Startpagina Actueel

Nog even wachten op definitief tracé en compensatie van Ventilus

Voor Vlaams minister van Energie en Leefmilieu Zuhal Demir zou het een goede zaak zijn moest einde februari het definitieve tracé van Ventilus vastgelegd worden. Pas dan zal men een overzicht krijgen over het kostenplaatje van de hoogspanningslijn en kunnen de compensaties ingeschat worden.

Leestijd : 3 min

Minister Zuhal Demir (N-VA) antwoordde dat in de commissievergadering Leefmilieu op 24 januari van het Vlaams parlement op een aantal vragen van commissieleden. Zij deelde haar gehoor ook mee dat ze aandringt op een vervroegde bijeenkomst van het Overlegcomité om het te hebben over de Vlaamse vraag naar verhoogde compensaties van netbeheerder Elia. Het eerstvolgende Overlegcomité zou pas half maart op de agenda staan maar de minister dringt nu dus op aan op enige spoed.

Compensatiemaatregelen

Demir benadrukte nog maar eens het belang van de Ventilus-lijn die de energie van op zee naar land moet brengen. De Vlaamse regering besliste na heel wat protest in november dat de hoogspanningslijn bovengronds komt, maar ook dat er een belangrijk pakket aan compensatiemaatregelen moet komen. Zowel de federale regering als netbeheerder Elia worden daarvoor aangesproken. Het kostenplaatje wordt pas overzichtelijk wanneer het definitieve tracé van Ventilus is vastgesteld.

Verruimde zone

Parlementslid Bruno Tobback (Vooruit) vindt het goed dat de Vlaamse ministerraad voorstelt om de zone waarin mensen vrijwillig kunnen verkopen aan Elia van 35 naar 100 m wordt verruimd. Het verhogen van de compensatievergoedingen voor (landbouw-)bedrijven en inwoners stemt hem eveneens tevreden net als het voorzien van een gemeenschapsfonds van 2 miljoen euro per km voor de nieuwe aangelegde 380 kV bovengrondse hoogspanningsleidingen. Het valt Tobback op dat die 2 miljoen per km veel hoger ligt dan wat men in Frankrijk voor een vergelijkbare investering vergoedt.

Minister Demir verklaart dat met de veel dichtere en meer verspreide bebouwing in Vlaanderen en de grotere ruimte in Frankrijk om dergelijke infrastructuur aan te leggen.

Billijke compensatie

“Het gemeenschapsfonds“, licht Demir toe, “wordt gefinancierd door Elia en staat ter beschikking van de lokale gemeenschap die een impact ondervindt van de infrastructuurwerken. Met dit fonds worden projecten ondersteund die onder meer de leefomgeving verbeteren.” In het kader van Ventilus zal dit fonds betrekking hebben op het volledige traject maar de minister kan niet vooruitlopen op de totale lengte omdat het definitieve traject nog niet werd vastgelegd.

De minister zegt dat ze een billijke compensatie kan garanderen, maar is geen voorstander voor het retroactief toepassen van dergelijke maatregelen.

Minister Demir vindt dat er nu een goed pakket voorligt. Voor mensen die binnen een straal van 100 m wonen is er een opkoopmogelijkheid. In een normale regeling is dat in een straal van 35 m en voor Ventilus is die verruimd. Mensen die niet willen verhuizen krijgen een compensatiepercentage aan de hand van een schatting van de waardevermindering van hun (landbouw-)bedrijf of woning.

Stralingsnormen

Voor de eerste keer in Vlaanderen is er ook gezorgd voor stralingsnormen. Momenteel lopen de wetgevende initiatieven daarrond. In de toekomst zal het mogelijk worden om die stralingsnormen voor heel Vlaanderen te kunnen gebruiken en niet alleen in West-Vlaanderen. Demir meent te weten dat Elia daar niet enthousiast over is, maar zelf vindt ze het belangrijk dat dankzij de transparantie iedere burger kan gaan kijken hoe de eigen situatie er uit ziet.

Landbouwprotocollen

Voor de landbouwsector zijn er regelingen voorzien en voor hen zijn er volgens minister Demir reeds bestaande landbouwprotocollen in functie van de compensatie voor landbouwers. Dit kan instaan voor compensaties bij landbouwbedrijven waar er overspanningen zijn of waarvan landbouwgronden worden ingenomen. De minister deelde nog mee dat de landbouwprotocollen momenteel worden heronderhandeld en dat ze eerstdaags een nieuw landbouwprotocol verwacht.

Fons Jacobs

Lees ook in Actueel

Open VLD wil bedrijven op 'rode lijst' nog kans geven op doorstart

Actueel Als het van Open VLD afhangt, moeten de bedrijven die op de veelbesproken 'rode lijst' staan in het stikstofdossier een soort Best and Final Offer (BAFO) krijgen waarbij ze ofwel kunnen kiezen voor een sluiting, ofwel voor een doorstart door reconversie. Zo zouden betrokken boeren de overstap kunnen maken naar natuurbeheer of akkerbouw. Dat heeft Belga maandag vernomen.
Meer artikelen bekijken