadelen. Zowel op technisch als juridisch vlak wordt DjustConnect in Europa als een voorbeeld gezien. Het aantal databronnen en digitale toepassingen dat erop draait, zit in een versnelling.

Eén van de pioniergebruikers is IKM-NET, de tool die melkveehouders helpt bij de voorbereiding van hun IKM-audit. Onder andere meet- en adviesrapporten, keuringsbewijzen, wateranalyses en certificering van de bedrijfsdierenarts worden automatisch in de app ingeladen.

Focus van Boerenbond is het eerste grote boekhoudpakket dat zich via DjustConnect voedt met data. Onder andere de melk- en voederfacturen worden automatisch op de juiste plek opgeladen met het oog op een grote administratieve ontzorging en een garantie op transparant gebruik van de data.

Melkgeld

Elke maand de cijfers uit de melkgeld afrekening manueel ingeven in je boekhoudpakket? Milcobel en Boerenbond bieden via DjustConnect een oplossing aan om dat overtypen en de administratieve last overbodig te maken. Net als de data die ze nodig hebben voor hun IKM-audit, kunnen landbouwers de gegevens van hun melkgeldafrekening automatisch laten doorstromen naar hun boekhoudpakket. Milcobel en Boerenbond maken dit als eerste mogelijk.

De gegevens die Milcobel genereert bij de melkgeldafrekening (liters, prijs, eiwit- en vetgehalte van de melk) komen meteen op de juiste plek in het boekhoudpakket. Zoals steeds bij DjustConnect is het de melkveehouder die beslist of deze datatransfer al dan niet plaatsvindt. “Verschillende van onze ketenpartners zijn al lang geïnteresseerd in de gegevens op de melkgeldafrekening of in marktinformatie in het algemeen. We hielden de boot af door bezorgdheden over cyber security en het data-eigenaarschap van de boer. De veiligheid, maar zeker ook de garanties in DjustConnect dat onze melkveehouders-coöperanten elk voor zich kunnen beslissen of ze hun gegevens delen of niet, trekken ons vandaag over de streep”, zegt Tom Schiettecat van Milcobel.

Inzicht

“Onze bedrijfseconomische boekhouding geeft melkveehouders inzicht in het functioneren van hun bedrijf. We merken dat het invullen van alle basisgegevens tijd en aandacht vergt, met het risico op fouten. Via deze datakoppeling kunnen we fouten vermijden. De gegevens van andere melkerijen, voederfirma’s en andere leveranciers moeten vandaag nog manueel ingegeven worden. We hopen daar ook snel verandering in te brengen via nog meer datakoppelingen. De landbouw bulkt van de data”, stelt Guy Vandepoel van Boerenbond.

Link2Farm

Link2Farm van Arvesta is een nieuwe app die op de Agridagen in Ravels werd gelanceerd. Hij ondersteunt de melkveehouder bij het voedermanagement. Het gaat om een tool voor bedrijfsadvies op maat die onder andere via de zuivelgegevens van Milcobel nog meer gepersonaliseerd en geautomatiseerd wordt.

Om de klimaatimpact van landbouwbedrijven te berekenen moeten de Klimaatconsulenten van KLImaatMaatRegelen mét Economische Kansen op het landbouwbedrijf (Klimrek) vandaag ter plaatse heel wat informatie verzamelen en overtypen. Dat maakt een bedrijfsscan erg tijdsintensief. Om opschaling van de scans mogelijk te maken, kiezen de partners nu voor een digitale Klimaatscan met zo veel mogelijk automatische data-input van melkfacturen, voederfacturen, kuilanalyses, perceelinformatie, melkmachine- en koeltankinformatie en energiebesparende maatregelen.

De perceelinformatie van het departement Landbouw & Visserij uit de verzamelaanvragen maakt het voor meer dan 23.000 land- en tuinbouwbedrijven mogelijk om hun perceelinformatie via DjustConnect te delen met hun advies- en managementtools, zonder te moeten overtypen. We evolueren als maatschappij naar een data-economie. Als overheid willen we innovatie in de landbouwsector zoveel mogelijk stimuleren, maar DjustConnect zal ook voor de landbouwer heel wat betekenen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en slimmere adviesverlening”, meent Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij.

De verzamelaanvragen bevatten een schat aan informatie. Het departement beschikt dan ook over heel wat landbouwgegevens en vindt het belangrijk om met respect voor de privacy van de landbouwer deze data met zoveel mogelijk partijen te delen. De perceelinformatie die in de verzamelaanvragen verzameld wordt, is nu ook beschikbaar in de ConnectShop. Voor de applicaties die geconnecteerd zijn met deze data, kunnen land- en tuinbouwers via DjustConnect toestemming geven om de data van hun eigen bedrijf te delen en hebben ze ook steeds het recht om de toestemming weer in te trekken.

Perceelgegevens

Met de gegevens van het departement Landbouw en Visserij zijn perceelsgerelateerde toepassingen in de hele agrovoedingssector mogelijk. Elke onderneming of organisatie kan een vraag stellen aan het departement Landbouw en Visserij voor het hergebruiken van de landbouwgebruikspercelen uit de verzamelaanvraag. Het departement onderzoekt dan of het kan ingaan op de vraag. Na goedkeuring van de vraag, beslist de land- of tuinbouwer zelf of hij toestemming geeft.

Tot nu zijn er al verschillende officiële vragen bij het departement om de landbouwgebruikspercelen te mogen gebruiken. MilkBE zal de gegevens gebruiken voor het opstellen van een duurzaamheidsmonitor voor melkveehouders en Tastefever zet een eerste stap in automatisering voor hun Craft your Taste-toepassing voor wijnbouwers, een traceerbaarheidsapp waarmee wijnliefhebbers het productieproces achter hun favoriete wijn kunnen volgen. Dankzij DjustConnect krijgt de wijnbouwer zijn percelen mooi gevisualiseerd in de app.

WatchITgrow van Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is één van de managementpakketten die aan de slag gaat met de perceelinformatie van het departement. Aangevuld met onder andere informatie uit rooi- en pootmachines van AVR zetten ze data om in bruikbare taakkaarten die op hun beurt weer gedeeld worden via DjustConnect. KBC gebruikt DjustConnect voor zijn Brede Weersverzekering. Dankzij een samenwerking met Watchitgrow/VITO en DjustConnect wordt het aangeven van schade in de Weersverzekering vlotter, efficiënter en overzichtelijker.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken